$
בורסת ת"א

שווי הנדל"ן של אסים נחתך ב-37% במהלך שנת 2009

בסוף 2008 נאמד השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ב-95 מיליון שקל, בסוף שנת 2009 הוא שוערך שוב אך בשווי של 62 מיליון שקל בלבד

שהם לוי 15:2923.03.10

אסים השקעות נועלת שנה סוערת מבחינתה, שנה שבה עברה משליטת איש העסקים עדי קייזמן לחברת נץ בונדס כשבית המשפט המחוזי לא אישר עדיין את הסדר החוב שגיבשה החברה עם הנושים.

מה דעתך על מניית חג'ג' נדלן:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

משבר הנדל"ן ברחבי אירופה הביא את חברת אסים השקעות לרשום צניחה של 37% בשווי הנדל"ן להשקעה בשנת 2009, בהשוואה לשנת 2008. בסוף שנת 2008 שוערך הנדל"ן להשקעה באסים ב-94.9 מיליון שקל ובסוף 2009 נאמד שוויו ב-61.7 מיליון שקל בלבד.

 

גם שריפת המזומנים נמשכה והחברה נותרה רק עם 4.7 מיליון שקל בקופה, שהוקצו במאזנה תחת מזומנים ושווי מזומנים, בהשוואה ליתרות מזומנים ושווי של 27.2 מיליון שקל בסוף 2008.

 

"בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ'עסק חי'", כתבו רואי החשבון שביקרו את הדו"חות הכספיים של החברה.

 

"לאור אי הודאות ביחס ליכולת החברה לעמוד בתוכניותיה למימוש נכסי הנדל"ן שבבעלותה במועדים שיאפשרו לה לעמוד בתזרים המזומנים הנדרש לפעילויותיה השוטפות ולפירעון התחייבויותיה ולאור אי הודאות בקשר לאישור בית המשפט המוסמך להסדר נושים בקשר לקיום הסדר החוב המוצע של החברה עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, קיים ספק בדבר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולהמשיך ולפעול כ'עסק חי'", הוסיפו רואי החשבון בדו"חות הכספיים.

 

החברה מציינת עוד: "יחד עם זאת, החברה מעריכה כי כי באם יאושר הסדר הנושים שלה ולחילופין אם תממש את תוכניותיה החלופיות, ספק זה לא יהיה קיים והחברה תוכל להמשיך בעסקיה. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ'עסק חי'".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x