$
בורסת ת"א

"במשרדי המכירות אנחנו רואים יותר מיואשי מחיר למשתכן"

כך אמר ל"כלכליסט" אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן; החברה רשמה ברבעון השלישי עלייה של 44.5% בהכנסות והודיעה על חלוקת 4 מיליון שקל כדיבידנד - בוחנת גיוס חוב המוערך ב-60 מיליון שקל

צלי גרינברג 11:4819.11.18
חברת הבנייה רוטשטיין נדל"ן מדווחת הבוקר (ב') לבורסה כי היא בוחנת סבב גיוס חוב נוסף באמצעות הנפקת אג"ח. גורמים בשוק מעריכים שהגיוס יעמוד על כ-60 מיליון שקל, סכום שמיועד להרחבת הפעילות העסקית השוטפת של החברה.  
התחייבויות החברה השוטפות לתשעת החודשים הראשונים השנה ירדו בכ-39% ומסתכמות ב-331 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד - אז עמדו על 511.7 מיליון שקל. הירידה נובעת בשל אימוץ לראשונה השנה של תקן 15IFRS .

 

ה התחייבויות שאינן שוטפות עלו בתשעת החודשים האחרונים בכ-15.9% לכ-167 מיליון שקל לעומת כ-144 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2017. החברה מייחסת את העלייה בעיקר להנפקת אג"ח סדרה ו' בינואר השנה, אז גייסה כ-62 מיליון שקל, ומ-9.2 מיליון שקל במיסים נדחים שהינם עתודות למס של פרויקט באר יעקב של החברה. זאת לאחר שב-19 במרץ השנה הוצאה לחברת הבת רוטשטיין באר יעקב, בה החברה מחזיקה 77.5%, שומת מע"מ על שנות המס 2013-2017 בסכום של כ-14.5 מיליון שקל כחלק מהליך ביקורת מע"מ.

 

לחברה הון חוזר של כ-64 מיליון שקל נכון למועד הדו"ח, המהווה עלייה של 77.7% מההון החוזר שלה בתקופה המקבילה אשתקד אז עמד על כ-36 מיליון שקל, וגם הוא נובע בעיקר מיישום לראשונה של תקן ה-15IFRS .

 

ההון העצמי של החברה גדל בכ-44.4% לשלושת הרבעונים הראשונים השנה והסתכם בכ-104 מיליון שקל ובכך מהווה שיעור של כ- 17% מסך המאזן, לעומת התקופה המקבילה ב-2017. אז עמד ההון העצמי על כ-72 מיליון שקל והיווה כ-11% מסך המאזן. הון החברה גדל בכ-32 מיליון שקל בעיקר בשל יישום תקן 15 IFRS, שהגדיל את שורת הרווח ב-23.5 מיליון שקל, ובשל רווח שוטף של כ-12 מיליון שקל, בניכוי 4 מיליון שקל דיבידנד.

 

נתוני החברה מציגים עלייה של כ-44.5% בהכנסות ל-231.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים השנה לעומת כ-160.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2017. והרווח הנקי של החברה הוכפל בתקופה זו מכ-7.3 מיליון שקל בשנה שעברה לכ-15.3 מיליון שקל לתשעת החודשים הראשונים השנה.

 

ההכנסות לרבעון השלישי של 2018 ירדו מעט והסתכמו בכ-91.1 מיליון שקל לעומת כ-92.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מכרה ברבעון 51 דירות, מול 38 דירות ברבעון המקביל, עלייה של 34.2%; בשלושת הרבעונים השנה מכרה 114 דירות לעומת 125 דירות בתקופה המקבילה, ירידה של 8%.

 

ההכנסות ממכירת דירות צמחו ברבעון השלישי השנה בכ-22% לכ-90.9 מיליון שקל לעומת כ-74.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה המיוחסת למעבר ליישום תקן IFRS15 בתחילת השנה. ברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות בהתאם למועד מסירת הדירות.

 

מנכ"ל החברה, אבישי בן חיים, אמר ל"כלכליסט": "בשנה האחרונה אנחנו מרגישים שהשוק מאוד סלקטיבי ביחס לרכישות במעגל השלישי לתל אביב. זה מעגל שבו אנחנו מאוד דומיננטיים ואנו חוזים במגמת עלייה שרק תימשך לאור הימשכות רכישות של משפרי דיור. בנוסף, במשרדי המכירות אנחנו רואים יותר מיואשי מחיר למשתכן, שלא זכו בדירה, או שראו המפרט ולא רצו, או שפשוט התייאשו מלהמתין ובבחינה הסופי ראו שההבדל, במעגל האזורי בו אנו עובדים, בין רכישת דירה במחיר למשתכן לבין דירה בשוק החופשי - אינו כה גבוה".

 

בן חיים הוסיף עוד כי "אנחנו הצטיידנו בקרקעות מבעוד מועד ועכשיו אנחנו קוצרים את הפירות. ממשיכים לרכוש במקומות שאנו מאמינים כי הם מלאי פוטנציאל וגם בחרנו להעמיק את הקו של החדשות עירונית"  נכון ל-30 לספטמבר 2018 מחזיקה רוטשטיין בכ-658 דירות הנמצאות בהליכי ביצוע או שיווק שמתוכן מכרה כ-386 דירות תמורת כ-460 מיליון שקל. 

 

אבישי בן חיים מנכ"ל רוטשטיין אבישי בן חיים מנכ"ל רוטשטיין צילום: עודד קרני
.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x