$
בורסת ת"א

היכו בפלדה: אפריקה תעשיות עברה ב-2013 לרווח של 37.5 מיליון שקל

ב-2012 הפסידה החברה כ-23 מיליון שקל; למרות ירידת מחירי הפלדה, הפעילות במגזר הניבה לחברה רווח של 27.5 מיליון שקל, מול הפסד של 8.2 מיליון שקל ב-2012. הכנסות נגב קרמיקה גדלו ב-10%, הרווח הנקי ירד ב-6%

מיקי גרינפלד 09:4216.03.14

אפריקה תעשיות, זרוע התעשייה של קבוצת אפריקה ישראל, מסיימת את 2013 עם מעבר לרווח - למרות מחזור מכירות דומה לזה של 2012 (ואף נמוך במעט).  

מכירות הקבוצה בשנת 2013 הסתכם בכ-2.08 מיליארד שקל, לעומת כ-2.13 מיליארד שקל ב-2012. בה בעת, הרווח הנקי של אפריקה תעשיות בשנה האחרונה הסתכם בכ-37.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-22.7 מיליון שקל ב-2012.   

 

החברה מייחסת את הגידול ברווח הנקי בעיקר למגזר הפלדה, שבו היא פועלת באמצעות השליטה במלאה בפקר פלדה תעשיות. במגזר זה נרשמה אמנם ירידה במחירים, ובעקבותיה קיטון בהכנסות ל-1.17 מיליארד שקל, מול 1.30 מיליארד שקל בשנת 2012. בה בעת, מנגד, הרווח הגולמי אותו השיגה החברה בפעילות הפלדה עלה משמעותית, בעיקר כתוצאה מהתייעלות ושיפור תהליכי ייצור. בסיכום שנתי רשמה החברה במגזר הפלדה רווח גולמי של 142.5 מיליון שקל, לעומת 113 מיליון שקל ב-2012. הרווח הנקי הסתכם ב-27.5 מיליון שקל, מול הפסד של 8.2 מיליון שקל בשנת 2012.

 

שורת הרווח הנקי נהנתה גם מהפסקת הפעילות ברוסיה לאחר מכירת אחזקות אפריקה תעשיות ב-Cloudwalk. בשנת 2012 נרשם לחברה הפסד של 29 מיליון שקל מפעילות זו.

 

המגזר העיקרי השני שבו פעילה אפריקה תעשיות הוא של עיצוב הבית, באמצעות שליטה מלאה בנגב קרמיקה. במגזר זה רשמה החברה בשנה שעברה הכנסות של 887 מיליון שקל, מול 809 מיליון שקל ב-2012 - גידול של 10% אותו מייחסת החברה לפעילויות שנרכשו בשנים האחרונות ולפתיחת חנויות חדשות.

 

הרווח הגולמי גדל בהתאם ל-354 מיליון שקל, מול 324 מיליון שקל ב-2012. בה בעת, הרווח הנקי במגזר זה הצטמצם במעט ל-30.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 33.1 מיליון שקל ב-2012. על פי הדוח, הקיטון נובע מגידול בהוצאות מכירה ושיווק עקב פתיחת חנויות חדשות והרחבת חנויות קיימות, אשר טרם הניבו הכנסות בתקופת הדוח וכן מגידול בהוצאות המימון "אשר נובע, בין היתר, מגידול בהיקף האשראי הבנקאי".

 

בסיכום כללי רשמה אפריקה תעשיות בשנת 2013 רווח גולמי של 509 מיליון שקל, מול רווח גולמי של 448 מיליון שקל ב-2012. הרווח התפעולי קפץ ל-111 מיליון שקל, בהשוואה ל-80 מיליון שקל ב-2012.

 

 

אבי מוטולה מנכ"ל אפריקה תעשיות אבי מוטולה מנכ"ל אפריקה תעשיות

בטל שלח
    לכל התגובות
    x