$
בורסת ת"א

בלעדי ל"כלכליסט" - רפורמת הניוד הפנסיוני: המוסדיים מתרשלים, העמיתים מאבדים זכויות

במחקר שבוצע על ידי ד"ר זיו רייך, דקאן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה, ושובל פרידריך, עוזרת המחקר, נמצא כי בתהליך הפקת הנספחים והעברתם בין קופות הגמל מתרחשות טעויות רבות

רחלי בינדמן 09:0704.05.10

הגופים המנהלים את קופות הגמל אינם מקפידים להעביר כראוי ובמדויק את הנספחים לקופות הגמל כאשר הכספים מנוידים מקופה לקופה, וכתוצאה מכך מאבדים העמיתים זכויות בתהליך המעבר בין הקופות. כך עולה ממחקר שבוצע במכללה האקדמית נתניה ושממצאיו הגיעו לידי "כלכליסט". בתגובה למסקנות המחקר

החליט המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרופ' עודד שריג, לפרסם מסמך הבהרות, שיציג למנהלי קופות הגמל רשימת דרישות לתיקון הכשלים בנושא הניוד בין הקופות.

 

במחקר שבוצע על ידי ד"ר זיו רייך, דקאן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה, ושובל פרידריך, עוזרת המחקר, נמצא כי בתהליך הפקת הנספחים והעברתם בין קופות הגמל מתרחשות טעויות רבות, בנוסף לאיחור בזמנים. לנספחים אלו, המכונים בעגה המקצועית "סדינים", חשיבות רבה ביותר, שכן בהם מוגדרות זכויותיו של החוסך ונקבעים תנאי הפדיון של הכספים בעתיד ואפשרויות הפדיון העומדות בפני המבוטח. לטענת החוקרים, אי־העברת ה"סדין" לקופת הגמל החדשה של העמית או העברתו באופן שגוי או חלקי עלולות להביא לשינוי תמהיל הרכב קבלת הפנסיה בגיל הפרישה.

 

משלמים ריבית פיגורים

 

במהלך המחקר גילה רייך כי מאחר שהפקת הנספחים הנה תהליך פנימי בין הקופות - העמית, וגם סוכן הביטוח שלו, אינם מודעים לקיומם של ה"סדינים" ולצורך בבדיקתם. כך יוצא שסוכן הביטוח בודק רק את העברתם הפיזית של הכספים מקופה לקופה, אך לא את תקינות תהליך העברת הזכויות.

 

לדברי החוקרים, מנהלי הקופות שמים דגש רק על תהליך העברת הכספים בין הקופות, ולא על העברת הנספחים, כיוון שהרגולציה הנהיגה סנקציות רק לעניין העברת הכספים.

 

אם למבוטח יש כמה מעסיקים, הרגולציה מחייבת את מנהלי הקופות לפרט את פרטי המעסיקים השונים, אך לא מחייבת לפרט מהו סך הפיצויים שבו חייב כל מעסיק. לדברי עורכי המחקר, נתון זה קריטי במקרה שבו כל אחד מהמעסיקים הקנה זכויות שונות ביחס לפיצויים. בסיכומו של דבר, קובע המחקר, תהליך המעבר בין הקופות, כפי שהוא מבוצע על פי רוב, פוגע בעמיתים.

 

המחקר בחן אף את שאלת האי־עמידה של קופות הגמל בלוח הזמנים שהוגדר ברפורמת הניוד, ומתברר כי רוב הגופים הפנסיוניים שילמו ריבית פיגורים עקב איחור בהעברת הכספים.

 

תוצאות המחקר הועברו לעיונו של המפקח על שוק ההון, פרופ' עודד שריג, וזה ציין במכתב ששוגר ממשרדו לחוקרים כי יישום הוראות ההסדרה בנושא העברת הכספים נבדק ומבוקר באופן שוטף על ידי אגף שוק ההון.

 

מרחיבים את הגילוי

 

המפקח מדגיש במכתבו כי התקנות מחייבות את העברת הנספחים לקופות, במקביל להעברת הכספים. לדבריו, אף שטרם הוטלו קנסות בגין הפרת ההוראות הנוגעות להעברת ה"סדינים" בין הגופים המוסדיים, אגף שוק ההון מתייחס בחומרה לכל ליקוי בהעברתם, וקנסות יוטלו על גופים שיפרו את ההוראות.

 

שריג מציין כי החליט לפרסם מסמך הבהרות, שייתן מענה לסוגיות הבעייתיות ביישום הניידות בין מכשירי החיסכון הפנסיוני. לדבריו, המסמך ידרוש העברה נאותה של נספחי הזכויות, הרחבת הגילוי בנוגע לכספי פיצויים והשלמת הניוד בין קופות המנוהלות על ידי אותו גוף בתוך שלושה ימי עסקים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x