$
בורסת ת"א

מידרוג מורידה את דרוג האשראי של דלק קידוחים: חוסר ודאות בשוק, חשש לעודפי גז

מידרוג מדגישה שקיימת שחיקה בגמישותה הפיננסית של השותפות, על רקע משבר הקורונה, הירידה במחירי האנרגיה בעולם, וכן התעצמות סיכון המימון מחדש ופרעון אג"ח של 320 מיליון שקל

ליאור גוטמן 11:2105.06.20

חברת דירוג האשראי מידרוג מורידה את דירוג אגרות חוב (סדרה א') שהנפיקה דלק קידוחיםמרף של A1 לרף של A2. עוד החברה מציבה את דירוג האשראי תחת מעקב (REVIEW CREDIT) עם השלכות שליליות. דלק קידוחים היא שותפות הגז הבכירה שפועלת בישראל, והיא מחזיקה כ-22% ממאגר תמר וכ-45% ממאגר לווייתן.

 

 

 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

לפי מידרוג "הורדת הדירוג והצבתו תחת בחינה הינה בעקבות עלייה בסיכון הענפי, הנגזר מהתחרות הגוברת במשק הגז הטבעי המקומי, לאחר הפעלתו המסחרית של מאגר לווייתן והפעלתו הצפויה של מאגר כריש עד שנת 2022".

 

עוד מעריכה מידרוג שתהיה פגיעה בתזרימי המזומנים הצפויים ממאגרי תמר ולווייתן, ומזכירה את ההצהרה של דלק עצמה שהיא צופה ירידה של ירידה של עד 20% בהכנסות לשנה הנוכחית, ועוד ירידה של עד 15% לשנה הבאה.

 

 

קידוח לווייתן קידוח לווייתן צילום: אלבטרוס

 

עוד אומרים במידרוג שקיים צפי ש"היצע הגז הטבעי להוסיף ולעלות על הביקושים במשק וליצור שוק גז טבעי רווי ותחרות מתעצמת בקשר עם מחיר הגז הטבעי וטיב הלקוחות".

 

מידרוג מעריכה צריכה משקית של עד 13 מיליארד מ"ק לשנה, ויצוא של 7-4 מיליארד מ"ק לשנה לירדן ומצרים.

 

מידרוג מדגישה שקיימת שחיקה בגמישותה הפיננסית של השותפות, על רקע משבר הקורונה, הירידה במחירי האנרגיה בעולם, וכן התעצמות סיכון המימון מחדש (כ-2 מיליארד דולר עוד השנה) ופרעון של אג"ח (תמר בונד) של כ-320 מיליון שקל. "ככל שהמימון מחדש לא יושלם בחודשים הקרובים, עלול דירוג השותפות להיפגע באופן מהותי", אומרים במידרוג.

 

לגבי מיחזור חוב, מדובר בהלוואות שנלקחו לצורך פיתוח מאגר לווייתן, כאשר המיחזור מהווה תנאי לתשלומי דיבידנד לקבוצת דלק, שנמצאת בעצמה במשבר פיננסי עם חשש להסדר חוב.

 

בצד החיובי של הדיווח, מידרוג מציינת את תחילת יצוא  הגז לירדן ומצרים ואת פעילות מאגרי הגז מול השוק המקומי, כמו גם העובדה שדלק קידוחים פועלת מול מספר בנקים וגופים אחרים למיחזור החוב, ולהערכתה היא תסיים את המהלך עוד השנה.

 

מדלק קידוחים נמסר בתגובה: "השותפות ממשיכה לספק גז טבעי לייצור חשמל למשק המקומי ולמדינות האזור, ועם חלוף המשבר הנוכחי נראית התאוששות בצריכת החשמל בשווקי היעד. לדלק קידוחים נכסי ליבה חזקים, פרויקטי תמר ולווייתן, המייצרים תזרים משמעותי, ובמקביל אנו פועלים במרץ רב להשלים את המימון מחדש על בסיס פרוייקט לווייתן".

x