סגור

"משרד הפנים מעכב תכנון במגזר הערבי"

בעלי תפקידים במגזר הערבי טוענים כי משרד הפנים נמנע מקידום החלטת ממשלה לחזק ועדות תכנון ביישובים ערביים. משרד הפנים: "עורכים מיפוי צרכים"

משרד הפנים מעכב סעיפים קריטיים בהחלטת הממשלה שהוגדרה כתוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026, כך טוענים גורמים במגזר הערבי, כולל כאלה שהיו מעורבים בגיבוש סעיפי התוכנית. החלטת ממשלה 550 התקבלה ב־24 באוקטובר האחרון והיא חלק ממכלול של הסכמים שנחתמו עם המפלגות הערביות ולטובת הציבור הערבי במגוון רחב של תחומים ובהם דיור ושיכון הכולל גם היבטי תכנון.

3 צפייה בגלריה
בקעה אל גרביה
בקעה אל גרביה
בקעה אל גרביה. "בלי תכנון לא נוכל לצאת לביצוע עבודות גם בנושאים שקודמו"
(צילום: גלעד קוולרציק)
הסעיפים בהחלטת הממשלה מתחלקים בין משרדי ממשלה שונים, והטענה היא כי בנושאים משמעותיים שהוטלו על משרד הפנים, כמעט שלא נעשה דבר. כך, למשל, בסעיף 14 להחלטה שמהותו חיזוק הוועדות המקומיות ויחידות ההנדסה ברשויות, נטען כי לא הושגה התקדמות משמעותית על אף התחייבויות המשרד ומינהל התכנון. סעיף זה הנחה את משרד הפנים להקצות בטווח המיידי משאבים לתוספת כוח אדם מקצועי לוועדות המקומיות, זאת בשל מחסור באנשי מקצוע שיכולים לסייע בקידום תוכניות בנייה במגזר. על פי ההחלטה, הוטל על משרד הפנים לגבש את היקף התקנים שיוקצו לכל ועדה בתוך 90 יום. מדובר בעיקר בכוח אדם מקצועי למחלקות ההנדסה ברשויות, הקצאת משאבים לחיזוק הסביבה הטכנולוגית של עבודת הוועדות, יצירת סביבת עבודה מתאימה והכשרות מקצועיות לבעלי תפקידים.
כמו כן, לנוכח העובדה כי ברשויות הערביות פועלות רק ארבע ועדות מקומיות — בערים נצרת, טייבה, טירה ורהט — וההישענות הכמעט מוחלטת על הוועדות המרחביות — הוחלט לחזק גם את הוועדות המרחביות, וכן לבחון את האפשרות להעביר את סמכות הגבייה של היטלי הפיתוח מהרשויות המקומיות לוועדות המרחביות, זאת לאור שיעורי גבייה נמוכים ברשויות המקומיות. לצורך ביצוע סעיף זה הוקצה על ידי משרד האוצר סכום של כ־180 מיליון שקל (עד 2026), אך גם כאן טרם בוצעו כל מהלכים.
3 צפייה בגלריה
איילת שקד חברת כנסת מ מפלגת ימינה
איילת שקד חברת כנסת מ מפלגת ימינה
שרת הפנים איילת שקד. במשרד טוענים שכל ועדה ורשות יקבלו מענה ייחודי
(צילום: יואב דודקביץ)
לדברי רו"ח עלא גנטוס, ששימש כיועץ ליו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות והיה שותף לגיבוש סעיפי ההחלטה, טרם הוקצו משאבים לתוספת כוח אדם, ולא גובשה תוכנית לחיזוק והעצמה של מערך התכנון והבנייה בוועדות המקומיות וביחידות ההנדסה ברשויות המקומיות, זאת למרות התחייבות הממשלה. "משרד הפנים טרם החל את עבודתו בנושא, כך שגם אם יחליטו להתחיל בכך מחר בבוקר, זה צפוי להימשך שלושה עד שישה חודשים לפחות". עוד אמר גנטוס: "יש פרקים בהחלטה שהוטלו על משרדי ממשלה שאנחנו רואים בהם התקדמות יפה, אבל בפרק התכנון המצב שונה, לא קורה כלום". גנטוס מסביר, כי ללא תוספת של מהנדסים לוועדות התכנון, גם אם תהיה התקדמות בנושאים אחרים כמו תחבורה או ביוב לא ניתן יהיה לקדמם, "תכנון הוא החוט שמקשר. בלעדיו לא ניתן לבצע עבודות". גנטוס צפוי להציג את הדברים בכנס לשכת רואי חשבון בנצרת.
3 צפייה בגלריה
רו"ח חן שרייבר
רו"ח חן שרייבר
רו"ח חן שרייבר
(צילום: תומי הרפז)
לדברי נשיא לשכת רואי החשבון, חן שרייבר: "סוגיות הקשורות לתכנון ובניה מהוות חסם בפיתוח הכלכלי של החברה הערבית בישראל. לשכת רואי החשבון רואה בתהליכים הללו צורך חיוני, כדי לא לעכב את המגמה, חייבים לשלב כוחות".
ממינהל התכנון במשרד הפנים נמסר: "המינהל מקדם את החלטה 550. בשלב זה נערך מיפוי ראשוני לבדיקת הצרכים בהיבטי כוח אדם. בהמשך ייערך מיפוי לתהליכי עבודה, חסמים, צרכים בהיבטי הדרכות ותשתיות טכנולוגיות במטרה לתת מענה ייחודי לכל ועדה ורשות".