סגור

מסלול עוקף משרד הבריאות: דמרי יעמיד הלוואה של 25 מיליון שקל לטוגדר

יזם הנדל"ן יגאל דמרי סורב על ידי היחידה לקנאביס רפואי, ולא קיבל אישור להשקיע ישירות ולהפוך לבעל מניות בחברה; זאת בשל החשד נגדו לתיאום מכרזי מחיר למשתכן; אך הצדדים הכינו מראש מתווה חלופי שכולל השקעה דרך הלוואה עם אופציה למניות, באמצעות חברה פרטית של דמרי

על המסלול הירוק: לאחר שנבלמו על ידי היחידה לקנאביס רפואי (היק"ר) במשרד הבריאות, מתקדמים יגאל דמרי וחברת הקנאביס הרפואי טוגדר פארמה במסלול השקעה עקיף. הצדדים הודיעו כבר עם פרסום הודעת היק"ר, ולמעשה הכינו את המתווה הפוטנציאלי מראש, כי דמרי יעמיד הלוואה המירה למניות החברה במקום מסלול של השקעה ישירה, שנחסם על ידי היק"ר, לאחר שלא עבר את "נוהל כספת" הנהוג לצורך אישור זה.


ההערכות הן כי בקשת דמרי להפוך לבעל עניין (יותר מ-5% מהון המניות של טוגדר) באמצעות השקעה ישירה של רכישת מניות נדחתה על ידי היק"ר בשל החשד נגדו לתיאום מכרזי מחיר למשתכן בנתיבות. חשד שבגינו צפוי להיות מוגש כנגד דמרי כתב אישום בכפוף לשימוע.

1 צפייה בגלריה
יגאל דמרי מרץ 2021
יגאל דמרי מרץ 2021
יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת הנדל"ן דמרי, מצא מסלול עוקף להשקיע בטוגדר אחרי הסירוב במשרד הבריאות
(עמית שעל)

לאחר פניית כלכליסט למשרד הבריאות בנוגע להחלטה שלא לאשר לדמרי להשקיע ישירות בחברה, נמסר בתגובה כי "על פי החוק נערכת בדיקה לאיתור מידע המונע מתן רישיון עיסוק בסם, ובכלל זה קבלת חוות דעת משטרת ישראל. לעניין הבדיקה של גורם זה או אחר לא ניתן להשיבכם - מדובר במידע הנוגע לצד שלישי שלא ניתן למוסרו".
הצדדים בחרו במסלול עוקף יק"ר, שבונה הסכם השקעה שבו אין רכישה של מניות, ולכן דמרי לא הופך לבעל עניין בחברה אלא לנושה בשלב הזה. בהסכם עם טוגדר יעמיד דמרי הלוואה המירה והלוואה רגילה בסכום כולל של 25 מיליון שקל. במסגרת ההלוואה כ-15 מיליון שקל יינתנו בתמורה לאופציות למניות וכ-10 מיליון שקל בהלוואה רגילה. ההשקעה מבוצעת באמצעות חברה פרטית בשליטתו של יגאל דמרי ולא באמצעות חברת הנדל"ן הציבורית שבשליטתו.
ניסים ברכה, מנכ"ל טוגדר פארמה מסר כי "אנו גאים בהבעת האמון של יגאל בהנהלה, בחברה ובפוטנציאל הכלכלי שלה. ליגאל ניסיון עסקי עתיר ורב שנים ואנו בטוחים כי לצד ההשקעה, תהיה ליגאל תרומה חשובה למימוש האסטרטגיה, להאצת הצמיחה שלנו וליצירת ערך משמעותית".
האופציות שהוענקו לדמרי כוללות מועד תפוגה - היום האחרון של שנת 2027. כמות האופציות שתוקצה תהיה שווה לתוצאה המתקבלת מחלוקה של סך של 15 מיליון שקל במחיר המימוש של האופציות ואשר יהיה שווה ל- 1.14 שקל, או לממוצע שער הסגירה של מניית החברה בשבעת ימי המסחר שקדמו למועד הקצאת האופציות הלא רשומות למלווה.
הצדדים בחרו במסלול עוקף יק"ר, שבונה הסכם השקעה שבו אין רכישה של מניות, ולכן דמרי לא הופך לבעל עניין בחברה אלא לנושה בשלב הזה
ההלוואה מיגאל דמרי תישא ריבית שנתית בשיעור של 6%, כאשר ההלוואה הלא המירה בסך של 10 מיליון שקל תפרע בעשרה תשלומים שווים, חצי שנתיים צמודים, החל מהיום האחרון של שנת 2022 ועד לסוף יוני 2027. ההלוואה ההמירה בסכום של 15 מיליון שקל תישא ריבית צמודה של 6% גם כן, והיא תפרע בעשרה תשלומים חצי שנתיים, צמודים למדד - מסוף יוני 2023 עד ליום האחרון בשנת 2027.
ככל שעד לסוף 2027 ימומשו האופציות והוקצו בגינן מניות, תחושב הריבית בגין התקופה שעד למועד המימוש לפי 3% (צמוד) והמלווה תחזיר לחברה את ההפרש בגין הריבית העודפת ששולמה לה (של 3%), כשהסכום שיוחזר הוא צמוד למדד ממועד ביצוע כל תשלום ריבית עודף כאמור, ועד למועד ההחזר בפועל.
מתחילת השנה נפלה מניית טוגדר ב-49% בהתאם למגמה בשוק הקנאביס, ושווי השוק של החברה עומד על 92 מיליון שקל. לאחרונה דיווחה טוגדר כי היא החברה הישראלית הראשונה והיחידה שהשלימה משלוח מסחרי של קנאביס רפואי מאפריקה למדינה באיחוד האירופאי. החברה סיפקה משלוח אווירי מסחרי ראשון בהיקף של 440 ק"ג לחברת Cantourage, חברה גרמנית מנוסה בייבוא קנאביס רפואי לגרמניה בעלת מתקן ייצור בתקן EU-GMP.