$
בורסת ת"א

כך סידר מס הכנסה רווחים "על הנייר" לחברות הציבוריות

חוק ההתייעלות הכלכלית, הכולל תיקון בשיעור מס החברות, גרם לשינויים קיצוניים בדו"חות הרבעוניים של החברות הציבוריות ברבעון השלישי של 2009

שניר הנדלר 09:2201.12.09

חוק ההתייעלות הכלכלית, הכולל תיקון בשיעור מס החברות, גרם לשינויים קיצוניים בדו"חות הרבעוניים של החברות הציבוריות ברבעון השלישי של 2009, אף שהתיקון בחוק מתייחס רק לתקופה שבין 2011 ל־2016.

 

 

לשורת המסים על ההכנסה בדו"ח הרווח והפסד השפעה קטנה, בדרך כלל, על שורת הרווח הנקי, אך הקיטון בשיעור מס החברות הביא להוספה או לגריעה של מיליוני שקלים בסעיף זה ברבעון השלישי. מקור השינוי הוא בעתודות מזומנים (מסים נדחים) שמפרישות החברות לטובת תשלום עתידי למס הכנסה.

 

מקטינים את העתודות

 

עו"ד יניב שקל, שותף במשרד שקל ושות' המתמחה במיסוי, מסביר שרואי החשבון נדרשים לעתים לחזות מראש תשלומי מס עתידיים ולשריין בהתאם לכך עתודות כספיות הנרשמות כהתחייבות במאזן החברה. במקרה של הקטנת שיעור מס החברות חושב חלק מהכספים שהופרש לעתודה על פי שיעור מס חברות גבוה יותר, ולכן החברה מקטינה את העתודות במאזן ורושמת הטבת מס בדו"ח הרווח והפסד.

 

חברות נוספות שנהנו מהטבת מס מוגדלת הן אלה שמדווחות על הוצאות הפחת בשיטת הפחת המואץ. חברות שכאלה מכירות בכך שההוצאות על תשתיות וציוד גבוהות בשנים הראשונות מההכנסות שהן מייצרות, ולכן הן משלמות בהתחלה פחות מס לרשויות. תשלום הוצאות הפחת המואץ מביא לכך שהחברות ייאלצו לשלם על הכנסותיהן העתידיות מס גבוה יותר מאחר שההוצאות שלה יקטנו. במקרה שכזה רואי החשבון כוללים במאזן בסעיף המסים הנדחים את ההתחייבות העתידית הזאת למס הכנסה, על פי שיעורי המס הידועים להם בעת החישוב. מאחר וברבעון השלישי, ירד מס החברות, החברות רושמות מהמהלך הכנסת מס.

 

רו"ח אמיתי ובר, ראש מגזר הנדל"ן בפירמת ראיית החשבון דלויט־בריטמן־אלמגור־זהר, מציין שחברות הנדל"ן המניב זכו להטבות הגדולות ביותר. חברות הנדל"ן צריכות לבצע שיערוך של הנכס שברשותם, ובמקביל לבצע שיערוך של המסים שהן צפויות לשלם במכירה עתידית של הנכס. כך למשל, אם חברה מעריכה כי שווי הנכס משקף לחברה רווח של מיליון שקל, היא היתה צריכה לשלם מס חברות בשיעור של 25% מהרווח אותה צפויה החברה לרשום לאחר מימוש הנכס, כלומר חברת הנדל"ן תרשום סכום של 250 אלף שקל כהתחייבות. מאחר ששיעור המס יקטן בעתיד, החברה תצטרך לשלם פחות למס הכנסה, ולכן ההפרש בין הסכומים נרשם במהלך הרבעון השלישי באופן חד־פעמי כהטבת מס.

 

הטבת המס גם פגעה

 

מה דעתך על מניית בזק:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

אך לא כל החברות הרוויחו מהקטנת מס החברות. שקל מציין את בזק כאחת שרשמה דווקא הוצאת מס מוגדלת. בזק ביקשה לקבל ממס הכנסה החזר מס בגין הוצאות הטבה לעובדים. מנגד, מס הכנסה החליט שלא להכיר בהטבה זו עד מועד התשלום בפועל, ולכן רשמה החברה את החזר המס כנכס בגין ההטבה הצפויה. הקיטון בשיעור מס החברות הביא לירידה בשווי נכס המסים הנדחים, ולכן רשמה החברה הגדלה בהוצאות המס בסכום של 29 מיליון שקל.

 

בצד המפסיד ניתן למצוא גם חברות שרשמו הפסדים במהלך הרבעונים הקודמים וציפו לקבל הטבת מס כאשר יחזרו להרוויח. חברות מפסידות נוהגות לרשום את הטבת המס על ההפסד (מגן המס) כנכסי מסים נדחים. הקיטון בשיעור המס מקטין את שוויו של הנכס, וכמו במקרה של בזק, החברות רושמות את ההפרש כהוצאות מס.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x