סגור

בלעדי
גם שפיר הנדסה פוזלת לעבר מניות השליטה בבזן

חברת התשתיות של האחים שפירא בוחנת פנייה שקיבלה מפטרוכימיים ונושיה להעמיד להם הלוואה לרכישת המניות

שפיר הנדסה בוחנת כניסה לתחום האנרגיה ומנהלת מגעים ראשוניים עם חברת פטרוכימיים ומחזיקי האג"ח שלה להעמדת מימון שישמש למימוש זכות הסירוב הראשונה שבידי החברה, לרכישת מניות השליטה (16.7%) בבזן מידי החברה לישראל.
מדובר על הלוואה של 560 מיליון שקל שתממן רכישה של כ־535 מיליון מניות בזן. לכלכיסט נודע כי שפיר קיבלה פנייה מבעלי החוב והנאמנים, ולא השיבה בשלילה, אלא מקיימת שיחות בנושא.

שלשום פרסמה פטרוכימיים זימון לאסיפות מחזיקים לקבלת אישור להענקת בלעדיות לגוף שעמו מתנהלים מגעים. בעסקה מעוניין גם אייל לפידות, לשעבר מנכ"ל הפניקס, שמנהל מגעים מול כמה גופים לגיבוש קבוצה שתעמיד את המימון, בהם גם זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לאומי פרטנרס. פטרוכימיים ונאמני האג"ח שלה קיבלו הצעות בכתב מכמה גופים המעוניינים לממן את זכות הסירוב הראשונה המוקנית לפטרוכימיים, בהתאם להוראות הסכם השליטה בבזן, בינה לבין החברה לישראל.
העסקה קיבלה רוח גבית לאחר ששלשום החליט בית המשפט המחוזי בראשות סגן הנשיא חגי ברנר, לדחות את בקשתן של שתיים מארבע סדרות האג"ח של פטרוכימיים למנות כונס למניות המשועבדות לטובתן. לבקשה התנגדו שתי סדרות האחרות בטענה שעיתוי הבקשה מוזר ולא במקום מאחר שמאז ספטמבר החברה היא חדלת פירעון. בית המשפט קיבל עמדה זו וקבע כי סידרה ח', אחת מהשתיים השגישו את הבקשה, נהגה לא בתום לב.
1 צפייה בגלריה
מימין הראל שפירא ו ישראל שפירא מ בעלי קבוצת שפיר
מימין הראל שפירא ו ישראל שפירא מ בעלי קבוצת שפיר
מימין: הראל שפירא וישראל שפירא, מבעלי קבוצת שפיר
(צילום: נמרוד גליקמן)

שפיר שבשליטת האחים שפירא, היא חברת התשתיות הגדולה בארץ, שהוגדרה כגורם ריכוזי במשק. מבנה העסקה מאפשר לה להעמיד מימון למימוש זכות הסירוב של פטרוכימיים ולקבל אופציה לשלב מאוחר יותר לרכוש את המניות. ההלוואה שתעמיד שפיר, או גורם אחר, תובטח בשעבוד על כל מניות בזן שיירכשו. בנוסף, דיבידנדים שתחלק בזן יהיו המקור לתשלומי ריבית ההלוואה, והשעבוד בגין מניות השליטה יהיה מקור הפירעון היחיד של פירעון קרן ההלוואה.
רכישת המניות המשועבדות תוכל להיעשות רק לאחר שמעמיד ההלוואה יקבל היתר שליטה בבזן ויהפוך לשותף של פטרוכימיים בשליטה. פטרוכימיים מחזיקה כיום ב־15.46% מבזן, 13.3% מהמניות מוגדרות מניות שליטה והיתרה כמניות חופשיות. החברה לישראל מחזיקה ב־24% ממניות בזן, מתוכן כ־16.7% המוגדרות כמניות שליטה.
החברה לישראל חתמה במארס על הסכם למכירתן של 16.7% המניות לקבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן, שבשליטת האחים צחי ועידו חג'ג' תמורת 588 מיליון שקל ולפי מחיר של 1.1 שקלים למניה. כמו־כן, קיבלה קבוצת חג'ג' אופציה לרכוש גם את מניות בזן החופשיות שבידי החברה לישראל, וזאת אם המוסדיים לא יממשו את האופציות לרכישתן. לפטרוכימיים זכות סירוב וזכות הצטרפות לעסקה. זכות הסירוב היא בעלת כדאיות כלכלית עבור פטרוכימיים ונושיה שכן מניית בזן נסחרת במחיר של 1.47 שקלים, גבוה בכ־30% משווי החברה בעסקה מול חג'ג'.