• תפריט
כחלון וגלנט - דיור ציבורי
כחלון וגלנט: 5% מדירות "מחיר למשתכן" יוקצו לזכאי הדיור הציבורי
אביב גוטר - מס דירה שלישית
המתנה לילדים שפוטרת ממס על דירה שלישית
x