בורסת ת"א

דלק עלולה להפחית 600 מיליון דולר משווי איתקה ברבעון הראשון

החברה מעדכנת כי היא בוחנת את ההפחתה לנוכח מבחני רגישות שקיימה לאיתקה בגין הצניחה במחירי הגז והנפט. בדוחות שפורסמו היום מחקה דלק 199 מיליון דולר משווי איתקה, שבה השקיעה עד כה קבוצת דלק סכום כולל של 1.4 מיליארד דולר

גולן חזני 15:0403.05.20

קבוצת  דלק רומזת כי היא עלולה לבצע מחיקת ענק של 600 מיליון דולר בשווי של איתקה ברבעון הראשון של 2020. זאת, בשל הירידה במחירי הנפט והגז. סכום ההשקעה הכולל של הקבוצה בחברת האנרגיה הבינ"ל איתקה עומד על 1.4 מיליארד דולר.

 

בדוחות הכספיים שהוציאה היום קבוצת דלק לסיכום 2019 בוצעה מחיקה של 199 מיליון דולר משווי איתקה. החברה רשומה בספרי דלק אחרי המחיקה הנוכחית בשווי של  1.5 מיליארד דולר. המחיקה בדו"חות נובעת מ"ירידת הערך כאמור נבעה, בין היתר, מירידה ברזרבות ובתחזיות לגבי מחירי הנפט והגז".

 

דלק מציינת עוד כי לאור הצניחה במחירי הנפט והגז "ביצעה הקבוצה ניתוח רגישות לגבי נכסי הנפט והגז המיוחס לפעילותה בים הצפוני. בהתאם לניתוח הרגישות נרשמה ירידה ממוצעת של כ-20% במחירי הנפט והגז ביחס למחירים ששימשו בהערכת השווי ליום 31 בדצמבר, 2019 יתכן שתוביל לירידת ערך, נטו ממס בסך של כ-600 מליוני דולר. המחירק עלולה לפגוע בצורה קשה בהון העצמי של דלק שעמד בסוף 2019 על כ-3.2 מיליארד שקל".

 

דלק ביצעה ברבעון הרביעי הפחתה של 213 מיליון שקל בגין פסק הדין של בית המשפט העליון שחייב אותה להחזיר את ההפרשה שביטלה על המס ששילמה בחברה הבת דלק הונגריה. גרעון של 3.4 צמיליארד שקל הוא ברמת החברה המאוחדת. ברמה של דלק סולו עמד הגרעון בהון החוזר על חצי מיליארד שקל. הרווח ב-2018 עמד על 517 מיליון שקל כך שהירידה ברווח השנתי היא של 55%.

 

 

נכס של איתקה בים הצפוני נכס של איתקה בים הצפוני

 

x