סגור

פרסום ראשון
התוכנית של אלקין: הנחה של עד 300 אלף שקל רק ביישובים שבהם הדירות זולות

מחיר השוק וגובה ההנחה ייקבעו על פי שומה של השמאי הממשלתי. כללי הזכאות לא ישתנו, ובכל מכרז יוקצו 60% מהדירות לתוכנית. במרבית המכרזים 25% מהדירות שבתוכנית יוקצו לבני המקום

תוכנית הדיור של שר הבינוי זאב אלקין נחשפת. מחיר למשתכן ומחיר מועדף יבוטלו, ומעתה קרקעות מדינה לבנייה רוויה למגורים ישווקו בשיטת מחיר מטרה, שבה הדירות שיוקצו לזכאי משרד הבינוי יימכרו בהנחה של 20% אך עד 300 אלף שקל. ביום ראשון הקרוב תתבקש מועצת מקרקעי ישראל לאשר את התוכנית.
איך תעבוד התוכנית?
על פי המסמכים שנחשפים כאן לראשונה, התוכנית של אלקין, "מחיר מטרה", תפעל עד אפריל 2026 ורק ברשויות שבהן המחיר למ"ר דירתי הוא עד 23.4 אלף שקל כולל מע"מ. כלומר ביישובים שבהם דירות עולות יותר מכ-2.3 מיליון שקל זכאים לא יוכלו לקנות דירות בהנחה. ביישובים אלה קרקעות ישווקו במכרזים רגילים, והדירות יימכרו לכל אדם במחיר השוק. עם זאת, המגבלה הזו לא תחול על רשויות במדד חברתי כלכלי 4 ומטה. ברשויות אלה יהיו דירות מוזלות לזכאים, גם אם מחירי השוק שלהן גבוהים יחסית.
מה גובה ההנחה לזכאי משרד הבינוי?
שיעור ההנחה יהיה 20% ממחיר הדירות בסביבת השכונה החדשה נכון ל-31.12.2020, אך לא יותר מ-300 אלף שקל. מחיר השוק וגובה ההנחה ייקבעו על פי שומה של השמאי הממשלתי. השומה וההנחה יעודכנו פעם בשנה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן בתוספת 1%.
1 צפייה בגלריה
שר השיכון והבינוי זאב אלקין בנייני מגורים בתל אביב
שר השיכון והבינוי זאב אלקין בנייני מגורים בתל אביב
שר השיכון והבינוי זאב אלקין
(צילום: קובי קואנקס, אוראל כהן)
מי זכאי לקנות דירה בהנחה?
כללי הזכאות לא השתנו באופן מהותי, וכמו במחיר למשתכן זכאים הם אזרחי ישראל שאין להם בעלות על דירה: רווקים, גרושים או אלמנים בני 35 ומעלה, נכים בני 21 ומעלה, זוגות נשואים או כאלה שעומדים להינשא בתוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה למשרד הבינוי.
כמה דירות יוקצו לזכאים?
ככלל שיעור דירות מחיר מטרה בכל מכרז יהיה 60%, שאר הדירות בפרויקט יימכרו לכל אדם בשוק החופשי ללא כל מגבלה. באזורים שבהם ערך קרקע ללא עלויות הפיתוח נמוך מ-100 אלף שקל וכן באזורי עדיפות לאומית וביישובים ערביים - שיעור הדירות המיועדות לזכאים יהיה 65% מכלל הדירות במתחם.
כיצד תיבחר חברת הבנייה?
חברות הבנייה יידעו מראש את מספר הדירות שהן צריכות למכור בהנחה לזכאים ואת המחיר שלהן לאחר הנחה. בהתאם לנתונים האלה הן יתבקשו להגיש הצעות לתשלום עבור רכישת הזכויות במגרש. ההצעה הגבוהה ביותר היא ההצעה הזוכה.
עדיפות לבני מקום
במרבית המכרזים 25% מדירות מחיר מטרה יוקצו לבני המקום. ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות שיעור הדירות במסלול מחיר מטרה שיוקצו לבני מקום יהיה 50%. באזורי עדיפות לאומית ב' יוקצו עד 35% מדירות מחיר מטרה לבני מקום.
התוכנית כוללת גם תמריצים לרשויות מקומיות שבהן מגרשים נמכרו במחיר נמוך מהערכת השמאי המוקדמת. התמריץ נחוץ משום שרשות מקרקעי ישראל משלמת לרשויות תשלום שמיועד לפיתוח המגרש בשיעור של 15% ממחיר הקרקע, לכן ככל שמחיר הקרקע נמוך התשלום שמעבירה רמ"י נשחק. כדי לפצות אותן, על פי הכללים החדשים רמ"י תשלם לרשות על פי מכפל של עד 14 אלף שקל לדירה שתבנה בה. גובה המכפלה בהתאם להפרש בין מחיר השומה המקורי למחיר ששילמו חברות הבנייה שזכו במכרז.