$
בורסת ת"א

רשות ני"ע מצטרפת לעמדת נגיד בנק ישראל בקידום שוק האיגוח הציבורי

על פי הרשות, לשוק האיגוח הציבורי מספר יתרונות על פני הפרטי, כגון השקיפות הנדרשת בהנפקות ציבוריות וכן הנזילות של ניירות הערך; עסקת איגוח היא כזו שבה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים; יו"ר רשות ני"ע, ענת גואטה: "פתיחת שוק איגוח ציבורי בישראל, בייחוד בעת הזו, עשויה לתרום לצמיחה במשק

נעמי צורף 13:1303.06.20
רשות ניירות ערך מבקשת לקדם את פתיחת שוק האיגוח הציבורי ובכך מצטרפת לעמדת נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון שהציב את הנושא כיעד לתקופת כהונתו.

 

פתיחת שוק האיגוח הציבורי תייצר לעסקים מקור מימון נוסף שצפוי לסייע לצמיחת המשק, בייחוד בעת זו. עסקת איגוח היא כזו שבה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים.

 

 

ענת גואטה, יו"ר רשות ני"ע ענת גואטה, יו"ר רשות ני"ע צילום: אוראל כהן

 

שוקי איגוח הם תחום צומח, חיוני ומפותח בשוקי ההון בעולם. מדינות רבות, בהן ארה"ב ומדינות אירופה, הכירו בתועלות הרבות שביכולתו של שוק איגוח להניב לפיתוח הכלכלה הריאלית ובפרט להזרמת אשראי לעסקים. זאת, מאחר שעסקאות איגוח מאפשרות להביא לפיזור יעיל יותר של הסיכונים בשווקים הפיננסיים, ובכך לספק מקורות מימון נוספים לכלכלה הישראלית למשל, ולהעניק גיוון והרחבה של הזדמנויות השקעה וחיסכון לציבור.

 

על פי מסמך המדיניות שפרסמה היום רשות ני"ע, לשוק האיגוח הציבורי מספר יתרונות על פני שוק האיגוח הפרטי, בהם, השקיפות הנדרשת בהנפקות ציבוריות וכן הנזילות של ניירות הערך. זאת ועוד, השקיפות תורמת ליכולת להעביר ביקורת על איכותן של הנפקות אלה ולתמחר את ניירות הערך באופן שוטף לאחר ההנפקה בהתבסס, בין היתר, על מחיריהן בבורסה.

 

בנוסף, ישנן דרישות הנוגעות להתנהלות הנהלת החברה ושומרי הסף המלווים אותה בעת ההנפקה ואחריה. ישנו גם הפיקוח השוטף של רשות ני"ע, ואחריות המוטלת מכוח דיני ניירות ערך על המנפיקים. כמו כן, קיימת היכולת לבצע אכיפה במקרה של הפרת הדין.

 

בהיבטים אלה ובהיבטים נוספים, עשוי שוק איגוח ציבורי לצמצם בעיות פוטנציאליות הגלומות בהתפתחותו של שוק איגוח פרטי שהחל להתפתח בישראל.

 

עם התפתחות שוק האיגוח הציבורי בישראל בשנים הקרובות והאפשרות לבצע עסקאות מתקדמות יותר, תשאף רשות ני"ע שכלי מימון זה ישמש גם למימון עסקים קטנים ובינוניים, המהווים את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים במשק הישראלי. שוק האיגוח עשוי להוות חלופה ראויה וטובה להעמדת מקורות מימון בהיקף נרחב, בריביות אטרקטיביות יותר ביחס לחלופות הקיימות, ובכך לסייע להתפתחותם של עסקים קטנים ובינוניים ולצמיחה הכלכלית בישראל.

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, מסרה כי: "פתיחת שוק איגוח ציבורי בישראל, בייחוד בעת הזו, עשויה לתרום לצמיחה במשק. עסקאות איגוח הינם נתיב חדש, מהיר ואטרקטיבי שייפתח בעתיד לחברות ולעסקים קטנים ובינוניים דרכים חדשות לגייס מקורות מימון ואלו יאפשרו להם להרחיב את פעילותם ובכך להניע את גלגלי המשק. לצד פעילות הליבה שלנו לשמירה על שוק הון הוגן עבור ציבור המשקיעים, נדבך נוסף משמעותי הוא בפיתוח ושכלול שוק הון מתקדם, חדשני ואטרקטיבי. לצורך כך, אנו בונים תשתית רגולטורית למכשירים פיננסיים שייצרו אפשרויות מימון חדשות הנדרשות למשק, בייחוד בימים אלו כמו אויר לנשימה".

x