$
בורסת ת"א

הראל: רווח כולל שנתי של 686 מיליון שקל; תחלק דיבידנד של 106 מ' ש'

הרווח הכולל ב-2012 הסתכם ב-705 מיליון שקל; עלות שכרם שני המנכ"לים המשותפים – 18.6 מיליון שקל

רחלי בינדמן 11:4530.03.14

חברת הביטוח הראל שבשליטת משפחת המבורגר מסכמת אף היא בדומה ליתר חברות הביטוח שנה חזקה על רקע הגאות בשוק ההון. הרווח הכולל הסתכם ב-686 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 705 מיליון שקל ב-2012. הרווח ב-2013 הושפע מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות ביטוחי המנהלים בהיקף של 208 מיליון שקל למול 62 מיליון שקל בלבד ב-2012. 

 

בד בבד נרשם גידול בתביעות בביטוחי הבריאות, בו הראל מובילת שוק, בעיקר ביטוחי בריאות קבוצתיים. הראל הודיעה היום גם על חלוקת דיבידנד של 106 מיליון שקל לבעלי המניות. בנוסף, הרווחים של תיק הנוסטרו משוק ההון היו גבוהים אך נמוכים לעומת 2012 שהייתה חזקה יותר.

 

סך הפרמיות שהרווחו ב-2013 עמדו על 10.3 מיליארד שקל, עלייה של 11% לעומת 2012. הפרמיה כוללת לראשונה גם פרמייה שהורווחה בגין פעילות ביטוח החיים שנרכשה מחברת אליהו ביטוח.

 

בתחום ביטוחי החיים והחיסכון ארוך הטווח עמד הרווח הכולל על 432 מיליון שקל, לעומת 357 מיליון שקל ב-2012. הגידול ברווח נובע בעיקר מדמי הניהול המשתנים כאמור שהשפעתם קוזזה בחלקה בשל רווחיות נמוכה יותר כאמור של תיק הנוסטרו. ברבעון הרביעי עמד הרווח על 120 מיליון שקל מהתחום לעומת 150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה שנבע מהצורך בעדכון בהפרשות לעתודה בביטוחי המנהלים וכן בשל הרפורמה בדמי הניהול בקופות הגמל שפגעה ברווחיות תחום זה. סך הרווח לפני מס בתחום הגמל עמד על 29 מיליון שקל, כמעט 50% פחות לעומת 2012.

 

יאיר המבורגר יאיר המבורגר

 

הרווח הכולל בתחום ביטוחי הבריאות עמד על 202 מיליון שקל, ירידה של 10% לעומת 2012. הקיטון ברווח נובע ברובו מהפוליסות הקבוצתיות בשל שחיקה בפרמיות הנובעת מהתחרותיות הגוברת והעלייה בשיעור התביעות בפוליסות אלו ובשל השפעת שוק ההון שהתשואות בו היו נמוכות יותר לעומת 2012.

 

עלות שכרו של יו"ר הראל עמדה ב-2012 על 4.25 מיליון שקל. בהראל יש שני מנהלים משותפים לחברה – מישל סיבוני שנהנה מעלות שכר של 9.2 מיליון שקל שכללה גם מענק שנתי של כ-2 מיליון שקל וכן תשלום נוסף שנזקף לשכר בגין עדכון שיעור הזכות שלו לפיצויי פיטורים ל-150% מהשכר באופן רטרואקטיבי החל מתחילת מועד העסקתו בחברה ועד למועד מינויו למנכ"ל בשנת 2009. עלות שכרו של המנכ"ל השני – שמעון אלקבץ עמדה על 9.4 מיליון שקל וכללה גם מענק בגובה 1.4 מיליון שקל עבור שנת 2012 (בגין 2013 קיבל אלקבץ מענק של 1.8 מיליון שקל).
בטל שלח
    לכל התגובות
    x