סגור

נחשף בכלכליסט
הקשישים שוב יחכו: ביהמ"ש עצר העסקה בין המדינה לקראון פלאזה בירושלים

בית המשפט הקפיא את ההסכם בין משרדי הקליטה והאוצר לבין הנהלת מלון קראון פלאזה בירושלים, לשיכון 240 קשישי מלון דיפלומט. זאת לאחר שמפעילת מלון דיפלומט טענה לקיום עסקה ללא מכרז, ובאופן לא שוויוני

הקשישים שוב יחכו: בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים הוציא צו מניעה זמני להקפאת הסכם התקשרות בין המדינה לבין הנהלת מלון VERT בירושלים (לשעבר קראון פלאזה), וזאת בשל עתירה כנגד ההתקשרות, בה נטען כי המדינה לא פרסמה מכרז כדין, לצורך איתור מעון חלופי ל-240 הקשישים המפונים ממלון דיפלומט.


את העתירה והבקשה למתן צו ביניים הגישה חברת ארליגר נכסים, נגד משרד הקליטה העלייה, משרד האוצר, החברה המשכנת עמידר, וחברת מלונות אפריקה ישראל (שנרכשה על ידי משפחת דיין) - בעלת מלון VERT בירושלים. בבקשה שהוגשה באמצעות עו"ד עידו קוסובר, שותף במשרד סלוקי קוסובר, מבקשת החברה, אשר ניהלה את מלון דיפלומט מאז 2015, לעצור את הסכם ההתקשרות בין המדינה לבין מלון VERT, להשכרת יחידות דיור לקשישים ללא מכרז. החברה ביקשה צו ביניים שיורה למדינה ולהנהלת המלון לא להוציא לפועל את ההסכם עד להכרעת בית המשפט בעתירה.
"הבקשה והעתירה נועדו לעצור בדחיפות ולמנוע את ביצועה של החלטה לקויה מיסודה, אשר קיבלו ממש לאחרונה משרד הקליטה והעלייה ומשרד האוצר, להתקשר בהסכם של מאות מיליוני שקלים בפטור ממכרז", צוין בבקשה, "זאת באופן לא שוויוני בעליל, שלא בהתאם לתנאים ותנאי הסף שפרסם משרד הקליטה בעצמו בפומבי במסגרת 'קול קורא', ולאחר שבמשך שנים ארוכות גרר משרד הקליטה רגליים ונמנע במפגיע פעם אחר פעם מלנקוט בצעדים שיכלו למנוע מראש סיטואציה חלמאית וקיצונית שכזו".
בבקשה מתארת החברה כי משנת 1991 שוכר משרד הקליטה מאות יחידות דיור במבנה מלון דיפלומט לצורך שיכון עולים חדשים קשישים. הנכס נמכר בשנת 2014 לממשלת ארה"ב לשם העברת הקונסוליה האמריקאית למקום. בהתאם, במרץ 2016 נכרת הסכם בין משרד הקליטה ובעלי מלון דיפלומט, במסגרתו הוארכה השכרת מבנה המלון עד יוני 2020. בהסכם זה נכתב במפורש כי המדינה ערה לכך שממשלת ארה"ב רכשה את הנכס והתחייבה כבר אז לנקוט בכל הצעדים הדרושים לפינוי העולים עד יוני 2020. המדינה הצהירה כי היא מקדמת תוכנית להקמת מבנה קבע בן 240 יחידות דיור בשכונת פסגת זאב שתושלם תוך שלוש שנים, ובמקביל מחפשת דיור זמני לשיכון הדיירים עד אכלוסם במעון הקבע שיוקם. אלא שלטענת החברה בבקשה, "הצהרותיה לחוד ומעשיה לחוד".

1 צפייה בגלריה
מלון דיפלומט ב ירושלים
מלון דיפלומט ב ירושלים
מלון דיפלומט בירושלים
(צילום: עטא עוויסאת)

באוגוסט 2020 פרסם משרד הקליטה "קול קורא – בקשה לקבל מידע אודות מבנים בירושלים בהם קיימות יחידות דיור שניתן להשכירן לעולים קשישים יחידים המנהלים משק בית עצמאי". עוד נקבע, כי מועד האכלוס לכל המאוחר הוא ינואר 2021 וכי מדובר בהתקשרות דחופה ושיש נסיבות מיוחדות לעריכתה ללא מכרז. לכן בכוונת המשרד לנהל באופן מיידי מו"מ על גובה התשלום החודשי לכל יחידת דיור ועל יתר תנאי ההתקשרות עם מציעים שיעמדו בתנאי הפנייה. התנאים שקבע המשרד הם כי ניתן המבנה שיוצע יוקצה בשלמותו אך ורק לטובת אכלוס הדיירים ולא ניתן יהיה לקיים בו פעילות אחרת או להשכיר חלקים ממנו או לארח בחלקים ממנו לצרכים אחרים, וכי תקופת השכירות תהיה שלוש שנים עם אופציה להמשך התקשרות לשנה נוספת.
לטענת החברה, היא פנתה מספר פעמים למנכ"ל משרד הקליטה חביב קצב, ובחנה מולו פתרונות חלופיים מטעמה בשורה ארוכה של מבנים בירושלים כגון בית בנק מזרחי, מתחם בצלאל בהר הצופים, מלון של רשת פתאל בעיר, ונכס נוסף ברחוב דישון בשכונת מלחה. לטענתה, כולם נדחו על ידו מטעמים שהוצבו בקול הקורא: או שהמבנים הוקצו רק בחלקם למשרד הקליטה, או כי ההתקשרות היתה לתקופה שונה מ- 3 שנים, נתון שהיה משמעותי לבחינת עסקה אצל חלק מבעלי המבנים. "מרבית מקבצי הדיור מצריכים ביצוע עבודות התאמה רבות, לשם שיכון הקשישים בהם. מדובר בהשקעה כספית חד פעמית שאותה ניתן להשיב מטבע הדברים בתקופת שכירות ממושכת", הסבירה החברה בבקשה. "על כן, סירוב משרד הקליטה להאריך את תקופת ההתקשרות, מנע מהחברה לאתר נכסים או שיתופי פעולה נוספים שיכלו לצאת אל הפועל".
אלא שלטענת החברה ב-9 ביוני 2021 היא נדמה לגלות מכתבה ב"כלכליסט" כי הושגה הסכמה בין משרדי הקליטה והאוצר לבין הנהלת מלון קראון פלאזה בירושלים לפיו 11 הקומות במלון יוקצו לטובת יחידות הדיור שיפונו ממלון דיפלומט וזאת לתקופה של עד שבע שנים עד להשלמת הקמת פתרון הקבע, אשר מוערכת בחמש שנים לפחות.
לטענת החברה, ההתקשרות של משרדי הקליטה והאוצר עם הנהלת מלון קראון פלאזה, התבצעה תוך פגיעה חמורה בעיקרון השוויון ושלא בהתאם לתנאים שפורסמו בבקשת המידע ושהציבו המשרדים בעצמם לכל המועמדים הפוטנציאלים. לטענתה, כל ההצעות שהציעה ונדחו על ידי משרד הקליטה, דומות לפתרון שניתן במבנה מלון קראון פלאזה. "החלטת המשרדים להתקשר בהסכם עם הנהלת מלון קראון פלאזה תוך שינוי בדיעבד של התנאים שהוגדרו בבקשת המידע, מהווה החלטה פסולה אשר פגעה באופן קיצוני בעיקרון השוויון", צוין בבקשה. "לפיכך מתבקש בית המשפט להקפיא תחילה את המצב הקיים ולמנוע מהמשיבים לקבוע עובדות בשטח, להימנע מלחתום על ההסכם או להוציאו אל הפועל, והכל עד להכרעת בית המשפט בעניין".
השופט אברהם רובין קבע כי ההתקשרות נשוא העתירה, דומה למכרז תשתית, שלגביו הנטייה היא לתת צו ביניים כדי להקפיא את המצב הקיים ולמנוע היווצרות מצב בלתי הפיך. "אשר על כן, סבור אני כי מאזן הנוחות נוטה לכאורה לטובת המבקשת ולפיכך ניתן בזאת צו ארעי כמבוקש אשר אוסר על המשיבים להמשיך בתהליכי ההתקשרות עם הנהלת קראון פלאזה, ואשר אוסר על המשך מימוש ההתקשרות ככל שכזו כבר נחתמה". רובין הורה למדינה להשיב לעתירה ולבקשה למתן צו ביניים עד ה-1 ביולי.
ממשרדי הקליטה והאוצר נמסר כי "המדינה קיבלה את העתירה ותגיב כמקובל בבית המשפט".
כמו כן גורמים במשרד הקליטה מסרו לכלכליסט כי "מדובר בתביעה קנטרנית, שהוגשה על ידי עותר בעל אינטרס כלכלי אשר מרוויח מכל יום עיכוב בפינוי מלון דיפלומט, ושלא העביר כל הצעה לדיור חלופי".
מחברת עמידר נמסר כי "הסכם השכירות נחתם על ידי משרד הקליטה בלבד, כאשר חברת עמידר אינה צד לעניין. לאור האמור החברה פנתה לבית המשפט בבקשה למחוק אותה מהעתירה בהסכמת העותרים".