$
בורסת ת"א

חלל תקשורת: SpaceX תפצה אותנו ב-50 מיליון ד' - או בשיגור עתידי נוסף

חלל פרסמה הלילה דיווח מפורט על ההשלכות של אובדן עמוס 6: תע"א תפצה אותה ב-205 מיליון דולר, חברות הביטוח ישיבו לחברה 39 מיליון דולר - והיא עצמה תנסה לרכוש במהירות לוויין חלופי עבור לקוחותיה

מיקי גרינפלד 08:1504.09.16

חלל תקשורתפרסמה הלילה עדכון מפורט בענייני ההשלכות של פיצוץ ואובדן לווין עמוס 6. על פי החברה, בכל הנוגע להסכם מכירתה לקבוצת Xinwei הסינית - שהיה מותנה בהשלמת שיגור עמוס 6 וכניסתו למסלול – הרי שזה עדיין לא התבטל. חלל מציינת כי היא בוחנת ביחד עם הרוכשת אפשרות לתיקון ההסכם והתאמתו למצב החדש. 

החברה מבהירה כי בהתאם להסכם רכישת עמוס 5 עם התעשיה האווירית, חלל זכאית להשבה מלאה של הכספים ששילמה לתע"א (בתוספת ריבית בשיעור ליבור + 4% ביחס לכל אחד מהתשלומים שהועברו). על פי חלל, על תע"א להשיב לה את הסכומים בתוך 60 יום ממועד מסירת הודעת הדרישה. כמו כן, לדבריה, תע"א מחוייבת לשלם לה פיצוי מוסכם של 10 מליון דולר בשל הפיגור בהשלמת בניית הלוויין – תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה. בסך הכול לדברי חלל נדרשת תע"א לשלם לה 205 מיליון דולר.

 

מה דעתך על מניית חלל תקשורת:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

אשר לחברת SpaceX, חלל תפעל מולה להשבת הסכומים ששילמה לה עבור שירותי השיגור שנכשל, 50 מיליון דולר. חלל מציינת שקיימת אפשרות חלופית מול החברה, לפיה במקום פיצוי תבצע עבורה שיגור של לווין עתידי על פי ההסכם הקיים וללא תשלום נוסף.

 

בכל הקשור לשאלת הביטוח, מאחר שאובדן הלוויין התרחש לפני השיגור, פוליסות הביטוח שרכשה חלל לעמוס 5 לא הופעלו (הכיסוי של הפוליסה עמד על 330 מיליון דולר). מנגד, לנוכח ביטול הפוליסות, חלל טוענת כי חברות הביטוח נדרשות להשיב לה את כל הסכומים ששילמה להן עבור ביטוח הלוויין, 39 מיליון דולר בסך הכול - תוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה.

 

חלל מצידה תידרש לשלם 17 מיליון דולר למדינה, כהחזר תשלומים שהעבירה לחלל עבור השימוש העתידי בלוויין, על פי הסכם שנחתם בין הצדדים בשנת 2012.

 

מחויבויות פיננסיות

אובדן הלוויין נוגע גם לאגרות החוב שהנפיקה חלל, והוא צפוי להוביל לפדיון מוקדם כפוי של חלק מהן: האג"ח בסדרות י"ג וי"ד מובטח בשעבוד ראשון על הלוויין עמוס 6 ומערכותיו, לרבות ההכנסות מהלוויין. על-פי תנאי אגרות החוב, במקרה שאירע לעמוס 6 כשל מוחלט על החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי של התחייבויות החברה בגין אגרות החוב.

 

חלל מציינת כי המקור לפדיון המוקדם יהיה סכומי ההשבה להם זכאית החברה מתע"א ומהבטחים, שלאחר ניכויים שונים יעמוד על 227 מיליון דולר. סכום זה, בצירוף 5 מיליון דולר שהופקדו מראש בחשבון הנאמן, יכסה את מלוא ייתרת החוב.

 

כתוצאה מאובדן הלוויין צפוי ההון העצמי של החברה לרדת בכ- 30 מליון דולר, מסכוןם של כ- 153 3 מליון דולר (נכון ליום 30 ביוני 2016) לכ- 123 מליון דולר.

 

הסכמים מול הלקוחות

חלל מציינת את מה שכבר היה ברור, כי הסכם עם פייסבוק למתן שירותים מעמוס 6 יבוטל. הלקוחות הקיימים של עמוס 2 אשר היו אמורים לעבור לקבל שירות מעמוס 6 יטופלו בשתי חלופות: חלקם יועברו לקבלת שירות מעמוס 3 ועבור החלק האחר פועלת חלל בשלב ראשון לאיתור שירותים שיינתנו מלוויין חלופי. במקביל פועלת חלל על פי הודעתה "להתניע תהליך רכש מזורז ללוויין חלופי לעמוס 6".

 

שאול אלוביץ' בעל השליטה בחלל תקשורת שאול אלוביץ' בעל השליטה בחלל תקשורת

בטל שלח
    לכל התגובות
    x