$
בורסת ת"א

מחכים לאגרקסקו: מהדרין סיימה את 2011 עם ירידה של כ-50% ברווח הנקי

עם זאת, החברה הציגה עלייה של 8% במכירות וצופה כי פירוק אגרקסקו המתחרה תטיב עימה החל מהרבעון האחרון של 2011. עלות שכרו של גיא בינשטוק המנכ"ל: 1.5 מיליון שקל ובונוס של 217 אלף שקל

גיא בן סימון 17:1104.03.12

חברת האחזקות מהדריןפירסמה היום (א') את דו"חותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2011 כולה. מהדו"חות עולה כי החברה סיימה את שנת 2011 ברווח נקי של 28.4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 54.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של כ-50%.

 

החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 3.2 מיליון שקל, לעומת 16.6 מילון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של כ-19% ברווח הנקי.

 

החברה מסבירה כי החלטת הממשלה לעצירת הפחתת מס החברות גרמה לרישום הוצאה חד פעמית בסך של 11.5מיליון שקל למסים על ההכנסה.

מה דעתך על מניית מהדרין:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

הרווח לפני מס הסתכם ברבעון הרביעי בכ-17.8 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של כ-19.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה מציינת לשלילה את נזקי החורף במהלך דצמבר 2010 שפגע באיכות הפרי הנארז מינואר עד יוני 2011 וכן לירידה בכמויות. החברה זכתה אמנם לתקבולי ביטוח נזקי הטבע, שהסתכמו בכ-2.5 מיליון שקל, עם זאת, "התקבולים כיסו באופן חלקי את אובדן ההכנסה בפרדס ואינם מכסים כלל את אובדן ההכנסה והרווח בבתי האריזה ומערכי השיווק", כך עולה מהדו"חות.

 

בנוסף, מציינת החברה לרעה את בעיות איכות זני האשכולית האדומה המיוצאת על ידי החברה במהלך הרבעון השני ומראשית הרבעון הרביעי. אלו גרמו לפגיעה ברווחיות החברה מזן זה.

 

מדו"חות החברה עולה כי המשך ייסוף השקל מול מטבעות היצוא בעיקר ברבעון הראשון והשני של השנה, בהם מתקבלים מרבית תקבולי היצוא, פגעו בתוצאות הכספיות והקטינו את התמורה השקלית בזנים השונים.

 

עם זאת, להערכת מהדרין, כניסתה של חברת אגרקסקו להליכי פירוק יגדילו את כמויות הפרי שהחברה משווקת בעונה ב-2012. כפועל יוצא מקריסתה של מי שהייתה המתחרה העיקרית שלה, תיהנה מהדרין בעונה שהחלה ברבעון הרביעי של שנת 2011 ממעבר חקלאים ובתי אריזה שסיפקו את תוצרתם לאגרקסקו,

לעבודה עם החברה.

 

להערכת החברה, התוספות שתבוא לידי ביטוי בשנת 2012 הם בעיקר תוספת של כ-20 אלף טון הדרים, 25 אלף טון אבוקדו וכ-1,300 טון תמרים.

 

עם זאת, תוצאות השנה לבנתיים כוללות הפסדי מימון בסך של כ-2.5 מיליון שקל, לעומת רווחי מימון בסך של 385 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתד וורווחי מימון של כ-11.9 מיליון שקל בשנת 2009.

 

מכירות החברה לשנת 2011 כולה הסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל, עלייה של 8% - לעומת מכירות של 1.02 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד, וכן עלייה של 12% לעומת שנת 2009 בה מחזור המחירות הסתכם בכ-990 מיליון שקל. הגידול במחזור המכירות נבע מהעלייה בכמויות הפרי המשווק ברבעון הרביעי של 2011 לעומת תקופה מקבילה אשתקד. 

 

הרווח מפעילות בשנת 2011 ירד לכ-52 מיליון שקל, לעומת 69.2 מייון שקל בתקופה המקבילה אשתקד וכן רווח מפעילות בסך של כ-43.5 מיליון שקל בשנת 2009.

 

ה-EBITDA (רווח בתוספת פחת, מימון ומס) לשנת 2011 הסתכם ב-83.4 מיליון שקל, לעומת 96.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וכן 67.4 מיליון שקל ב-2009.

 

בתוך כך, החברה מציינת כי בשלב זה אין למצב בגוש היורו השלכה על מסגרות האשראי העומדות לרשותה. גוש היורו, ללא אנגליה, מהווה כ-57% מתמורות הייצוא של החברה שסתכמו בכ-476 מיליון שקל ב-2011.

 

גיא בינשטוק, מנכ"ל החברה, קיבל בונוס בסך של 217 אלף שקל על רקע פעילותה ב-2011. עלות שכרו של בינשטוק השסכמה ב-1.5 מיליון בשנת 2011 כולה.

 

בעלי המניות העיקריים של החברה הינם החברה לנכסים ובנין באמצעות נכסי הדרים (45.41%) והפניקס אחזקות (41.4%).

בטל שלח
    לכל התגובות
    x