$
בורסת ת"א

חברת נטו מציגה: בלאגן

ויליגר מציגה: הדירקטוריון לא דן בשכר לבעלת השליטה נטו של דודי עזרא, פרוטוקול ישיבה הלך לאיבוד וקרובת משפחה לא סווגה כבעלת עניין

גיל קליאן 15:3707.03.11

בדיקה של רשות ניירות ערך בחברת ויליגרמעלה שאלות בנוגע להתנהלות החברה האם נטובפעילותה מול החברה וכן בהתקשרויות עם החברה האחות מלינדה. מדובר ב-3 חברות ציבוריות, הנשלטות על ידי נטו שבשליטת דודי עזרא.

 

דמי ניהול של 1.25% מההכנסות

 

מבדיקת הרשות עולה, כי דירקטוריון החברה לא דן מעולם בהסכם ההתקשרות שמעניק לחברה האם הציבורית נטו 1.25% מהכנסות החברה הציבורית ויליגר כדמי ניהול. הסכם זה נחתם בפברואר 1999, ובו נקבע כי ביטול ההסכם ייעשה על ידי הדירקטוריון או אסיפת בעלי מניות. עם זאת, מאז אותו תאריך לא התקיים דיון אחד בדירקטוריון בנושא, וכן לא התקיימה אסיפת בעלי מניות בעניין. החברה מציינת כי ההסכם נבחן על ידי מנכ"ל החברה, נדב גואטה, אחת לשנה עם אישור הדו"חות הכספיים.

 

מה דעתך על מניית נטו אחזקות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
כמו כן, החברה לא דיווחה על התשלומים שבוצעו במסגרת הסכם הניהול תחת תקנה 21 בדו"חות השנתיים המפרטת את התשלומים לנושאי המשרה בחברה – אלא תחת תקנה 22. בשנת 2009 קיבלה נטו במסגרת אותו הסכם כ-2.4 מיליון שקל מויליגר.

 

לאחר פניית רשות ניירות ערך לחברה בנושא, מתכננים בויליגר לחרוג ממנהגם ולדון בהתקשרות עם החברה האם בדירקטוריון, וכן לקבוע מסגרת לדיונים קבועים בהסכם.

 

לא מוצאים את פרוטוקול הדירקטוריון

 

מדיווח החברה לבורסה עולה עוד, כי בדו"חות 2008 התקיימו בדירקטוריון שני דיונים על דו"חות ביקורת פנימית. הדיון הראשון נערך בחודש אוגוסט, ולפי הדו"חות עסק בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך. כעת מציינת החברה כי הדו"ח עסק בדיווחי נטו לרשות.

 

עם זאת, לא ניתן לקבוע בוודאות במה עסק הדיון – וזאת מפני שבחברה לא מוצאים את פרוטוקול הישיבה. בנובמבר נערך דיון בדו"ח ביקורת נוסף בנושא שכר הבכירים בחברה.

 

קרובת משפחה לא סווגה כבעלת עניין

 

במקביל עוסק הדיווח בהסכם הפצה של ויליגר עם החברה האחות מלינדה. אחרי שבדקו בחברה שאלות שהופנו על ידי רשות ניירות ערך, עולה כי באישור ההסכם בשנת 2006 (שאושר כעיסקת בעלי עניין בין החברות) סווגה בעלת מניות שיש לה קשר משפחתי לבעלי השליטה בנטו בתור בעלת מניות מטעם הציבור. אם מחשיבים את אותה בעלת מניות כבעלת עניין בעסקה – עולה כי העסקה למעשה לא אושרה כדין ב-2006.

 

כמו כן, מדווחים בחברה כי תנאי ההתקשרות עם מלינדה לא נידונו בדירקטוריון מאז האישור ב-2006. עם זאת, בחברה טוענים כי ההתקשרות היא בתנאי שוק, ובכוונת החברה להביאה שוב לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בהקדם.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x