$
בורסת ת"א

בנק הפועלים יוצא נגד דו"ח חזקיהו; המניה עולה ב-5% עם חידוש המסחר

בנק הפועלים דוחה את טענות בנק ישראל למנהל לא תקין. המפקח על הבנקים דורש מדירקטוריון הפועלים לערוך "השוואת גירסאות" בין המנכ"ל הפורש, צבי זיו, ליו"ר, דני דנקנר. בדו"ח חזקיהו לא מופיעה דרישה רשמית להדחת דנקנר מתפקידו

רונית גודמן 10:2830.04.09

בנק הפועלים מפרסם היום (ה') את תגובת הדירקטוריון לדו"ח המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו. הדו"ח, שבחן את הליכי חילופי המנכ"לים בבנק העלה טענות קשות כלפי דירקטוריון הבנק וכלפי העומד בראשו, היו"ר דני דנקנר.

 

מתגובת הדירקטוריון לדו"ח עולה כי הבנק דוחה את הטענות למנהל לא תקין, ולעבירות שביצע הבנק לכאורה על חוק החברות. עוד נטען בדו"ח, כי התנהלותו של דנקנר לא הותירה ברירה למנכ"ל הפורש, צבי זיו, אלא לפרוש במועד שנקבע לו על ידי הדירקטוריון. עוד נקודה מעניינת שעולה מדו"ח חזקיהו - בדו"ח לא מופיעה דרישה רשמית להדחת היו"ר, וזאת למרות שבנק ישראל דרש זאת מבעלת השליטה, שרי אריסון, בפגישותיהם.

 

בתגובת הדירקטוריון נכתב: "מעיון ראשוני במכתבו של המפקח ובדו"ח הבדיקה עולה, כי קיימות אצל הדירקטוריון השגות מהותיות לגביהם; בין היתר, לגבי הקביעה כי חברי הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון לא קיימו, כביכול, את חובותיהם על פי חוק החברות ונוהל בנקאי תקין. יחד עם זאת, בכוונת הדירקטוריון לקיים בדיקה מעמיקה של תוכן מכתבו של המפקח, דו"ח הבדיקה וחוות-הדעת שנתקבלו והוא יתייחס אליהם בתוך המועד שנקבע על ידי המפקח, קרי: עד ליום 6.5.09".

 

כמו כן ציין הדירקטוריון כי הוא חוזר על בקשתו להיפגש עם המפקח. על רקע ההמתנה לפרסום דו"ח חזקיהו ותגובת הבנק המסחר במניית בנק הפועלים הופסק. פרסום הדו"ח מגיע לאחר שרשות ניירות ערך חייבה את הבנק לפרסמו, כאשר ההערכה היתה כי הבנק יפרסם את הדו"ח לפני תחילת המסחר היום.

 

דו"ח חזקיהו

 

בין הטענות שהועלו בדו"ח חזקיהו, המתפרסם במלואו לראשונה היום: בישיבת הדירקטוריון לא הוצגו לדירקטורים מידע ונתונים רלוונטיים שיאפשרו להם לשקול, לבחון ולקבל החלטה עצמאית ומבוססת לגבי ההליך הנכון לבחירת מנכ"ל חדש לבנק, לשקול ולבחון את הדרישות ממנכ"ל חדש בכלל ובעת הזאת בפרט, ואף לא חומר רקע רלוונטי לגבי המועמד היחידי המוצע והתאמתו לתפקיד. הדירקטורים גם לא מצאו לנכון לבקש ולדרוש מידע ונתונים כאמור.

 

הצעדים הנדרשים מבנק הפועלים לפי דו"ח חזקיהו:

  • לפעול לקיום הליך תקין לאיתור מנכ"ל, הכולל בין השאר הקמת ועדת איתור שתורכב מ-3 דירקטורים חיצוניים.
  • לקבל דיווח מפורט מדנקנר עצמו על השתלשלות העניינים שהובילה להתפטרות המנכ"ל.
  • לקבל מהמנכ"ל היוצא, צבי זיו, דיווח מפורט על נסיבות עזיבתו את התפקיד.
  • לקיים דיון מעמיק בכל הנקודות בהן התגלתה מחלוקת בין דנקנר לזיו.
  • לקיים דיון בכל הקשור לחלוקת סמכויות ואחריות בין היו"ר ולמנכ"ל, ולקבוע כללים ברורים לשמירת ההפרדה בין תפקידי השניים.
  • לקיים דיון ולבחון מחדש את נוהלי עבודת הדירקטוריון.

 

הפיקוח הדגיש כי אין בתפקידו הנוכחיים של מר קינן כדי לייתר בחינה מעמיקה של התאמתו לתפקיד המנכ"ל ככלל, ובמיוחד לאור השינוייים שחלו הן בסביבה העסקית והן בבנק עצמו, בתקופה מאז מונה לתפקידו הנוכחי.

 

מניית בנק הפועלים שהחלה להיסחר רק ב-10:51 בעקבות הודעת הבנק לבורסה, רושמת עם פתיחת המסחר זינוק של 5%.

 

תגובת הבנק

 

מבנק הפועלים נמסר בתגובה כי "החלטת הדירקטוריון בדבר מינוי המנכ"ל החדש, תקפות והתקבלו באופן נאות וראוי. כך קובעת חוות הדעת שקיבל הבנק מיועצו המשפטי הראשי, עו"ד אילן מזור. חוות דעת זו נתמכת בחוות דעת, שקיבל הבנק מ-3 יועצים חיצוניים.

 

"פרופ' לוסיאן א. בבצ'וק מבית ספר למשפטים של אוניברסיטת הרוורד, מגדולי המומחים בעולם לנושא: ניהול ושליטה של תאגידים, קובע כי החלטות הדירקטוריון עולות בקנה אחד עם כללי ממשל תאגידי תקין ושיקול דעת עסקי.

פרופ' בבצ'וק קובע כי ההחלטה על מינוי ועדת איתור או ויתור עליה הינה החלטה עסקית מובהקת ומציין כי חברות גדולות בעולם כמו קוקה קולה, מיצובישי, וול מארט ואחרות נהגו בצורה דומה.

 

"ד"ר יורם טורבוביץ, הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים, קובע גם הוא בחוות דעת מפורטת כי בהחלטתו למנות מנכ"ל לאלתר בחר הדירקטוריון בחלופה סבירה וראויה ואף מעלה מכך ומציין אף הוא שזהו שיקול דעת עסקי שהוא נחלת הדירקטוריון.

 

"עו"ד ורדה לוסטהויז, עד לא מזמן היועצת המשפטית של בנק ישראל, קובעת בחוות הדעת שהגישה, כי הפגם, שנמצא לכאורה בכך שיו"ר הדירקטוריון פעל באופן שלא אפשר למנכ"ל להמשיך בתפקידו וכך לא הותיר לו ברירה אלא להתפטר אינו עולה מדו"ח הבדיקה.

 

"דירקטוריון הבנק שקיבל את דו"ח המפקח על הבנקים לומד אותו בשקידה והודיע כי הוא מתעתד, תוך דיאלוג מלא עם המפקח, לגבש מתכונת ראויה למימוש הוראותיו".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x