$
שווקי חו"ל

הערת עסק חי לחברת הנדל"ן האמריקאית רילייטד שהנפיקה אג"ח בתל אביב

בדוחות של החברה ל-31 בדצמבר 2019 יש גירעון של 127.7 מיליון דולר בהון החוזר. הנכסים השוטפים של החברה מסתכמים ב-98.9 מיליון דולר, בעוד שההתחייבויות השוטפות שלה גבוהות הרבה יותר ועומדות על 226.6 מיליון דולר

יניב רחימי 22:5924.03.20

רואי החשבון של חברת הנדל"ן האמריקאית רילייטד צירפו לדוחותיה השנתיים הערה לפיה קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי.

 

לרילייטד יש הון עצמי חיובי של 456.9 מיליון דולר, ואגרות החוב שלה, שנהנות מדירוג A+ על ידי מעלות, נסחרות בתשואה נמוכה יחסית של 5.4%.

 

בדוחות של רילייטד ל-31 בדצמבר 2019 יש גירעון של 127.7 מיליון דולר בהון החוזר. הנכסים השוטפים של החברה מסתכמים ב-98.9 מיליון דולר, בעוד שההתחייבויות השוטפות שלה גבוהות הרבה יותר ועומדות על 226.6 מיליון דולר. הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מאגרות החוב שהחברה הנפיקה בבורסה בתל אביב שאמורות להיפרע בעוד שישה חודשים, ב-30 לספטמבר 2020.

 

ניו יורק ניו יורק צילום: גטי אימג'ס

 

ההנהלה של רילייטד מתכוונת למחזר את החוב של אגרות החוב בעיקר באמצעות גיוס חוב בשוק ההון הישראלי או באמצעות חלופות מימון פוטנציאליות אחרות כגון מימון מחדש של הלוואות בכירות ברמת הנכסים, מכירת נכסים או השגת הלוואות מזנין.

 

בדוחות הכספיים של רילייטד צוין שעקב השילוב בין הגרעון בהון החוזר וההשפעה האפשרית על שוק ההון והחוב כתוצאה ממשבר הקורונה, ההנהלה מכירה בכך שקיימת אי ודאות ליכולת החברה לבצע מימון מחדש של אגרות החוב שעומדים לפירעון ביום 20 בספטמבר, 2020. יתרה מכך, ברילייטד מציינים שאם החברה תהיה מנועה מלבצע מימון מחדש לאגרות החוב כתוצאה בשיבוש בשווקים הנגרם ממשבר הקורונה, עלולה להיות לכך השפעה על יכולת החברה לממש נכסים ולפרוע התחייבויות במהלך העסקים הרגיל בהתאם לשווי שלהם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

 

למחזיקי אגרות החוב של רילייטד יש אפשרות לדרוש העמדה של החוב לפירעון מיידי במקרה של הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים בקשר עם יכולת החברה להמשיך כעסק חי בחוות דעת רואה החשבון המבקר במשך שתי תקופות דיווח רצופות.

 

רילייטד היא חברת BVI (חברה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים) שגייסה חוב באמצעות הנפקת אג"ח בישראל. נכון להיום החוב של רילייטד כלפי מחזיקי האג"ח בישראל מסתכם ב-677.6 מיליון שקל והוא לא מובטח בביטחונות כלשהם. חוב זה לא כולל תשלום קרן וריבית בסך 54 מיליון שקל שאמור להיות משולם בעוד ימים ספורים, בסוף מרץ.

 

רילייטד עוסקת בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב, בעיקר באזור המטרופולין של ניו-יורק ושיקגו. נכון להיום לחברה מחזיקה בארבעה בנייני מגורים, בארבעה מרכזים מסחריים ויחידת משרדים אחת. בעל השליטה ברילייטד הוא סטפן רוס. לפי המגזין פורבס, השווי הנקי של רוס ב-2013 היה 4.4 מיליארד דולר. במצגת שפורסמה בפברואר 2015 ערב ההנפקה של אגרות חוב צוין שבעלת השליטה מחזיקה בתיק נכסים בשווי של יותר מ-20 מיליארד דולר.

x