$
בורסת ת"א

לוויתן לקח לתמר חוזים, והרווח הנקי של ישראמקו ירד בכ-16%

על רקע אובדן החוזים לתמר וירידת מחירי הנפט ירדו ההכנסות של ישראמקו ברבעון השלישי, בניכוי תמלוגים למדינה, ב-17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-104 מיליון דולר. במקביל הרווח הנקי של השותפות ירד ב-16% ל-74 מיליון דולר

ליאור גוטמן 21:4318.11.20

שותפות ישראמקו סיימה את הרבעון השלישי של 2020 ברווח נקי של כ-74 מיליון דולר, זאת לעומת רווח נקי של כ-88 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. כך לפי דו"חות השותפות שפורסמו הערב (ד').  

 

ישראמקו מחזיקה ב-28.75% ממאגר "תמר" ומאז הדילול של נובל אנרג'י ודלק קידוחים שם היא משמשת כבעלת האחזקות הגדולה במאגר. עוד ברשותה מאגרים שונים שנמצאים בשלבים שונים של פיתוח לרבות מאגר "שמשון", עם פוטנציאל לאיתור מאות מיליוני חביות נפט.  
מאגר תמר מאגר תמר צילום: יח"צ

 

עיון בנתוני החברה מלמד שסך הכנסות החברה (נטו, בניכוי תמלוגים למדינה ולצד שלישי) הסתכמו בכ-104 מיליון דולר, ירידה של כ-17% לעומת סך ההכנסות נטו שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד (כ-126 מיליון דולר). בישראמקו מייחסים את הירידה לאובדן חוזים ממאגר תמר לידי מאגר לוויתן, כמו גם לירידת מחירי הנפט.

 

למזלה של ישראמקו במהלך הרבעון השלישי של 2020 נרשמו ירידות בעלויות ההפקה, הפחת וההנהלה, אולם שקלול הנתונים מלמד שהרווח התפעולי ירד בכ-19%, מכ-99 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019 לכ-80 מיליון דולר ברבעון המדווח. הוצאות המימון נחתכו בכ-50%, וירדו מכ-10 לכ-5 מיליון דולר. ישראמקו מייחסת את הקיטון להפרשי ריבית ושערוך שנרשמו בשנה שעברה על הלוואה שקלית שנפרעה בנובמבר 2019.

 

בישראמקו מעדיפים להישאר אופטימים, ולתפיסתם סיכום הרבעון השלישי הוא חיובי, בוודאי אחרי הנפילה שנרשמה ברבעון השני של 2020, עם שיפור משמעותי בהכנסות וברווח ביחס לרבעון השני של 2020. "בחודש יולי החלה הזרמת גז מפרויקט תמר תחת הסכם הייצוא למצרים, מדובר בנדבך משמעותי אשר יסייע לנו לפעול לשימור היקף המכירות מתמר לטווח הארוך. בחודש אוקטובר 2020 השותפות חתמה יחד עם שותפי תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן על תוספת להסכם לאספקת גז טבעי ממאגר תמר לחברת החשמל. לאורך כל התקופה פעלנו, ואנו ממשיכים לפעול, לקידום הפעילות של השותפות לרבות חתימה על הסכמי גז נוספים ממאגר תמר בשוק המקומי וכן לקידום תוכנית העבודה בפרוספקט דקר בחזקת שמשון", מסכם ערן לנדנר, מ"מ מנכ"ל ישראמקו.

 

במסגרת הדו"ח ניתן ביטוי לחשיפת כלכליסט על דחיית קיצור תקופת הצינון של המנכל המיועד בשותפות אריאל יוצר. נציבות שירות המדינה תאפשר ליוצר, בוגר אגף התקציבים שבמשרד האוצר, לכהן בתפקיד המנכל רק במאי 2021, זאת מחשש לניגוד עניינים בין תפקידו כאחראי על הנדלן במשרד האוצר לבין שאר הפעילויות של קבוצת אקוויטל, בעלת השליטה (בשרשור) של ישראמקו, שפועלת בתחום הנדל"ן.

x