סגור
מימין: אבי כץ ו חנן שמש מנהלי קרן הגשמה
מימין: אבי כץ וחנן שמש מנהלי קרן הגשמה לשעבר (צילום: עמית שעל)

בלעדי
בית המשפט הוציא צו לפירוק קרן הגשמה ומינה שני נאמנים

שופטת ביהמ"ש המחוזי עירית וינברג נוטוביץ מינתה לתפקיד הנאמנים את עו"ד ניצה פוזנר ורו"ח גבריאל טרבלסי והורתה להם להגיש דו"ח בו יתייחסו לאפשרות החברה לעבור להליך שיקום. כנגד החברה תלויות ועומדות כ-40 תביעות כספיות בגין השקעות שלא צלחו ותובענה ייצוגית

בית המשפט המחוזי מרכז מינה ביום חמישי שני נאמנים לקרן הגשמה וחברות נוספות בקבוצה והוציא צו פתיחת הליכים (לפירוק) כנגד החברות. השופטת עירית וינברג נוטוביץ מינתה לתפקיד הנאמנים של החברות את עו"ד ניצה פוזנר ורו"ח גבריאל טרבלסי. השופטת הורתה לנאמנים להגיש תוך 10 ימים דו"ח בו יתייחסו לאפשרות החברה לעבור להליך שיקום. בכך קיבל בית המשפט את עמדת הממונה על חדלות פירעון שמסר לבית המשפט באמצעות עו"ד אילון בריל כי לממונה אין התנגדות למתן צו פתיחת הליכים.
עו"ד בריל ציין בתגובתו כי "היות ולמצער לפי תוכנית ההבראה שצורפה, בתקופת הפעילות הקרובה צפויות העלויות השוטפות לעלות על ההכנסות, ומשעדיין לא הוסדר מקור תקציבי למימון הוצאות ההפעלה, אין מנוס מכך כי בשלב זה תינתן החלטה על פירוק התאגידים. אלא שעניין זה הינו רברסיבילי (הפיך - ל.ד). ברור כי בהמשך הדרך, לאחר מינוי נאמן ובדיקת מצב החברות, היתכנותה הכלכלית של ההפעלה וגיוס מקור מימוני, ניתן יהיה לשקול בחיוב מעבר להליכי שיקום כלכלי". במהלך השבוע הבא יעדכנו הנאמנים האם יש אפשרות לשקם הקבוצה.
בעקבות התנגדות של נושים והמלצת בית המשפט, קרן הגשמה הודיעה לפני כשבוע לבית המשפט המחוזי מרכז כי תמחק את הבקשה שהגישה לאחרונה לעיכוב הליכים ולמינוי מנהל הסדר ותגיש במקומה בקשה לצו פתיחת הליכים לצרכי שיקום במסגרתה ימונה נאמן לחברה. יש להדגיש כי הבקשה המקורית שהגישה קרן הגשמה הוגשה לפי תיקון 4 לחוק חדלות פירעון המאפשר הקלות וסיוע לחברות שנקלעו לקושי בעקבות הקורונה ואשר במסגרתה ממונה מנהל הסדר שאינו משתלט על ניהול החברה אלא מסייע בגיבוש הסדר חוב. אלא שבדיון האחרון באולם השופטת, הבהירו את התנגדותם לבקשת עיכוב ההליכים באי כוחם של מאות משקיעים. לכן, קרן הגשמה וחברות בקבוצה הגישו בקשה לצו פתיחת הליכים לצרכי שיקום וביום חמישי מינתה השופטת שני נאמנים שישתלטו על ניהול קרן הגשמה.
קרן הגשמה עוסקת בניהול עבור קבוצות משקיעים, של השקעות בנדל"ן בחו"ל. במסגרת הבקשה שהגישה הקרן טענה כי לאורך שנות פעילותה, החברה ניהלה, עבור קבוצות המשקיעים כ-245 פרויקטים (מעל 300 השקעות) בישראל, ארה"ב, אנגליה, קנדה, גרמניה, הולנד ועוד. נטען כי סך ההון שהושקע על ידי המשקעים בהשקעות השונות שבוצעו לאורך השנים עומד על למעלה מ-3 מיליארד שקל ושווים המוערך של פרויקטים אלו עולה על 13.5 מיליארד שקל. הקרן טענה כי אין לה נושים. לפני מספר שנים המייסדים אבי כץ וחנן שמש נפרדו מהשליטה בקרן הנדל"ן הגשמה וכיום בעלי השליטה באמצעות בסד אחזקות הם בין השאר איש העסקים האמריקאי יוג'ין מנדלוביץ ואליהו קנפלר. כנגד החברה תלויות ועומדות כ-40 תביעות כספיות בגין השקעות שלא צלחו ותובענה ייצוגית.
הבקשה שהגישה הקרן במקור היתה ייחודית במובן זה שנטען בה כי בשלב זה אין לחברה חובות, אולם היא מגישה את הבקשה לאור העובדה שהיא צופה שהיא תקלע לקשיים בקרוב מאחר והיא חווה משבר תזרימי.
עו"ד שלום גולדבלט, בא כוח קרן הגשמה מסר בתגובה לידיעה כי "החברה ומנהליה יפעלו במלוא המרץ לסייע לבעלי התפקיד שמונו על מנת להמשיך ולדאוג למשקיעים לצורך השלמת הפרויקטים בארץ ובחו"ל והשבת הכספים המושקעים בהם".