$
בורסת ת"א

"אני רואה בחומרה את כוונת אול-יר לא לעמוד בחוק"

רשות ניירות ערך הגיעה להסדר אכיפה מנהלית עם חברת הנדל"ן האמריקאית - החברה תשלם 600 שקל וגולדמן ישלם 250 אלף שקל; אולי-יר הודתה בהכללת פרט מטעה בדוחות ברשלנות, ובהטעיית הרשות, גודמן הודה שלא דיווח על העברת כספים שביצע

יניב רחימי 17:4402.12.20
רשות ניירות ערך הגיעה להסדר אכיפה מנהלית עם חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר, שאג"ח שלה נסחרות בבורסת ת"א, ועם בעל השליטה בה, יואל גולדמן.

 

בהסדר, שמתייחס להפרות שבוצעו בשנת 2018, גולדמן הודה בהפרה מנהלית של אי הגשת דוח מיידי על העברת כספים שבוצעה לטובת חברת נכס של בעל השליטה. החברה ובעל השליטה הודו גם בשתי הפרות של הכללת פרט מטעה ברשלנות בדוחות כספיים לרבעון השני והשלישי לשנת 2018 וכן בהפרת הטעיית הרשות.

  

נכס של חברת אול-יר נכס של חברת אול-יר צילום: נדב נויהוז

 

 

במסגרת ההסדר הוטלו עיצומים כספיים בסך 850 אלף שקל לפי החלוקה הבאה: על אול-יר הוטל עיצום כספי של 600 אלף שקל בפועל וסכום זהה על תנאי, ועל יואל גולדמן, נשיא החברה, יו"ר דירקטוריון ובעל השליטה בה, הוטל עיצום כספי בסך 250 אלף שקל בפועל וסכום זהה על תנאי. בנוסף לכך, ההסדר כולל מניעת איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגופים מפוקחים לתקופה של תשעה חודשים.

 

הסדר האכיפה המנהלית נחתם בין שני הצדדים בחודש ספטמבר 2020, ואושר אתמול (ג') על ידי הרכב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר-תום, וחברות ההרכב עו"ד רוני טלמור וד"ר מורן אופיר. עו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר ועריכתו. הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של הרשות.

 

ועדת האכיפה קבעה כי מדיניות הרשות, החותרת ככלל לקיצור הליכים מנהליים ולסיומם בדרך של הסדר מוסכם, היא מדיניות ראויה. זאת במיוחד כאשר קיימת הודאה מלאה של המשיבים במיוחס להם בשלב מוקדם מאוד, תוך חיסכון רב בזמן ובמשאבים שהיו נדרשים לניהול הליך מלא. שיקולים המתקיימים בענייננו, כאשר בנוסף, מדובר במשיב תושב חוץ, שאין לו בישראל עסקים נוספים, ושביטא תובנה מלאה לגבי מחדליו.

 

במהלך אוקטובר 2018, במסגרת הכנת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי 2018, גילה סמנכ"ל הכספים של אול-יר שסכום של 3.7 מיליון דולר, שעמד לזכות חברת נכס שבבעלות החברה, הועבר לפירעון הלוואה בגין נכס שבבעלות בעל השליטה. גולדמן נדרש להשיב לחברה את הסכום שהועבר בתוספת ריבית, והוא השיב לקופת אול-יר את יתרת החוב במלואה בתוספת ריבית אפקטיבית של 7.4%.

 

בדוח הכספי של אול-יר לרבעון השני לשנת 2018, בטרם נתגלתה ההעברה השגויה, נרשם סכום ההעברה באופן שגוי במאזן החברה וההעברה השגויה לא הוזכרה כלל במסגרת הביאורים לדו"ח הכספי, בו היה עליה לתת גילוי נאות על פי דין. בדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת 2018 הוצגה יתרת החוב של בעל השליטה במאזן באופן נאות וניתן גילוי להעברה במסגרת דוח הדירקטוריון שצורף לדוח הרבעוני.

 

סגל הרשות בודק גם את דיווחי החברה מהימים האחרונים, ויו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה התייחסה להתפתחויות האחרונות: "הסדר האכיפה המנהלית שנחתם עם חברת אול-יר ועם בעל השליטה מתייחס להפרות שבוצעו בשנת 2018. ביחס לדיווחי החברה מהימים האחרונים – אני רואה בחומרה הצהרה לפיה אין בכוונת חברה לעמוד בהוראות החוק ולעכב פרסום דוח רבעוני למשקיעים.

 

"באופן טבעי, הפיקוח על חברות BVI (חברות שרשומות באיי הבתולה הבריטיים) שהמטה שלהם ונושאי המשרה מצויים בחו"ל הוא מורכב ותלוי בשיתופי פעולה בין רגולטורים במדינות שונות. יחד עם זאת, אנו ערים למתרחש בשוק. עינינו פקוחות, עוקבות, נמשיך לדרוש דין וחשבון ולבצע פעולות אכיפה, ככל שיידרש. בשוק ההון המפוקח על ידינו, אנו מעניקים מרחב פעולה לשחקנים השונים. אבל בשוק הזה, אנו מוודאים שיפעלו רק שחקנים שמצייתים לחוק. מי שלא יעשה כן, יטופל במלוא החומרה בכדי לוודא שאמון המשקיעים בשוק ההון הישראלי יישמר״.

x