סגור

פרסום ראשון
האחים חג'ג' מתרחקים מבזן: הוסר מכשול מהותי למימוש זכות הסירוב של הפטרוכימיים

בית המשפט המחוזי דחה בקשה למינוי כונס למניות הפטרוכימיים בבזן; המשמעות: הוסר מכשול מהותי בפני האפשרות שהחברה ומחזיקי האג"ח שלה יממשו את זכות הסירוב שלהם וירכשו את מניות השליטה בבזן מידי עידן עופר

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה הערב (א') את הבקשה של שתי סדרות אג"ח של פטרוכימיים, סדרה ב' וסדרה ח', שביקשו למנות כונסי נכסים על חלק ממניות בזן שבהם מחזיקה פטרוכימיים. בכך הוסר מכשול מהותי בפני האפשרות שחברת הפטרוכימיים ומחזיקי האג"ח שלה יממשו את זכות הסירוב שלהם וירכשו את מניות השליטה בבזן מידי עידן עופר. זכות הסירוב, אם תנוצל, תביא לביטולה של עיסקת רכישת השליטה בידי האחים צחי ועידו חג'ג' שחתמו על הסכם מול חברה לישראל שבשליטת עופר.

החברה שבשליטת דייויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל מחזיקה במניות בזן (15.5%) בשווי של 711 מיליון שקל, בעוד שחובותיה למחזיקי האג"ח בארבע סדרות עומדים על 1.65 מיליארד שקל.
1 צפייה בגלריה
מתחם בזן
מתחם בזן
מתחם בזן
(דניאל לבטובסקי)
סדרה ב', שלה חייבת החברה 331 מיליון שקל, וסדרה ח', שלה חייבת פטרוכימיים 390 מיליון שקל, ויוצגו שתיהן בידי עו"ד רענן קליר ואלון בנימיני, ביקשו לממש את השעבודים שלהן על המניות כדי להבטיח את התשלום למחזיקים שלהן.
לעומתם סדרה ג' וסדרה 1, שלהן חייבת החברה 144 מיליון שקל ו-789 מיליון שקל בהתאמה, סירבו וטענו באמצעות עו"ד אמיר פלמר ואביתר קרמר כי מימוש השעבוד יחסל כל אפשרות של פטרוכימיים לממש את זכות הסירוב שלה למניות בזן שבידי החברה לישראל. אלה נמכרו לחג'ג' במחיר של 1.1 שקל למניה (600 מיליון שקל סה"כ), בעוד המחיר בשוק עומד על 1.5 שקל למניה. סדרות ג' ו-1 טענו כי למחזיקים ייגרם הפסד של 215 מיליון שקל כתוצאה מאי מימוש זכות הסירוב.
סגן נשיא בית המשפט חגי ברנר קבע כי סדרה ח' פעלה שלא בתום לב: "התעקשותם של המבקשים למנות כונסי נכסים זמניים לאלתר, דווקא בעת כה רגישה, מבלי שהדבר צפוי להניב להם תועלת מיידית (אך עלול לפגוע חלילה בנושים האחרים), ולאחר שלא מצאו לנכון לבקש סעד כזה בכל משך הזמן שחלף מאז קמה להם עילה לאכיפת השעבודים, לא בהכרח עולה בקנה אחד עם חובתו של בעל דין לנהוג בתום לב. הדברים אמורים במיוחד במחזיקי האג"ח מסדרה ח', שמצבם טוב לאין שיעור ממצבם של מחזיקי האג"ח האחרים", קבע השופט ברנר בנימוקים לדחיית הבקשה.
עתה, משנמוגה סכנת הכינוס, תוכל פטרוכימיים לממש את זכות הסירוב על עסקת חג'ג'. מספר גורמים פנו לחברה לממן את רכישת המניות תמורת אפשרות לרכוש אותן בעתיד, ובראש המתעניינים נמצא מנכ"ל הפניקס לשעבר אייל לפידות יחד עם יזם הנדלן אריאל שוב, שהתעניינותם נחשפה בכלכליסט.
עם זאת, לדד ליין להודעה על המימוש נותרו שבועיים בלבד. מימוש זכות הסירוב פירושה שהאחים חג'ג' לא יוכלו לרכוש את המניות מהחברה לישראל, ומי שיעשה זאת יהיה הגורם שיממן לפטרוכימיים את הפעלת זכות הסירוב.