סגור

המלחמה באוקראינה קילקלה והעבירה את בזן להפסד רבעוני

חברת בתי הזיקוק עברה להפסד נקי של 18 מיליון דולר, לעומת רווח של 55 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021; בזן קיבעה את הרווח שלה טרם המלחמה באוקראינה, כשהתחייבה למכור 40% מהסחורה שלהם ברווח של 8 דולר בלבד לחבית - אך כשפרצה המלחמה המחירים זינקו וכך בזן הפסידה

קבוצת בזן פירסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022, ומהן עולה כי שערוך חוזים עתידיים על מרווחי הזיקוק העביר את בזן להפסד נקי של 18 מיליון דולר (לעומת רווח של 55 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד). עם זאת, החברה מציינת כי מרווחי זיקוק חסרי תקדים ברבעון השני של השנה, צפויים להעניק רוח גבית משמעותית לביצועי החברה.


ה-EBITDA מנוטרל מאוחד הסתכם ברבעון ב-103 מיליון דולר, על רקע הטיפול התקופתי בכלל מתקני כאו"ל שהושלמו במהלך חודש אפריל. לפי החברה אובדן הרווחים הכולל בגין הטיפולים התקופתיים נאמד בכ-132 מיליון דולר (כ-41 מיליון דולר במגזר הזיקוק וכ-91 מיליון דולר במגזר הפולימרים), כאשר כ-44 מיליון דולר נזקף לתוצאות שנת 2021 במגזר הפולימרים, כאשר 66 מיליון דולר נזקף לתוצאות הרבעון הראשון של 2022 והיתרה 22 מיליון דולר תיזקף ברבעון השני של 2022.

1 צפייה בגלריה
מתחם בזן 2021
מתחם בזן 2021
מתחם בזן בחיפה
(דניאל לבטובסקי)

מרווח הזיקוק המנוטרל הסתכם בכ-9.3 דולר לחבית, כאשר אלמלא השיפוץ הוא היה עומד על כ-11.3 דולר לחבית.
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הכנסות בזן דווקא גדלו ב-77%, מ-1.277 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, ל-2.259 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022. עם זאת, בתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הגורם העיקרי המשפיע על תוצאות הפעילות איננו מחזור ההכנסות, אלא מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה, שהם ההפרש בין ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם שהחברה רוכשת.
בדו"ח כותבת החברה כי כחלק מיישום מדיניות ניהול סיכוני מחירי שוק של הקבוצה, טרום פרוץ המלחמה באוקראינה, התקשרה בזן בעסקאות עתידיות לגידור מרווחי זיקוק לשנים 2022-2023. בהתייחס ל-2022 ההיקף הינו כ-40% מהזיקוק השנתי וברמה המשקפת מרווח זיקוק ממוצע של כ-8 דולר לחבית, אשר למיטב ניסיונה המקצועי של הנהלת החברה הינו מרווח אטרקטיבי.
לאור הזינוק החריג במרווחי הזיקוק במרץ 2022 לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה, הכירה החברה בתקופת הדוח בהפסד בסכום של 33 מיליון דולר בגין מימוש עסקאות עתידיות, ובסכום של 128 מיליון דולר בגין שערוך עסקאות עתידיות שטרם מומשו. לאור המשך הזינוק במרווחי הזיקוק מתחילת הרבעון השני של 2022, סמוך למועד אישור הדוח, נצבר לחברה הפסד נוסף משערוך עסקאות עתידיות שטרם מומשו.
מנגד, מדגישה בזן כי אותם מרווחי זיקוק חריגים השוררים מאז מרץ 2022 וביתר שאת מתחילת הרבעון השני, תורמים תרומה חיובית משמעותית לתוצאותיה של החברה ברבעון השני של 2022, וכל עוד תמשך סביבת מרווחים זו, גם לתקופות שלאחר מכן.