סגור
מימין אבי כץ ו חנן שמש
מימין: אבי כץ וחנן שמש

פרסום ראשון
קרן הנדל"ן הגשמה מבקשת צו עיכוב הליכים ומנהל הסדר "כדי להימנע מקריסה"

נגד הקרן, המנהלת כיום 36 פרויקטים בישראל ובחו"ל, עומדות כ-40 תביעות בהיקף כולל של 317 מיליון שקל; הגשמה טוענת כי אין לה חובות, אך היא מגישה את הבקשה מאחר שהיא צופה שתיקלע לקשיים בקרוב בשל משבר תזרימי; לדבריה, "ללא קבלת הסעדים המבוקשים פעילות החברה תיפסק, וייפגעו אלפי משקיעים באופן חסר תקנה"

קרן הגשמה, העוסקת בניהול פרויקטים עבור קבוצות משקיעים בנדל"ן בישראל ובחו"ל, פנתה היום (יום שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בבקשה לעיכוב הליכים וזימון אסיפות לשם גיבוש הסדר לחברה. במסגרת הבקשה נטען כי לאורך שנות פעילותה ניהלה עבור קבוצות המשקיעים כ-245 פרויקטים (מעל 300 השקעות) בישראל, ארה"ב, אנגליה, קנדה, גרמניה, הולנד ועוד. נטען כי סך ההון שהושקע על ידי המשקיעים בהשקעות השונות שבוצעו לאורך השנים עומד על למעלה מ-3 מיליארד שקל, ושוויים המוערך של פרויקטים אלו עולה על 13.5 מיליארד שקל. עם בעלי המניות בקרן הגשמה נמנים אבי כץ, חנניה שמש, אייל רובין ועוד. יש להדגיש כי החברה לא ביקשה צו הקפאת הליכים ומינוי נאמן שמפקיע את סמכויות הניהול של המנהלים.
לפני כמה שנים כץ ושמש, ממייסדי הגשמה, נפרדו מהשליטה בחברה. כיום בעלי השליטה בקרן, באמצעות בסד אחזקות, הם בין השאר איש העסקים האמריקאי יוג'ין מנדלוביץ ואליהו קנפלר.
מודגש בבקשה כי "למיטב ידיעת החברה, אין לחברה נושים או חובות שלא נפרעו נכון למועד הגשת בקשה זו". עוד נטען כי נגד החברה תלויות ועומדות כ-40 תביעות כספיות בגין השקעות שלא צלחו ותובענה ייצוגית. כמו כן נטען כי יש הלוואות בעלים בסך כ-16.6 מיליון שקל ויתרת קנס מינהלי לרשות ני"ע, אשר הוטל על הגשמה בסך כ-868 אלף שקל, אף שהחברה מציינת כי אין באמור משום חבות או התחייבות. עוד צוין כי לחברה הוצאה שומת מע"מ רטרואקטיבית לשנים 2015-2020 בסך של כ-21 מיליון שקל, אולם הוגש בעניין ערעור.
נטען כי "מרבית ההשקעות שבוצעו באמצעות החברה הניבו למשקיעים תשואות כוללות יוצאות דופן לטובה, וזאת גם כאשר מביאים בחשבון השקעות שהסתיימו שלא בהתאם לתוכנית העסקית המקורית".
עוד טוענת החברה, באמצעות עו"ד שלום גולדבלט ועו"ד רהב עין דר ממשרד גולדבלט גינדס יריב, כי "מגפת הקורונה, משבר הברקזיט באנגליה וסיבות ענפיות נוספות גרמו להתארכות משך ביצוע של פרויקטים שונים. דבר זה אילץ את החברה להמשיך לנהל את הפרויקטים במשך חודשים ושנים מעבר למה שנצפה ותוכנן מראש, ובלי שיש מקורות מספיקים למימון הפעילות השוטפת. החברה פעלה בדרכים שונות כדי להתמודד עם הקשיים ולהתגבר על הפערים התזרימיים שנוצרו, בין היתר באמצעות הזרמת הון אישי בסך של כ-6 מיליון שקל על ידי בעלי המניות וביצוע הליכי הבראה והתייעלות. למרות המאמצים שננקטו, החברה חייבת לקיים תהליך של ארגון מחדש והסדר כדי להימנע מקריסה ולאפשר את המשך ניהולה התקין כעסק חי".
כמו כן נטען כי מנהלי החברה מקדימים פנייה זו לבית המשפט "מתוך תחושת אחריות כדי להגיע להסדר עם המשקיעים השונים באופן שיאפשר את המשך פעילותה. מטרת ההסדר המוצע על ידי החברה היא לאפשר את שיקום פעילותה ולייצר תזרים מזומנים חיובי, שבאמצעותו החברה תוכל להמשיך להתנהל כעסק חי, כלומר לנהל את ההשקעות עבור המשקיעים ב-36 השקעות פעילות על מנת שהמשקיעים יוכלו לקבל כספים המגיעים להם מאותם פרויקטים, שההחזרים הצפויים מהם מסתכמים ביותר מ-180 מיליון שקל, לסיים הליכים פרוצדורליים בהשקעות שהסתיימו ועוד".
עוד נטען כי הבקשה הוגשה לאור הצפי שבזמן הקרוב משאביה הכספיים של החברה יגיעו לכדי מיצוי, החברה תיקלע לכדי חדלות פירעון תזרימית ולא תוכל להמשיך בפעילותה כעסק חי. "ללא הגנת בית המשפט ואישור ההסדר המוצע, החברה צפויה להיקלע לחדלות פירעון תזרימית שתוביל לגדיעת פעילותה ולפגיעה קשה, בעיקר במשקיעים בפרויקטים הפעילים, שעלולים לאבד את כספי השקעתם ורווחיהם". למעשה החברה מבקשת שיוצא צו עיכוב הליכים לפיו בתקופת עיכוב ההליכים לא יהיה ניתן להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה אלא ברשות בית המשפט. עוד מבקשת החברה למנות כמנהל הסדר את עו"ד צוריאל לביא. חברת קרן הגשמה היא חברה פרטית שנוסדה בשנת 2009, והחלה בפעילות עסקית באפריל 2010. החברה עוסקת במתן שירותי ייזום וגיוס הון להשקעות בפרויקטים בארץ ובחו"ל.
הבקשה היום של קרן הגשמה הוגשה לפי תיקון 4 לחוק חדלות פירעון, המאפשר לסייע לחברות שנקלעו לקושי בעקבות הקורונה. הבקשה היא ייחודית במובן זה שנטען בה כי בשלב זה אין לחברה חובות, אולם היא מגישה את הבקשה לאור העובדה שהיא צופה כי תיקלע לקשיים בקרוב בשל משבר תזרימי. קרן הגשמה מדגישה בבקשה כי "ללא קבלת הסעדים המבוקשים (צו עיכוב הליכים), פעילות החברה תיפסק, וייפגעו אלפי משקיעים באופן חסר תקנה, מטעם זה ראוי ונכון לאפשר לחברה להציע הסדר באמצעות הוראה על עיכוב הליכים נגדה".
עוד עולה מהבקשה כי בשיא פעילותה הגשמה העסיקה למעלה מ-100 עובדים. כיום, בעקבות צמצום פעילותה, החברה מעסיקה 7 עובדים. עוד נטען כי ההשקעות בפרויקטים אינן השקעות בחברה ואינן השקעות בקרן, אלא בוצעו באמצעות שותפויות מוגבלות ייעודיות ונפרדות לכל פרויקט שיוסדו במדינות שונות בהתאמה לפרויקט הספציפי.
עוד נטען כי נכון למועד הגשת הבקשה הסתיימו כ-200 פרויקטים, כשממוצע שיעור התשואות למשקיע בפרויקטים שהושלמו עומד על 6.2% נטו לשנה לפני מס. עוד עולה מהבקשה כי במאגר המשקיעים של החברה רשומים 25 אלף משקיעים. "נותרו כיום 36 פרויקטים פעילים בישראל, ארה"ב ואנגליה, בגינם צפוי החזר בסך כולל של למעלה מ-180 מיליון שקל".
הגשמה טוענת כי מחזור ההכנסות שלה ל-2020 הסתכם ביותר מ-12 מיליון שקל. מחזור ההכנסות ל-2022, על פי מאזן בוחן לא מבוקר לשנה זו, הוא כ-7.4 מיליון שקל - ירידה של למעלה מ-4.6 מיליון שקל לעומת השנה הקודמת. "הירידה בהכנסות נבעה בין השאר בגין התביעות שהוגשו נגד החברה, אשר פגעו במוניטין שלה, הביאו לירידה בהיקף הגיוסים וגרמו להוצאות משפטיות רבות, וזאת בנוסף להשלכות ממשבר הקורונה". עוד עולה כי נגד הגשמה הוגשו כאמור כ-40 תביעות בהיקף כולל של 317 מיליון שקל מצד משקיעים שהשקיעו באמצעות החברה. מנספחים שצורפו לבקשה עולה כי הפרויקטים של הגשמה בישראל כוללים בין השאר רכישת חלק מקרקע בהוד השרון והעמדת הלוואה לפרויקטים של תמ"א בתל אביב ובאשדוד.