$
בורסת ת"א

רשות ניירות ערך מאשימה: איליק רוז'נסקי מסר שורה של דיווחים מטעים למשקיעים

רשות ניירות ערך סיימה בימים האחרונים את החקירה בפרשת דלק נדל"ן והעבירה את תיק החקירה לידי הפרקליטות. רוז'נסקי: "הממצאים והעובדות כפי שעולים מהודעת רשות ני"ע אינם נכונים ואינם מקובלים עלי"

גיל קליאן וסיון איזסקו 11:5629.08.10
רשות ניירות ערך סיימה בימים האחרונים את החקירה בפרשת דלק נדל"ן והעבירה את תיק החקירה לידי הפרקליטות, כדי שזו תחליט לגבי המשך הטיפול בו. החשוד העיקרי בתיק זה הוא איליק רוז'נסקי. רוז'נסקי חשוד בעבירות דיווח מטעה בדוחות כספיים ובתשקיף, בקבלת דבר במרמה ובעבירות נוספות על חוק העונשין.

 

מממצאי החקירה עלה כי רוז'נסקי פעל לכאורה לשינוי הסיווג החשבונאי של החבר בת רודשף בספרי דלק נדל"ן, כשמטרתו של רוז'נסקי הייתה להימנע מרישום פחת שנתי של כ-125 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים של החברה. עלה מהממצאים עוד, כי לצורך הימנעות מרישום הפחת החשבונאי, החברה ואיליק רוז'נסקי בראשה הטעו לכאורה את הרשות ורואי החשבון ויצרו כלפיהם מצגי שווא בקשר להסכם הניהול.

 

ברשות הוסיפו עוד בהודעתם: "בנובמבר 2008, על רקע המשבר הכלכלי העולמי ולאור התחייבויותיה הרבות של החברה והמצב התזרימי הקשה בו הייתה שרויה, החליטה החברה להעמיד את רודשף למכירה. מממצאי החקירה עלה כי לצורך מניעת הפחתה בשווי רודשף בדוחות הכספיים, יצר רוז'נסקי מצגים כוזבים לרואי החשבון של החברה לפיהם אחת ההצעות שהוגשו לחברה היא זו המשקפת את מחיר המכירה הצפוי, בעוד שדובר בהצעה ראשונית ולא מחייבת אשר רוז'נסקי היה מעורב בניסוחה, ואשר במהרה ירדה מסדר היום. מצגים אלו שיצר רוז'נסקי, הביאו לכך שהשווי של רודשף אשר נרשם בדוחותיה הכספיים, היה גבוה בכ- 50 מיליון פאונד מהשווי שאמור היה להירשם. בנוסף תרמו מצגים אלו גם לדוח תזרים המזומנים הצפוי (מקורות ושימושים) כמקור מהותי לעמידת החברה בהתחייבויותיה.

 

"דרכים שונות להטעיית רואי החשבון"

 

"עוד עלה מממצאי החקירה כי רוז'נסקי פעל בדרכים שונות לרבות הטעייה של רשות ניירות ערך ושל מעריכי השווי ורואי החשבון של החברה, על מנת שהחניונים שבבעלות חברה נכדה של דלק נדל"ן, ואשר היוו את הנכס המהותי ביותר בחברה, ירשמו בשנת 2008 בערך הגבוה במאות מיליוני שקלים מעל שווים האמיתי באותה עת, במטרה ברורה ומכוונת למנוע הפחתה משמעותית בדוחות הכספיים השנתיים של החברה בשנת 2008, הפחתה שהייתה גורמת לפגיעה משמעותית בתוצאות הכספיות של החברה.

 

"מהממצאים עלה כי בדומה לרודשף, גם כאן פעל רוז'נסקי, בין היתר, ליצירת מצג כוזב לפיו הייתה הצעת רכישה רצינית עבור החניונים מחברה כלשהי, בעוד שמהממצאים עלה כי דובר על הצעה מצד ג' שאין בה ממש וכי למעשה רוז'נסקי עצמו ניסח והכין את ההצעה ואף קבע את מחירה. מצג כוזב זה תרם אף הוא לחיזוק הערכת השווי הגבוהה של החניונים. כמו כן עלה מהממצאים כי רוז'נסקי יצר מצג כוזב באשר לסיבת החלפת מעריך השווי לחניונים של החברה, כאשר הסיבה האמיתית אותה הסתיר רוז'נסקי מרשות ניירות ערך, מרואי החשבון וממעריך השווי החדש של החברה, הייתה האינדיקציה הנמוכה שנתן מעריך השווי הקודם לחניונים".

 

עורכי הדין: "איליק פעל בתום לב"

 

עם פרסום הודעת הרשות מסר רוז'נסקי בשיחה עם "כלכליסט" כי "רשות ני"ע ביצעה את עבודתה על הצד הטוב ביותר תוך כדי שיתוף פעולה מלא ממני לגילוי האמת והעובדות. לצערי הממצאים והעובדות כפי שעולים מהודעת רשות ני"ע אינם נכונים ואינם מקובלים עלי. בטוחני שהנושא יבדק בפרקליטות והמסקנות יובילו לאמת ולסגירת התיק".

 

עוה"ד נוית נגב וגל הררי-גולדמן ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגות את איליק רוז'נסקי: "אנחנו חולקים לחלוטין על המסקנות שהציגה הרשות, שכן איליק פעל בתום לב, באופן תקין, נהוג ומקובל. במציאות של היום, השאלות המתעוררות בנושאים כלכליים הן מורכבות מאוד. למרות זאת, הרשויות באות בדיעבד וקובעות אמות מידה באופן רטרואקטיבי ובכך גורמות לחוסר וודאות, לחשש מקבלת החלטת ולקושי מקבלת חוות דעת מקצועית. אנחנו מאמינים שהפרקליטות תבחן את העניין, ותבין שאין מקום להעמיד לדין במקרה זה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x