$
בורסת ת"א

מנהלי ההסדרים הפנסיוניים נגד נוסח חוק המסלקה

בפורום מבקשים שבמסגרת חוק ההסדרים תוסדר עבודת המסלקה הפנסיונית בנושא העברת מידע ואילו לגבי סליקת הכספים ייערכו דיונים נוספים

חנן פייגנבאום 08:3427.10.10

פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים המאגד כ־20 סוכנויות יוצא נגד מתכונתו הנוכחית של החוק להקמת המסלקה הפנסיונית כפי שהוא נכלל בחוק ההסדרים.

 

הקמת המסלקה הפנסיונית נועדה לייעל העברת מידע וכספים בין כלל הגופים המוסדיים והמפיצים הפעילים בתחום ובאה על רקע כניסתם של הבנקים

לתחום הייעוץ הפנסיוני. את הקמת המסלקה יזם הממונה על שוק ההון באוצר, ועם בעלי מניותיה נמנים חמשת הבנקים הגדולים ומספר מוסדיים מובילים. בפנייה דחופה שהעביר ליו"ר הכנסת רובי ריבלין, דורש יו"ר הפורום מנחם קלי, כי במסגרת חוק ההסדרים תוסדר עבודת המסלקה הפנסיונית רק בכל הקשור להעברת מידע, וכי לגבי יתר הנושאים הנוגעים לפעילות המסלקה, ובכלל זה הטיפול בנושא סליקת הכספים, ייערכו דיונים נוספים ויחוקק חוק נפרד.

 

בנוסף, מציין קלי כי בפגישה שערכו עמו חברי הפורום, הביע הממונה על שוק ההון עודד שריג תמיכה בטענותיהם, אך למרות זאת לא נערכו השינויים הנדרשים בחוק. חששם של חברי הפורום הוא כי המערכות המשמשות כיום לצורך העברת מידע וכספים יוגדרו כמערכות סליקה פנסיונית.

 

בתגובה לדברים נמסר ממשרד האוצר: "ההערות שהתקבלו מהשוק לנוסח תזכיר החוק נשקלו על ידינו, וחלקן הופנמו בנוסח הצעת החוק שהוגשה לשולחן הכנסת".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x