$
בורסת ת"א

קבוצת שווי הוגן תחליף את שערי ריבית בשיערוך אג"ח עבור המוסדיים

משרד האוצר הכריז כי הזוכה במכרז לתפעול מאגר ציטוטי המחירים לגופים המוסדיים היא קבוצת שווי הוגן בראשות פרופ' צבי וינר

רחלי בינדמן 12:4118.07.10

במשרד האוצר נפל דבר: חברת "שערי ריבית" ששימשה כמתפעלת מאגר ציטוטי המחירים ושערי הריבית לגופים המוסדיים, תוחלף לראשונה על ידי קבוצה חדשה בראשות פרופ' צבי וינר, מהאוניברסיטה העברית. 

 

המשערכת החדשה תהיה קבוצת "שווי הוגן", המורכבת מחברת "אופטימייז ניהול סיכונים"

של פרופ' צבי וינר, חברת "השגים תכנה" ומר נסים כהן. שווי הוגן היא הזוכה החדשה במכרז להקמה ולתפעול מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים, שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 

כידוע, גופים מוסדיים מחויבים לשערך את נכסיהם בשיטת השווי ההוגן, אשר מציגה נכסים לפי ערכם הכלכלי, זאת במצב שבו איגרות החוב לא נסחרות באופן רציף בבורסה.

 

ולפיכך כשהנכסים שמחזיקים המוסדיים אינם סחירים, הם נדרשים להעזר בציטוטי המחירים שמספקות חברות המתמחות בנושא. כתוצאה מכך, התשואה הנזקפת לעמיתים משקפת את ערכם הכלכלי של הנכסים.

 

מטרת המכרז הייתה לבחור חברה אשר תספק לגופים מידע, שבאמצעותו יוכלו לשערך את נכסיהם לשווי הוגן.

 

למכרז הוגשו חמש הצעות  ובכללן אלו של חברת "שערי ריבית", המתפעלת הקיימת של מכרז האוצר ושל חברת דירוג האשראי מדרוג, ומתוכן נבחרה הקבוצה הזוכה, לאחר בחינת איכות ההצעה על-ידי ועדת מומחים, שכללה מומחים חיצוניים מתחומי המימון, הסטטיסטיקה ושוק ההון וכן נציגי הגופים המוסדיים.

 

הזוכה תספק, החל מאוקטובר הקרוב ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים: איגרות חוב קונצרניות, הלוואות, פיקדונות וכו'.

 

כמו כן, הקבוצה הזוכה תהיה אחראית לפתח מתודולוגיה לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי מזומנים של נכסי חוב לא סחירים לצורך חישוב שווים ההוגן של נכסי החוב, וכן להקים מאגר שבו יכללו נתונים אודות נכסי החוב לא סחירים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x