$
תקשורת

ההפרטה יוצאת לדרך: באוקטובר יוצעו למכירה 20% מהדואר

הממשלה תפרסם מחר באופן רשמי את מסמכי המכירה, שתהיה פטורה ממכרז; לאחר ביצוע הליך מיון פונים, התמחרות ומתן אישורים רגולטוריים, השלב הפרטי צפוי להסתיים בעוד כשנה

אביאור אבו 17:2312.07.20

הממשלה תפרסם מחר (ב') באופן רשמי את מסמכי שלב המכירה הפרטית של 20% ממניות חברת דואר ישראל. לכלכליסט נודע כי המועד להגשת ההצעות יהיה ה-27 באוקטובר. המכירה תהיה פטורה ממכרז על פי תקנות חובת המכרזים המפרטות בין היתר פטור ל"התקשרות בעסקה שעניינה מכירה או רכישה של ניירות ערך", ובתנאי שהחשב הכללי אישר זאת.

 

 

במהלך ארבעת החודשים שלאחר הגשת ההצעות, יבוצע הליך מיון הפונים: תיבחן עמידה בתנאי סף; זימון להשתתף בחדר מידע; מתן ציונים על-ידי וועדת משנה; והזמנת ההצעות האיכותיות להגיש הצעות מחיר. לאחר מכן יחל תהליך התמחרות שיארך שלושה חודשים. מתן האישורים הרגולטוריים, ביניהם של ראש הממשלה ושל הממונה על התחרות, ובחירת המציע, צפויים להתבצע בין יוני 2021 לאוגוסט 2021. על פי הערכה ראשונית ברשות החברות, שווי חברת הדואר עומד כיום על מיליארד שקל.

 

מרכז הסחר המקוון של דואר ישראל במודיעין מרכז הסחר המקוון של דואר ישראל במודיעין צילום: אוראל כהן

 

 

את הפרטת הדואר אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה ביולי 2018, אז הוחלט למכור עד 40% מאחזקות המדינה בחברת הדואר - העומדות כיום על 100% - בשני שלבים. חודש לאחר מכן אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההפרטה: בשלב הראשון יימכרו 20% מהמניות למשקיע אסטרטגי ובשלב השני עד 20% מהמניות הנותרות יונפקו לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כך שבידי המדינה יוותרו לפחות 60% מהמניות. עתה, מפרסמת המדינה את השלב הראשון.

 

ועדת השרים לענייני הפרטה אישרה בתחילת ינואר מהלך משמעותי לקראת ההפרטה. בהחלטה המקורית נקבע כי חלק גדול מהתמורה הכספית ממכירת האחזקות למשקיע פרטי יישארו בחברה לצורך השקעה, אך הצעד הותנה בהפרדה מבנית מלאה מבנק הדואר. הוועדה אישרה את הסרת ההתניה, משום שהבינה כי יישום ההפרדה לא צפוי בקרוב.

x