$
בורסת ת"א

ראובן גרסטל התפטר מתפקידו כדח"צ בשלמה נדל"ן - בשל מעורבות רעייתו בעסקה

גרסטל טוען כי לנוכח מעורבותו של רעייתו, השופט המחוזית לשעבר הילה גרסטל, בהליך התמחרות של עסקה מהותית, הוא אינו יכול להצהיר על זיקה זניחה בלבד לעסקה: "מוטלת על החברה לנקוט משנה זהירות באופן בחינתה ואישורה של העסקה"

יניב רחימי 19:0317.05.18

ראובן גרסטל התפטר מתפקידו כדח"צ בחברת שלמה נדל"ן על רקע טענות ביחס להליך בחינת ואישור עסקה שבה רעייתו, נשיאת בית המשפט המחוזי לשעבר, השופטת בדימוס הילה גרסטל, הייתה מעורבת - בניהול הליך ההתמחרות. 

""לאור היקפה החריג של העסקה שהינה עסקת הרכישה הגבוהה ביותר שנעשתה על ידי החברה, המהווה כ-10% מנכסי החברה, סברתי ואני עדיין סבור כי הייתה ועדיין מוטלת על החברה החובה לנקוט משנה זהירות באופן בחינתה ואישורה של העסקה במוסדות המוסמכים של החברה", כך טען הדח"צ המתפטר של שלמה נדל"ן, ראובן גרסטל, בתחילת מכתב ההתפטרות שהגיש ליו"ר החברה, ישראל רייף.

 

השופטת המחוזית לשעבר הילה גרסטל השופטת המחוזית לשעבר הילה גרסטל צילום: נמרוד גליקמן

 

גרסטל טען שלדעתו "צריך היה להציג בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון הערכת שווי עדכנית (ולא כזו המתייחסת ל-31 בינואר 2018) עצמאית ובלתי תלויה (ולא כזו שהוכנה לבקשת הצד המוכר) לנכס נשוא העסקה". בהמשך אותו סעיף שמופיע במכתב ההתפטרות ציין גרסטל שנבצר ממנו להשתתף בדיוני ועדת הביקורת והדירקטוריון ושלא ידוע לו מה הוצג בסופו של דבר בדיונים, אילו שאלות נשאלו, אילו תשובות והסברים התקבלו ומה היה היקף ועומק הדיון שהתקיים.

 

היעדרותו של גרסטל מהישיבות שהתקיימו בנוגע לרכישת הנכס נובעת מכך שבעקבות שאלות שהעלה בנוגע לעסקה נמסר לו על ידי מזכיר החברה שההתמחרות על בסיס הליך גישור נערך בפני אשתו. רעייתו של ראובן היא כאמור נשיאת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז לשעבר, השופטת בדימוס הילה גרסטל. לפיכך, גרסטל ציין במכתב ההתפטרות שהגיש ש"למיטב הבנתי את העובדות, איני יכול להצהיר, כפי שנתבקשתי, על קיומה של זיקה זניחה בלבד לעסקה".

 

חברת שלמה נדל"ן, שפועלת בתחומי הנדל"ן להשקעה והמלונאות, ושנמצאת בבעלות מלאה של שלמה יבוא רכב (בשליטת עתליה שמלצר), התייחסה למכתב ההתפטרות של שמלצר ולנסיבות המקרה. לגישתה של שלמה נדל"ן קיימת לגרסטל זיקה זניחה בלבד לעסקה כתוצאה ממעורבותה של רעייתו בניהול הליך ההתמחרות, אולם גרסטל בחר להגיש את התפטרותו חלף קיום דיון בשאלת זניחות הזיקה.

 

עוד טענה שלמה נדל"ן כי היא מצרה על כך שבמכתבו כלל גרסטל פרטים אודות התנהלות החברה באותם דיונים, שלדבריה "אינם מדויקים, לשון המעטה" ולפיכך "אין ממש בטענותיו של גרסטל ביחס להליך בחינת ואישור העסקה במוסדות החברה". ראובן גרסטל התחיל את כהונתו כדירקטור חיצוני בפברואר 2012. בעת מינויו מחדש לכהונה נוספת בפברואר השנה שימש גרסטל כמנכ"ל אוצר התיישבות היהודים, וכדירקטור בחברות מי הרצליה ודפי זהב.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x