$
חדשות טכנולוגיה

חשיפת כלכליסט

הכנסת נרדמה בשמירה: ועדת הרפאים של המאגר הביומטרי

שתי ועדות פרלמנטריות אמורות לבחון ולאשר את פעולת המאגר הביומטרי - אך אחת לא כונסה כבר חצי שנה והשנייה, שפעולתה חשאית - לא כונסה מעולם ובכנסת לא ידעו שהיא אמורה להתקיים. ח"כ זנדברג: "איך ניתן להצביע על אישור המאגר לאור הפקרת הציבור?"

עומר כביר 11:1809.06.15

מי שומר על המאגר הביומטרי? שתי ועדות כנסת אמורות לפקח על פעילות המאגר ולהכריע עד סוף החודש את עתידו. ואולם, בדיקה של "כלכליסט" מגלה שאחת מוועדות אלו, שאחראית בין השאר אבטחת המידע של הפרויקט, מעולם לא התכנסה. הוועדה השנייה נפגשה בפעם האחרונה בדצמבר 2014, ומאז השבעת הכנסת ה-20 לא כונסה מחדש.

ח"כ תמר זנדברג (מרצ) העבירה אתמול ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, פנייה דחופה בנושא. “שאלות כבדות משקל בנוגע לנחיצות המכרז עדיין לא נענו", התריעה. "לא ברור לי כיצד ניתן לדון ולהצביע על הפיכת המאגר לקבוע לאור הפקרת הציבור ואי קיום הוראות החוק הנוגע לפיילוט”.

 

עמדת רישום למאגר הביומטרי עמדת רישום למאגר הביומטרי צילום: עמית שעל

 

הוועדה שלא היתה

 

לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים, אמורות לקום שתי ועדות כנסת שמפקחות על פרויקט תעודות הזהות החכמות ועל המאגר הביומטרית. הוועדה הראשונה, שמכונה "הוועדה המשותפת לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים", היא ועדת משותפת של ועדת הפנים, ועדת המדע והטכנולוגיה ו-ועדת החוקה, משמשת כגורם מייעץ בהליכי הנטילה, ההנפקה והאחסון השוטפים של האמצעים הביוטריים. היא אמורה לקבל דיווחים תקופתיים על פעילות הפרויקט וכן לאשר החלטות ותקנות שונות שנוגעות לפעילותו.

 

 

בראשות הוועדה השנייה, שמכונה "ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים”, עומד יו"ר ועדת חוץ וביטחון וחברים בה, בין השאר, חברים נציגי ועדת חוקה ו-ועדת המשנה לשירותים חשאיים. היא מופקדת על פעילות גורמי ביטחון ואבטחת מידע, בסמכותה לאשר סיווגם של פרטים מסוימים שקשורים לפעילו המאגר והיא אמורה לקבל דיווח שנתי על בקשות שהגישה המשטרה לקבלת מידע מהמאגר וכן אירועים חריגים שקשורים לאבטחת מידע.

 

שתי הוועדות גם אמורות לקבל 90 יום לפני תקופת הפיילוט דו"ח שמסכם את ממצאיו, והן אמורות להצביע על ההחלטה האם להפוך את הפיילוט לקבוע, להאריכו בשנתיים נוספות או לעצור את הפרויקט לפני הבאתה לאישור סופי במליאת הכנסת.

 

ואף על פי כן, ל"כלכליסט" נודע שהוועדה המשותפת לוועדות הפנים והמדע לא כונסה כבר קרוב לחצי שנה ושמאז השבעת הכנסת החדשה ב-31 במרץ הוועדה אף לא הוקמה מחדש לא מונו לה חברים או יו"ר. “הפיילוט פועל כבר חודשים ארוכים ללא פיקוח הוועדה", כתבה ח"כ זנדברג, שהייתה חברה בוועדה בכהונת הכנסת הקודמת, ליו"ר הכנסת. "במהלך תקופת הבחירות דרשתי את כינוס הוועדה לטובת המשך פיקוח על הפיילוט גם בתקופת הבחירות, ואולם למרות דרישתי ומחאתי הכינוס המתוכנן נדחה ולאחר מכן בוטל”.

 

ח"כ תמר זנדברג ח"כ תמר זנדברג

 

חמור מכך, ממידע שהגיע ל"כלכליסט" עולה שהוועדה בראשות יו"ר ועדת חוץ וביטחון, שהגדרת תפקידה כוללת גם פיקוח על היבטי אבטחת מידע של הפרויקט לא כונסה מעולם במהלך הכנסת ה-19, ולא הוקמה עדיין בכנסת הנוכחית. לא רק זאת אף זאת, גורמים שונים אתם שוחח "כלכליסט", שאמורים להיות בעלי ידע ממקור ראשון על תפקידה של ועדה זו ופעילותה, אף לא ידעו על החיוב להקים ולהפעיל אותה טרם פניית "כלכליסט" בנושא.

 

אישור המאגר הביומטרי - סכנת מחטף

 

ועדות הכנסת הן לא הגורם החיצוני היחיד שנועד לפקח על פעילות המאגר, ובנוסף להן פועלים גם הממונה על יישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה, ועדת השרים ליישומים ביומטריים, ועדה מייעצת חיצונית והרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים. ואולם, פעילותן של ועדות הכנסת חשובה במיוחד מכיוון שהן הנציג היחיד מטעם נבחרי הציבור שמפקח על המאגר הביומטרי - וכן מכיוון שללא אישורן, לא ניתן לאשר את המשך פעילותו.

 

אישור זה אמור להתקבל עד סוף החודש, והעובדה שאחת הוועדות לא כונסה כבר חצי שנה, שהשנייה לא כונסה מעולם, ושלאף אחת מהן לא הוצג עדיין הדו"ח המסכם את תקופת הפיילוט מעלה תהיות חמורות לגבי הליך האישור של המאגר הביומטרי.

 

מינוי וכינוס הוועדות נמצאים באחריות הכנסת, ולרשות לניהול המאגר הביומטרי או למשרד הפנים אין שום יד בקבלת ההחלטה בנושא, או יכולת תיאורטית להשפיע על כינוסן. למעשה, מכיוון שהוועדות לא כונסו, לרשות הביומטרית לא ניתנה עדיין ההזדמנות להציג לכנסת את הדו"ח המסכם של פעילותה, שלפיו הקמת המאגר היא חיונית לישראל (קביעה שעליה חולקים מתנגדי המאגר).

 

למעשה, אי כינוס הוועדות הוא מצב רע לשני הצדדים בקרב על המאגר הביומטרי. בעבור המתנגדים, יש סכנה שהוועדה תכונס ברגע האחרון והליכי האישור יעשו בחופזה וללא דיון מספק, ושבסופו של דבר הקמת המאגר תאושר במעין מחטף מבלי שהבעיות והסכנות השונות נבחנו באופן ראוי. בעבור תומכי המאגר והרשות שמפעילה אותו קיימת סכנה שהוועדה לא תכונס בזמן מספק על מנת להכריע על המשך פעילותו, ועם תום המועד שנקבע לתקופת הפיילוט ב-29 ביוני תיכנס פעילות המאגר למצב בעייתי מבחינה משפטית שבוודאי ילווה בקריאות מצד מתנגדים להפסיק את פעילותו באופן מיידי.

 

המתנגדים: הפיקוח לא מתקיים

 

“גרירת הרגליים במינוי הוועדות השונות יצרה מצב לא סביר שבו תוך שבועות מספר יצטרכו חברי כנסת שלא בהכרח מכירים את הנושא לקבל הכרעה אשר תשפיע על אזרחי המדינה לדורות רבים", כתבה זנדברג. "כל יום שבו לא מוקמת ומכונסת ועדת המשנה מרחיק אותנו מהאפשרות שתתקבל החלטה מפוכחת הנובעת מידע ומקרב את האפשרות של הצבעה דחוקה ללא בדיקה אמיתית של כשלי המאגר ושל החלופות שלו. המצב הנוכחי, שבו יהיה צורך להצביע על הפיכתו של הפיילוט למאגר קבוע וזאת ללא שחברי הכנסת יכלו ללמוד את הנושא ולהעלות את כל שאלותיהם בטרם הדיון שבו תיערך ההצבעה, לא סביר ולא הגיוני".

 

מהרשות לניהול המאגר הביומטרי נמסר בתגובה: "הרשות העבירה דו"חות שוטפים ומלאים לוועדת הכנסת המשותפת (חוקה, פנים, מדע וטכנולוגיה), בהתאם להוראות החוק. הדו"ח המסכם מעיד על הצלחת תקופת המבחן ועל חשיבות המאגר שנועד להגן על זהותם של אזרחי ישראל. משחזרה הכנסת לפעילותה השוטפת ובמועד שיוחלט על כך, תופיע הרשות בפני הוועדה ותציג את הדו"ח המסכם כנדרש. בנוסף לוועדות הכנסת מפוקחת הרשות באופן הדוק על ידי גורמים נוספים והם: ועדה מייעצת לתקופת המבחן, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, מבקר המדינה, הרשות הממלכתית לאבטחת מידע, הממונה על היישומים הביומטריים במשרד רה"מ ו-ועדת השרים ליישומים ביומטריים בראשות ראש הממשלה".

 

מהתנועה לזכויות דיגיטליות נמסר בתגובה: "ככל שמתגלים יותר מחדלים, שערוריות והטעיות הקשורות למאגר הביומטרי כך ניתן לדעת שאנו נמצאים בעיצומו של רשומון המתאר את דרכנו לדליפת המאגר הביומטרי. ממצאי 'כלכליסט' מבהירים שהפיקוח הפרלמנטרי שנקבע בחוק לא התקיים, ועדיין המדינה ממשיכה בדהירה המטורפת אל שפת הצוק". מכנסת ישראל לא נמסרה תגובה לדברים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x