$
בורסת ת"א

4 המלצות קנייה ושורט אחד של מניות בנקים

מרוויחים כל הדרך אל הבנק: קנו הפועלים ודיסקונט, ותרו על קרדיט סוויס

רימונה פרקש ברוך 07:3016.05.11

בנק הפועלים

ממליץ: מאיר סלייטר

 

בנק הפועלים פועל בתחום הבנקאות העסקית והקמעונאית. בין היתר כוללת פעילותו מתן אשראי, ניהול תיקי השקעות, הנפקת אג"ח וכתבי התחייבות נדחים, ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני.

 

הסיכוי: רווחי הבנק זינקו ב־70% ב־2010 לעומת 2009 והתשואה על ההון עמדה על 10.2%. בנק הפועלים הוא אחד משני הבנקים היחידים שהצליחו לנתק את "הטייס האוטומטי" בעליית השכר של העובדים בבנק, וכתוצאה מכך, הוא צפוי לשפר את יעילותו התפעולית בשיעור גבוה יותר לעומת שאר הבנקים. רווחי הבנק פחות תלויים במגמה של שוק ההון, מכיוון שהיקף תיק ניירות הערך שלו נמוך יחסית. בנוסף, עליית הריבית במשק צפויה להיטיב עם הבנק יותר מאשר עם בנקים

מה דעתך על מניית פועלים:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

אחרים משום שירידתה בשלוש השנים האחרונות פגעה בו יותר.

 

הסיכון: הסיכון העיקרי הוא הרעה אפשרית במצב המשק והלווים, שתגרור ירידה בהיקף פעילות הבנק והכנסותיו, ועלייה בהפרשה לחובות מסופקים. עם זאת, תחזיות בנק ישראל מצביעות על המשך הצמיחה במשק בשנתיים הקרובות לפחות.

 

השורה התחתונה: השיפור הצפוי ביעילות התפעולית והצפי לגידול בהכנסות עקב עליית הריבית הופכים את הפועלים להשקעה העדיפה מבין הבנקים בישראל.

 

הכותב הוא אנליסט הבנקאות והביטוח בדש ברוקראז'

 

בנק דיסקונט

ממליץ: עדי סקופ

 

בנק דיסקונט פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסיים העוסקות, בין היתר, בתחומי כרטיסי אשראי, וחיתום להנפקות.

 

הסיכוי: הרווח של הבנק מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים עלה ב־6% ב־2010 ל־1.3 מיליארד שקל, והוא הציג את המרווח המימוני הכולל הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות.

 

דיסקונט צפוי ליהנות מעליית הריבית במשק ולהציג שיפור במרווח הפיקדונות. הנהלת הבנק הציגה יעד הלימות הון ליבה של 7.5%–8% בסוף 2011, יעד אפשרי בהחלט לאור רווחי הרבעון הרביעי של 2010 והרבעון הראשון של 2011. בנוסף, המדינה מכרה את מניותיה בבנק במהלך 2010 ובשנה הקרובה יפעילו בדיסקונט תוכנית לשיפור היעילות התפעולית.

 

הסיכון: להתפתחויות מאקרו־כלכליות כגון שיעורי ריביות ואינפלציה תהיה השפעה מכרעת על פעילות הבנקים. גם השפעות רגולטוריות ופוליטיות משפיעות על יכולתו של הבנק להרוויח מהכנסות תפעוליות.

 

השורה התחתונה: דיסקונט צפוי ליהנות מעליית הריבית ולהציג יחס הלימות הון ליבה של 7.5%–8%. מכירת מניות הבנק על ידי המדינה הפחיתה את הלחץ על המניה.

 

הכותב הוא אנליסט בבית ההשקעות אי.בי.אי

 

 צילום: יריב כץ

 

סיטיגרופ (C)

ממליץ: סרגיי וסצ'ונוק

 

הבנק השלישי בגודלו בארה"ב מבחינת היקף נכסים, בעל שווי שוק של כ־121 מיליארד דולר ופריסה גלובלית רחבה במיוחד.

 

הסיכוי: המשבר הפיננסי היכה בחוזקה בסיטיגרופ בשל חשיפתו הגבוהה לנכסים רעילים בצורת משכנתאות ומוצרים מובנים. הבנק ניצל בזכות הזרמת כספי הממשל האמריקאי תמורת הנפקת מניות הבנק, ומצבו הפיננסי התייצב בזכות מהלכים נועזים של מחיקת נכסים בעייתיים שביצעה ההנהלה החדשה.

 

מניית הבנק נסחרת במחיר אטרקטיבי, מתחת להון העצמי המוחשי ובמכפיל רווח 8 לפי התחזיות ל־2012.

באופנהיימר ישראל מעניקים למניה מחיר יעד של 59 דולר, גבוה בכ־17.5 דולר ממחירה הנוכחי, כשדו"חות הבנק שפורסמו לאחרונה הפתיעו לטובה.

 

הסיכון: המבנה הארגוני המיוחד של הבנק מהווה את אחד מסיכוני ההשקעה בו, אולם להערכתנו היתרונות של הפריסה הגלובלית והמותג החזק של סיטיגרופ אמורים לגבור על סיכוני הנכסים הרעילים שעדיין נמצאים במאזן הבנק.

 

השורה התחתונה: היציבות הפיננסית, התמחור האטרקטיבי של מניית הבנק והפריסה הגלובלית אמורים לגבור על הסיכון שמגלמים הנכסים הרעילים שקיימים במאזן הבנק.

 

הכותב הוא אנליסט מניות בכיר באופנהיימר ישראל

 

ג'יי.פי מורגן (JPM)

ממליץ: יניב אהרון

 

בנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס הוא הבנק המסחרי הגדול בארה"ב.

 

הסיכוי: יחסי הלימות ההון של הבנק הם בין המובילים בענף הבנקאות העולמי, כאשר יחס Tier 1 של הבנק על פי תקנות באזל 1 עומד על כ־10%, וכן יחס הכיסוי של הרזרבות לאשראי עומד על כ־4.1% מתיק האשראי (30.4 מיליארד דולר).

את 2010 סיים הבנק עם רווח למניה של 3.96 דולר, וב־2011 צפוי הרווח למניה לצמוח בכ־20%. מכפיל ההון של הבנק עומד על 1.04, ואילו הבנק צפוי, החל מ־2012, לחזור להציג תשואות על ההון של יותר מ־15%. לאחרונה גם הגדיל הבנק את הדיבידנד השנתי לדולר למניה.

 

ג'יי.פי מורגן צ'ייס מהווה כיום הזדמנות קנייה המאפשרת חשיפה להתאוששות הכלכלית בארה"ב. הבנק נהנה ממעמד ייחודי בשוק האמריקאי בשל איתנותו הפיננסית הגבוהה.

 

הסיכון: הרעה במצבם של משקי הבית בארה"ב בשל התרחבות מעגל האבטלה וחזרה למיתון וכן הידרדרות נוספת בשוק הנדל"ן, אם יתרחשו, עשויים להוות משקולת על תוצאותיו העתידיות של הבנק..

 

השורה התחתונה: הרווח למניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס, שעמד על 3.96 דולרים בסוף 2010, צפוי לצמוח בכ־20% בסוף 2011. הדיבידנד השנתי של הבנק גדל לאחרונה לדולר למניה.

 

הכותב הוא מנהל השקעות בתמיר פישמן

 

ג'יי פי מורגן ג'יי פי מורגן צילום: בלומברג

 

קרדיט סוויס (CS)

ממליץ: ג'רמי סיגה

 

קרדיט סוויס הוא הבנק השני בגודלו בשוויץ אחרי UBS, והוא נסחר בבורסת שוויץ בשווי שוק של כ־45 מיליארד פרנק שוויצרי.

 

הסיכון: בשנה האחרונה ירדה מניית קרדיט סוויס ב־18%, ובברקליס קפיטל מעריכים שהמניה צפויה להמשיך לרדת, ומעניקים לה מחיר יעד של 29 פרנק שוויצרי בהשוואה למחיר של 37 פרנק שוויצרי שבו נסחרה ב־11 במאי.

 

בנוסף, יחס העלות להכנסה של הבנק מסתכם בכ־79%, אמנם נמוך יותר מזה של UBS, אך עדיין גבוה ביחס לענף כולו, הפועל בתחום של 60%–70%, דבר שעלול להקשות על הבנק לבצע קיצוצים בהוצאותיו התפעוליות.

 

עם זאת, קרדיט סוויס צפוי לעמוד ביחס ההון הנדרש ממנו בתקנות באזל 3, וצפוי לשמור על יחס הלימות ההון ראשוני לרכיבי סיכון של הבנק (Tier 1) של 9%–10%, כשהיחס הנדרש מהפיקוח על הבנקים בשוויץ עומד על 10%. קרדיט סוויס עצמו מעריך כי הוא צפוי לדווח על שיעור הלימות ההון ראשוני לרכיבי סיכון של 10%.

 

השורה התחתונה: מניית קרדיט סוויס ירדה בשנה האחרונה ב־18%, והיא צפויה להמשיך לרדת. יחס עלות להכנסה גבוה ביחס לענף יקשה על הבנק לקצץ בהוצאות התפעוליות.

 

הכותב הוא אנליסט בברקליס קפיטל

בטל שלח
    לכל התגובות
    x