$
בורסת ת"א

האינטרסים המנוגדים של מחזיקי האג"ח של אפיק הירדן

מחזיקי אג"ח סדרה ג' של אפיק הירדן ומחזיקי אג"ח סדרה ב' הגישו לבית המשפט שתי בקשות מנוגדות. משפט שלמה גרסת המשבר הכלכלי

רחלי בינדמן 08:2313.01.09

מחזיקי איגרות החוב סדרה ג' של חברת הנדל"ן אפיק הירדן הגישו אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למינויו של עו"ד רון בר ניר ככונס נכסים שידאג למימוש נכסי החברה המשועבדים לטובתם בחו"ל. במקביל הם ביקשו מבית המשפט לעכב קבלת החלטה בבקשה שהגישו שלשום מחזיקי האג"ח סדרה ב' של

החברה למינוי מפרק זמני לחברה.

 

הבקשה בשמם של מחזיקי אג"ח ג' הוגשה באמצעות עורכי הדין דן אלון ורון בר ניר ממשרד מ. פירון. הבקשות הוגשו על ידי מחזיקי שתי הסדרות של האג"ח בעקבות הודעת החברה בסוף דצמבר 2008 שלא תעמוד בתשלום הקרב של אג"ח ב' בהיקף של 9.2 מיליון שקל בשל קשיים כספיים אליהם נקלעה, והודאתה כי אין ביכולתה לעמוד בתשלומים העתידיים של מחזיקי האג"ח באופן גורף. במקביל לבקשת הפירוק הגישו מחזיקי אג"ח ב' גם בקשה לכינוס נכסים של נכס בבאר שבע המשועבד לחובם.

 

לטובת מחזיקי אג"ח ג' ישנם שעבודים על מניות של חברה־בת של אפיק ירדן המרכזת את פעילות החברה ברומניה ובפולין בעוד לטובת מחזיקי אג"ח ב' קיים שעבוד על נכס של החברה בבאר שבע. להבדיל מכינוס נכסים ספציפיים, במסגרת פירוק מוכרים את כל נכסי החברה עד חיסולה.

 

נאמן אג"ח ג' חושש שפירוק יגרום לכלל הנושים של החברה ובכללם בנקים בחו"ל להתחיל לפעול באופן מיידי למימוש הבטוחות המוחזקות על ידיהם ברומניה ובפולין, עובדה שתגרם נזק בלתי הפיך לנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אג"ח ג'. לבנקים בחו"ל שעבודים קודמים בדרגה על פני מחזיקי אג"ח ג' שבידיהם רק מניות של החברה־בת, והחשש של הנאמן הוא שאם אותם בנקים יפעלו למימוש הבטוחות שלהם, לא ייוותרו בידי מחזיקי האג"ח נכסים להיפרע מהם.

 

זאת בעוד שלאג"ח ב' בטוחה טובה למימוש בבאר שבע כשאת יתרת החוב או לפחות את חלקו היא רוצה לקבל באמצעות הליך פירוק גורף.

 

סדרה ג' היא הסדרה הגדולה יותר מבין האג"ח של אפיקי הירדן, כשיתרת התחייבות החברה כלפיה עומדת על 135 מיליון שקל. התחייבות החברה לסדרה ב' היא כ־67 מיליון שקל ולסדרה א' כ־32 מיליון שקל בלבד. החוב לבנקים של החברה שנמצאת בשליטת האחים שלמה ויאיר עיני עמד בספטמבר 2008 על כ־184 מיליון שקל. משא ומתן בין החברה לבין הבנק הבינלאומי להסדר חובותיה כלפיו נכשל בשבוע שעבר.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x