$
בורסת ת"א

רבד עברה לרווח נקי של 2.2 מיליון שקל ברבעון השני

הרווח הנקי עליו דיווחה רבד ברבעון החולף, הגיע לאחר שברבעון השני לא רשמה הפסדים מהתאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה. ברבעון השני של 2011 רשמה מחיקת ערך של 23.9 מיליון שקל

ענת ציפקין 18:2315.08.12
חברת הנדל"ן רבד בשליטתו (63%) של יגאל אהובי סיכמה את הרבעון השני של 2012 עם רווח נקי של 2.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 13.9 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. בשורה העליונה רשמה רבד הכנסות בגובה של 15.9 מיליון שקל ברבעון השני של 2012, וזאת לעומת הכנסות של 20.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי עליו דיווחה רבד ברבעון החולף, הגיע לאחר שברבעון השני לא רשמה הפסדים מהתאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה. ברבעון השני של 2011 רשמה מחיקת ערך של 23.9 מיליון שקל.

 

עוד תרמו לגידול בשורה התחתונה של רבד והעברתה לרווח גם קיצוץ בהוצאות המימון (נטו) שהסתכמו ברבעון החולף ב-11.8 מיליון שקל, לעומת 16.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את שנת 2011 כולה סיכמה רבד עם הכנסות בגובה של 82 מיליון שקל, אולם רשמה הפסד של 74 מיליון שקל, בעיקר בגין שיערוך שלילי של נכסי נדל"ן להשקעה בהיקף של 87 מיליון שקל.

 

רבד פועלת בתחום הנדל"ן המניב במערב אירופה, צפון אמריקה וישראל, ומחזיקה נכון לסוף הרבעון הראשון של 2012 - 13 נכסים מניבים. כמחצית מנכסיה בגרמניה, ובסך הכול בחלוקה מגזרית, כ-65% מהנכסים שמחזיקה רבד (על פי שווי נכסי ) - הם בתחום הנדל"ן המשרדי. מרבית השוכרים של רבד הינם שוכרים לטווח ארוך, קרי חתומים על חוזי שכירות של עשר שנים ומעלה, ונחשבים שוכרים טריפל A כדוגמת סוויסקום, דויטשה טלקום ואחרים .

 

בשנת 2012 על רבד לשרת התחייבויות של 41 מיליון שקל לבעלי האג"ח שלה ועוד 569 מיליון שקל באשראי בנקאי. הונה העצמי הסתכם נכון לסוף הרבעון השני ן של 2012 ב-260 מיליון שקל, והוא מממן מאזן של 1.053 מיליארד שקל.
מה דעתך על מניית רבד:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

מדוח תזרים מזומנים חזוי לשנתיים הקרובות שמפרסמת רבד בדוחות הרבעון השני עולה כי היא צפויה לסכם את 2012 עם יתרת סגירה של 27 מיליון שקל. מקורותיה, שמסתכמים ב-130 מיליון שקל, יהיו בעיקר מיחזור הלוואה בנקאית בהיקף של 25 מיליון שקל, מסגרת אשראי שלא נוצלה בהיקף של 31 מיליון שקל, ויתרת נכסים נזילים כדוגמת קופת מזומנים וניירות ערך סחירים בהיקף של 41 מיליון שקל. את שנת 2013 צפויה רבד לסכם עם יתרת סגירה של 7 מיליון שקל בלבד, וזאת לאחר שתממש נכסים בהיקף מצטבר של 45 מיליון שקל, על מנת שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה.

 

מתחילת השנה ועד היום איבדה המניה 31% מערכה, והיא נסחרת בשווי שוק של כ-97 מיליון שקל בבורסת תל אביב.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x