$
בורסת ת"א

החתן של גרינפלד טוען לכשלים במכירת UMI

משה ליסטנברג שנשוי לבתו של יוסף גרינפלד ואחיו שמואל המחזיקים (7.2% כל אחד) בקרדן יזמות טוענים כי לגרינפלד עניין אישי, שלא דווח, בעסקת מכירת UMI. לטענתם, משפחת עיני הרוכשת הבטיחה לגרינפלד שתעזור לו בהסדר חובותיו הפרטיים. הדירקטוריונים וועדות הביקורת של קרדן יזמות וקרדן ישראל דנו אתמול במכתב של האחים וקבעו שהטענות שבו אינן נכונות

רעות שפיגלמן 07:0325.07.16

בעלי המניות (7.2% כל אחד) בקרדן יזמות האחים משה ושמואל ליסטנברג שלחו מכתב לדירקטוריון החברה־הבת (74%) קרדן ישראל בטענה לפגמים וכשלים בעסקת הרכישה של חלקה (50%) של קרדן ישראל ב־UMI על ידי משפחת עיני. UMI היא יבואנית רכבי שברולט וקאדילק מתוצרת ג'נרל מוטורס ואיסוזו.

 

במכתב טוענים האחים כי בזימון לאישור העסקה על ידי האסיפה הכללית ובהערכת השווי שצורפה אליו נפלו כשלים חמורים. בין היתר נטען כי הוסתר מחברי הדירקטוריון וציבור המשקיעים את העניין האישי שיש ליוסף גרינפלד בעסקה. גרינפלד שמחזיק באחזקה ישירה 20% מקרדן יזמות, צפוי לקבל ממשפחת עיני תשלומים של עשרות מיליוני שקלים במקביל לביצוע העיסקה. כך נטען במכתב. משה ליסטנברג נשוי לבתו של גרינפלד והוא גם נמנה על נושיו.

יוסף גרינפלד יוסף גרינפלד צילום: אוראל כהן

 

האחים טוענים גם כי לא מונתה ועדה בלתי תלויה לניהול המו"מ שקדם לעסקה, כי מחיר העסקה נקבע ללא חוות דעת כלכלית וללא שום בסיס וכי הערכת השווי שהוגשה לדירקטוריון נמנעה במופגן מלהתייחס למרכיבים שונים בעסקה החורגים במובהק מתנאי השוק ולהגינות התמורה.

 

תמורת העסקה, שצפויה לעלות לאישור אסיפת בעלי המניות ביום חמישי השבוע, עומדת על 397.3 מיליון שקל. העסקה משקפת ל־UMI שווי של 862 מיליון שקל. לאחר השלמה העסקה תחזיק חברת המזרח 96.1% מ־UMI והיתרה מוחזקת באמצעות אביהו בן נון ששימש במשך שנים מנכ"ל UMI. בהתאם למזכר ההבנות התשלום במזומן יהיה 214.5 מיליון שקל והיתרה תועבר בתשלומים שנתיים על פני תקופה של עד כחמש שנים.

 

הדירקטוריונים של קרדן ישראל וקרדן יזמות בחנו אתמול את המכתב שקיבלו ולאחר התייעצות עם מעריכי השווי החליטו כי אין בטענות שהועלו כדי לשנות את ההחלטה ואישורה. ועדת הביקורת שבחנה את טענות האחים מסרה כי העסקה היא לטובת קרדן ישראל, וחיונית בכך שתאפשר לה לשלם את מרבית חובותיה ולהקטין את רמת המינוף שלה.

 

לדברי גורמים בשוק ההון שהתייחסו לעסקה, "צעדי האחים ליסטנברג נעשים ממניעים שונים. ייתכן כי בין הצדדים קיים סכסוך מסוים (משה ליסטנברג נשוי לבתו של גרינפלד — ר"ש), והוא גם אחד מהנושים שלו. מי שתוקף כאן טוען שכל מה שנעשה לא תקין, הוא טוען שאין שקיפות, שהמחיר לא נכון, שהאשראי רע ושהערכת השווי לא בוצעה בזמן. אלה טענות שמראות כי הוא מקווה שהעסקה תיכשל".

 

משפחת עיני תאריך הלוואה של 10 מיליון שקל

משפחת עיני ידועה בתמיכתה בגרינפלד, שנקלע לקשיים כלכליים בעסקיו הפרטיים. משפחת עיני וגרינפלד שותפים במשך 23 שנה, יש ביניהם קשר חברי, ומ־2014 משפחת עיני עוזרת לגרינפלד ותומכת בו. האחים מציינים במכתבם, כי עוד בטרם החל המו"מ לגבי UMI שיגרה משפחת עיני לגרינפלד מכתב המצהיר על "כוונתה להשתתף במאמץ לגיבוש הסדר הנושים" בעסקיו הפרטיים של גרינפלד.

 

במתווה שנועד לגבש הסדר לחובותיו הפרטיים של גרינפלד נכתב כי חברת המזרח של משפחת עיני תאריך את משך ההלוואה בהיקף של 10 מיליון שקל שהיא העמידה לאחת מהחברות הפרטיות שבבעלותו, טלרומית. ההלוואה הזו מובטחת באמצעות שעבוד מניות קרדן יזמות. בנוסף סוכם במסגרת המתווה כי חברת המזרח תעביר 13 מיליון שקל לאותה חברה פרטית של גרינפלד, כנגד הקצאת מניות בטלרומית. עוד סוכם על העמדת הלוואה פרטית לגרינפלד בהיקף של 10 מיליון שקל, שגם היא מובטחת בשעבוד מניות של טלרומית.

 

אלו אינן הטענות היחידות של האחים. הם טוענים גם כי לא מונתה ועדה בלתי תלויה לניהול המו"מ שקדם לעסקה, כי מחיר העסקה נקבע ללא חוות דעת כלכלית וכי לא נוהל מו"מ לקביעת מחיר העסקה. האחים טוענים במכתבם, כי נראה שהשתתפו במו"מ שני הצדדים לעסקה שנגועים בעניין אישי, וכי הערכת השווי שהוגשה לדירקטוריון נמנעה במופגן מלהתייחס למרכיבים שונים בעסקה, החורגת במובהק מתנאי השוק ומהגינות התמורה.

 

תמורת העסקה, שתעלה לאישור אסיפת בעלי המניות ב־28 ליולי, עומדת על 397.3 מיליון שקל, כאשר העסקה משקפת ל־UMI שווי של 862 מיליון שקל. לאחר השלמת העסקה תחזיק חברת המזרח ב־96.1% ממניות UMI, וביתרת המניות מחזיק אביהו בן נון, ששימש במשך שנים מנכ"ל UMI והיה בעבר מפקד חיל האוויר. בהתאם למזכר ההבנות בין קרדן ישראל וחברת המזרח התשלום במזומן יהיה 214.5 מיליון שקל, והיתרה תועבר בתשלומים שנתיים על פני תקופה של עד חמש שנים.

 

הדירקטוריון: אין בטענות כדי לעכב את ההצבעה

הדירקטוריונים של קרדן ישראל וקרדן יזמות בחנו אתמול בבוקר את המכתב ששלחו האחים ליסטנברג, ובתום דיון בטענות שהועלו בו והתייעצות עם מעריכי השווי החליטו חברי ועדת הביקורת של קרדן ישראל וחברי שני הדירקטוריונים כי אין בטענות כדי לשנות את ההחלטה על הבאת עסקת המכירה לאישור האסיפה הכללית.

 

ועדת הביקורת סבורה, כך הוסבר בדיווח שהועבר למשקיעים, כי העסקה היא לטובת קרדן ישראל, שכן תאפשר לחברה לשלם את מרבית חובותיה ולהקטין את רמת המינוף שלה. בדיווח מוסבר עוד כי לא הוקמה ועדה בלתי תלויה לבחינת העסקה, משום שלשותפיו של גרינפלד בקרדן יזמות, אבנר שנור ואיתן רכטר, יש אינטרס למקסם את תנאי העסקה לטובת קרדן ישראל. עוד הוסבר כי כיוון שאין לרכטר ולשנור קשרים עסקיים עם גרינפלד ביחס לקשריו העסקיים עם משפחת עיני, הרי שלא היתה כל סיבה להקמת ועדה בלתי תלויה לצורך ניהול המו"מ על תנאי העסקה. עוד סבורה ועדת הביקורת, כי העובדה שמכתב הכוונות נשלח מחברת המזרח לגרינפלד לפני שהחל המו"מ, "ברור לגמרי שאין כל קשר בין מכתב הכוונות לבין עסקת המכר", כך נטען בדיווח למשקיעים.

 

מהחברה נמסר כי תגובתה כלולה בדיווח המפורט לבורסה.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x