$
בורסת ת"א

בגלל התחרות והקורונה: הרווח הנקי של ישראמקו צנח ב־47%

שותפות הגז שמחזיקה 29% ממאגר תמר סבלה ברבעון השני מירידה בביקושים ומאובדן החוזה מול חברת החשמל. ההכנסות ירדו ב־45% הרווח התפעולי צנח ב־50%. למרות גירעון של 70 מיליון דולר בהון החוזר הושלמה חלוקת דיבידנד בהיקף 80 מיליון דולר

ליאור גוטמן 18:1515.08.20
שותפות הגז ישראמקו סיימה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של כ־34 מיליון דולר. כך עולה מדו"חותיה, שפורסמו בחמישי בערב. מדובר בצניחה של כ־47% לעומת רווח נקי של כ־64 מיליון דולר ברבעון המקביל. ישראמקו, שמחזיקה ב־28.75% ממאגר תמר ומתפקדת כשותפה הבכירה שם, סבלה, יחד עם כל מגזר האנרגיה, מהירידה בביקוש לגז טבעי. בשותפות, שנסחרת לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל, מייחסים את הצניחה בביקוש למשבר הקורונה, ומוסיפים עליו את אובדן המכירות לחברת החשמל, לקוח עוגן שבמהלך 2020 החל לרכוש גז זול יותר ממאגר לווייתן, על חשבון מאגר תמר.

 

פערי המחירים (6.35 דולר ליחידת חום בחוזה חברת החשמל מול מאגר תמר, לעומת 4.8 דולר בלבד לחוזה הגז החדש מול מאגר לווייתן) פגעו בתוצאות השותפות. ההכנסות נטו, בניכוי תמלוגים ממכירת גז וקונדנסט (תוצר לוואי של ההפקה שמשמש חומר גלם לזיקוק דלקים אחרים), ברבעון השני הסתכמו בכ־59 מיליון דולר לעומת כ־107 מיליון דולר ברבעון המקביל.

 

 

 

קצב המכירות השתפר ברבעון השלישי

הקיטון במכירות מתבטא גם בכמות הגז שנמכרה מהמאגר, עם 1.4 מיליארד מ"ק בלבד, לעומת כ־2.4 מיליארד מ"ק ברבעון המקביל. עם זאת, בשותפות מחדדים שברבעון השלישי נרשמה התאוששות משמעותית, כך שקצב המכירות השתפר.

 

מה דעתך על מניית ישראמקו יהש:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

עוד מדווחת ישראמקו על ירידה בהיקף ההוצאות (עלות הפקה, פחת, הוצאות הנהלה וכלליות), שהסתכמו בכ־18 מיליון דולר, לעומת כ־29 מיליון דולר בשנה שעברה.

 

השורה התחתונה היא חיתוך של כ־50% ברווח התפעולי, מכ־78 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 לכ־39 מיליון דולר. הוצאות המימון נטו הקהו מעט את הפגיעה, והסתכמו ברבעון השני בכ־5 מיליון דולר לעומת כ־14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

השותפות מוסיפה שהיא ניצבת בפני גירעון בהון החוזר של כ־70 מיליון דולר לעומת כ־53 מיליון דולר בסוף 2019. "בכוונת השותפות לגשר על הגירעון האמור באמצעות תזרים המזומנים הצפוי מפרויקט תמר ומגיוס חוב", מבטיחים שם, מה שמעלה את התמיהה מדוע השותפות התעקשה להיצמד למדיניות חלוקת הרווחים, כולל דיבידנד של כ־80 מיליון דולר שהושלם ב־7 ביולי 2020.

 

ישראמקו איששה את חשיפת "כלכליסט" לפיה "ביולי 2020 החלה הזרמת גז מפרויקט תמר למצרים". הלקוח המצרי, חברת דולפינוס, הסב את הסכם היצוא "לחברה קשורה ‑ Energy Ocean Blue". בדיקת "כלכליסט" מעלה שמדובר בחברה־בת של דולפינוס, שמשמשת כזרוע השיווק שלה.

 

 

הבעלים קובי מימון הבעלים קובי מימון צילום: אוראל כהן

 

אושר איחוד הון לשמירה על שער המניה

ישראמקו דיווחה שבתחילת יולי ביצעה איחוד הון, כך שכל 2 יחידות השתתפות בערך של שקל אחד יהיו שוות ליחידה אחת בשווי זה. המהלך נועד להשאיר את שער המניה במדדי הבורסה המובילים, כיוון שהשער הקודם היה נמוך מדי ואילו החדש הוכפל בשוויו.

 

כפי שנחשף ב"כלכליסט", המנכ"ל הנכנס אריאל יוצר אמור להיכנס לתפקיד לאחר תקופת הצינון שלו. האסיפה הכללית תתבקש לאשר לו בספטמבר שכר ברוטו של כ־65 אלף שקל בחודש, הטבות נלוות ומניות פאנטום למימוש משנת 2023, וכל זה בעלות שנתית של כ־1.9 מיליון שקל.

x