סגור
מתחם פרויקט יאפא צברים יפו
מתחם פרויקט יאפא (צילום מסך)

בלעדי
היזמת נקלעה לחובות - והרוכשים בפרויקט ביפו יוסיפו 36 מיליון שקל להשלמתו

הנאמן של חברת הנדל"ן צברים וכונס הנכסים של פרויקט יאפא שמקימה החברה ביקשו מביהמ"ש לאשר מתווה להשלמת הפרויקט, במסגרתו ישלמו 102 הרוכשים סכום שנקרא "השתתפות בגירעון". החברה נקלעה לחובות של 144 מיליון שקל בפרויקט. השופטת ביקשה לקבל את עמדת הרוכשים ובעלי הזכויות הקיימים

המשבר הכלכלי בקרב חברות נדל"ן גובה מחיר מהרוכשים: רוכשי דירות בפרויקט ביפו של חברת הנדל"ן צברים ייאלצו להוסיף כ-36 מיליון שקל להשלמתו. הנאמן של צברים וכונס הנכסים של הפרויקט מבקשים מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר מתווה להשלמת הפרויקט. השופטת נועה גרוסמן ביקשה לקבל את עמדת רוכשי הדירות ובעלי הזכויות הקיימים בדירות.
מדובר בפרויקט יאפא - פרויקט תמ"א 38/1 הממוקם ברחוב קורט טוכלסקי 4-10 על גבול יפו-בת ים. הוא כולל 96 דירות קיימות ב-6 בניינים. לחברה זכויות לבניית 18 דירות חדשות בכל בניין, ובסך הכל 108 דירות חדשות שיתווספו לאלו הקיימות. עד כה, החברה מכרה 102 דירות.
חברת הנדל"ן צברים נקלעה לחובות של 144 מיליון שקל בפרויקט, שמועד סיומו נקבע לאוגוסט 2022, והדבר הוביל לעצירתו. באוגוסט השנה מונה לפרויקט כונס נכסים בניסיון להצילו, בעקבות בקשה שהגישו יסודות וחברת הביטוח איילון שליוו את הפרויקט פיננסית והינן נושות מובטחות. בין השאר טענו החברות כי צברים לא עמדה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט ואין באפשרותה לפרוע את האשראי שהועמד לה. בהמשך מונה גם נאמן לחברה. הבעלים של החברה, רוני צברי, נפטר במפתיע באוקטובר בגיל 65.
בבקשה שהוגשה ע"י כונס הנכסים עו"ד חגי אולמן והנאמן עו"ד ארז חבר להשלמת הפרויקט, נכתב כי "לאור הגירעון התקציבי העמוק בו מצוי הפרויקט וסכומי העתק הנדרשים להשלמתו, המתווה מחייב השתתפות של כלל הגורמים המעורבים בפרויקט - גורמים מממנים, רוכשי דירות ודיירים ותיקים. רוכשי דירות אשר לא יתנו הסכמתם למתווה, לא ניתן יהיה להשלים את דירתם".
הכונס והנאמן טוענים כי קיימות שתי חלופות מרכזיות לפרויקט: מכירת הזכויות המשועבדות לצד שלישי, או השלמת הפרויקט על ידי החברה. לטענת הנאמן והכונס, מכירת הזכויות לצד שלישי תגרום נזק כבד ביותר לרוכשי הדירות, ולפיכך החלופה העדיפה היא השלמת הפרויקט. כדי להשלים את הפרויקט, הרוכשים ייאלצו לשלם לכונס והנאמן "השתתפות בגירעון" - סך כולל של 36 מיליון שקל, שיתחלקו בין הרוכשים לפי חלקם היחסי. מי שלא ישלם את חלקו, הכונס והנאמן יהיו רשאים למכור את דירתו לצד שלישי.
בבקשה נכתב כי מאז פרוץ המלחמה נעצרו העבודות בפרויקט, בין היתר בשל צו מנהלי מעיריית תל אביב האוסר על ביצוע כל עבודות בנייה ובשל הסגרים המוטלים המונעים כניסת פועלים פלסטינים. בהמשך לכך, ניתן צו נוסף ע"י עיריית תל-אביב המאפשר ביצוע עבודות, אך זאת אך ורק ע"י עובדים בעלי תעודות זהות ישראליות או עובדים זרים. בימים אלו נעשים מאמצים לבחון את ההתקשרויות עם קבלני משנה שאינם מבצעים עבודות בשל חוסר בפועלים, לרבות החלפתם בקבלני משנה אחרים וכן ביצוע התקשרויות נוספות נדרשות לצורך קידום הפרויקט והשלמתו.
הצפי להשלמת הפרויקט הוא 15 חודשים ממועד חידוש העבודות לאחר אישור המתווה. "יש לציין כי עצירת העבודות עוד טרם השלמת השלד גורמת לנזקים כבדים ולעוגמת נפש גדולה במיוחד לדיירים בפרויקט, אשר כידוע גרים באתר הבנייה תוך כדי ביצוע העבודות. עם תום תקופת הקיץ, אף ירד גשם שהוסיף ויצר מפגעים נוספים", נכתב בבקשה.
בתוך כך, בימים האחרונים הגישו הכונס והנאמן בשם הנושות המובטחות של צברים, יסודות ואיילון חברה לביטוח, בקשה לאשר להם להגיש בקשה להוצאה לפועל למימוש משכנתא על בית בסביון. הבית בסביון בבעלות נאוה מיכאל-צברי, אלמנתו של בעל השליטה בחברה. לטענת הכונס והנאמן, מימוש הנכס נדרש על מנת לגייס את המקורות הנדרשים לצורך השלמת פרויקט יאפא. יש להדגיש כי מדובר על משכנתא לטובת הנושות המובטחות, על נכס שאינו בבעלות חברת צברים אלא בבעלות נאוה מיכאל-צברי, שאיננה בהליכי חדלות פירעון.
בתקופה האחרונה המשבר בשוק הנדל"ן גרם לכך שחברות נדל"ן לא מעטות פנו לקבלת הגנת בית המשפט לאחר שנקלעו לחובות. האחרונה שבהן היתה קבוצת חנן מור, שפנתה בבקשה לצו עיכוב הליכים לפי תיקון 4 בשל חוב של 2.7 מיליארד שקל. בית משפט הוציא צו עיכוב הליכים לחברה ומינה לה מנהל הסדר. באוגוסט הגישה חברת הנדל"ן רום כנרת בקשה לעיכוב הליכים בשל חוב של 137 מיליון שקל, ובית המשפט מינה לה שני נאמנים. במאי פנתה גם קרן הגשמה, המנהלת עשרות פרויקטים בישראל ובחו"ל, להגנת בית המשפט, ומונו לה נאמנים.