$
המלצות ואזהרות

מזרחי טפחות: ממליצים על תקשורת ונדל"ן מניב

מנהלי ההשקעות של מזרחי טפחות צופים גם התחזקות לדולר, ולהערכתם יגיע בקרוב לרמה של 3.8 שקל לדולר

שירות כלכליסט 11:1312.05.08

מאקרו

 

הסביבה הכלכלית ממשיכה לשדר איתנות. שוק העבודה סיפק הפעם את החדשות הטובות - בחודשיים הראשונים של השנה גדל מספר משרות השכיר במשק לעובדים ישראלים בכ-2% והשכר הכמותי למשרת שכיר עלה בכמעט 4%. ממצא זה מלמד על התחזקות בקצב העלייה בשכר בחודשים האחרונים.

 

שוק

המניות

 

מדדי המניות המובילים רשמו, השבוע, עליות שערים: מדד ת"א 25 עלה ב-0.8%, מדד ת"א 75 טיפס ב-5.4% (ובכך פיצה על ירידה בת 5% בשבוע הקודם) ומדד מניות הנדל"ן רשם עלייה בת 2.5%. אנו ממשיכים, לעת עתה, לדבוק בהקצאה הגנתית, יחסית, בשוק המניות הישראליות. כתוצאה, אנו ממליצים להמשיך להימצא בתחומים הבאים - תקשורת ונדל"ן מניב. זאת מאחר והפעילויות והחברות בתחומים אלו מניבות תזרימי מזומנים נאים.

 

מט"ח ואג"ח

 

ריבית בנק ישראל חדלה לרדת וייתכן כי תצטרך לעלות בקרוב, נתון העשוי לספק תמיכה ל-₪ מחד. מולה, ריבית הבנק האמריקאי נמצאת על סף סיום סבב ההורדות וכבר החלו להישמע קריאות להעלאתה, בעוד הריבית באירופה תצטרך אולי לרדת, נתון העשוי לתמוך בדולר של ארה"ב מאידך. כפועל יוצא, אנו סבורים, כי בשבועות הקרובים ישוב שער החליפין ₪ - דולר לנוע בין 3.6 ל-3.8.

 

ממש"ק - הפער בין המק"מ לשנה לבין ריבית בנק ישראל עומד עתה על כ-0.6 נקודת אחוז. הפער בינו לבין התשואות לפדיון על אג"ח ל-10-5 שנים עומד על כ-2 נקודות אחוז. תשואות אלו גבוהות ב-2 נקודות אחוז בהשוואה לאג"ח דומות בארה"ב. אנו מעריכים כי ריבית בנק ישראל תצטרך לעלות ל-4% ב-12 החודשים הבאים. כתוצאה, אנו סבורים כי ניתן להימצא, באפיק זה, במח"מ בינוני. לכן, בהשוואה להמלצותינו הקודמות, מוצע להגדיל בשיעור מדוד את ההקצאה ולהאריך הדרגתית את המח"מ.

 

ממצ"מ - איגרות החוב בעלות מח"מ בינוני מגלמות עתה עלייה גבוהה מ-3% במדד המחירים לצרכן. נתון זה גבוה מעט מהערכותינו. לכן, איננו סבורים כי האפיק מהווה עתה חלופה טובה, למעט ההגנה המדדית. לפיכך, בהשוואה להערכותינו הקודמות, ניתן לקצר מעט את המח"מ.

 

אג"ח חברות - המרווחים נמצאים בסימן הצטמצמות. בשבוע שחלף התחזקה המגמה והגיעה לאג"ח חברות בעלות דירוג נמוך. לנוכח תשואות הפדיון הנמוכות, המאפיינות את איגרות החוב הממשלתיות, מתמעטות החלופות באפיק ולכן גדל הצורך להגדיל את הסיכון הכרוך בו. במצב דברים זה, גדלה החשיבות לבחון בקפדנות את החברות השונות. הדברים אמורים במיוחד בחברות הנדל"ן, העלולות לרשום ירידה בשווי נכסיהן המשוערכים (לפי ה IFRS). מצב זה עלול להביאן לידי חריגה מהיחסים החשבונאיים, הנגזרים מהסכמי האשראי שהן נטלו מהבנקים והדירוגים שקיבלו מחברות הדירוג.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x