סגור

מגוריט התעלמה מבעלי המניות ועשויה להיתבע על ידי מוסדיים

הפניקס ומור מאיימים בתביעה נגד קרן הריט לאחר שחתמה על הסכם ניהול בלי לקבל את אישור בעלי המניות. מוסדי בכיר: "החברה החליטה, למרות התנגדותנו, שהחוזה יאושר רק ברמת הדירקטוריון". מגוריט: "אין כל בסיס לטענות שהועלו"

הפניקס ומור שלחו מכתב לגילוי מסמכים לחברה הציבורית מגוריט כשלב לפני תביעה נגזרת נגדה. לטענת שני הגופים המוסדיים, קרן הריט האריכה במרץ האחרון את ההסכם של חברת הניהול במגוריט לתקופה של שבע שנים - ללא אישור של בעלי המניות ובניגוד לחוק החברות.
בניגוד לחברות ציבוריות מן השורה, דמי ניהול של חברה מנהלת בקרן ריט נגזרים מהיקף נכסיה. עד אוגוסט 2020, מגוריט גבתה 1% מהיקף הנכסים בניהולה, אך בשל השפעות הקורונה, התנדבה ההנהלה, בהובלת ארז רוזנבוך, להפחית את דמי הניהול ל־0.712% עבור נכסים של עד 2 מיליארד שקל, 0.6% עבור נכסים בין 2 ל־3 מיליארד שקל, 0.55% עבור נכסים בין 3 ל־4 מיליארד שקל ו־0.5% עבור נכסים בסכום של יותר מ־4 מיליארד שקל. דמי הניהול שנגבו ב־2021 במגוריט הסתכמו ב־22.8 מיליון שקל. בחידוש הסכם דמי הניהול, הסכימה חברת הניהול לקחת על עצמה גם את הוצאות שכר עובדי החברה שמסתכמים ב־6-5 מיליון שקל בשנה.
על פי המכתב - שנשלח על ידי עוה"ד זוהר לנדה, עדי שהם ועמיחי טסלר ממשרד ברנע ג'פה לנדה - מגוריט אמנם העבירה את ההחלטה דרך ועדות התגמול והביקורת וגם דרך הדירקטוריון, אך התעלמה מהצלע השלישית באישור: האסיפה הכללית. על כן, הפניקס ומור דורשים לקבל תוך 45 יום העתקים מהסכם הניהול המעודכן, מהפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והוועדות שאישרו את ההסכם וכן המסמכים שהוחלפו בין החברה לחברת הניהול.
הפניקס ומור הם שניים משלושת הגופים המוסדיים הגדולים במגוריט עם אחזקות של 19.2% ו-6.04% בהתאמה. מנורה מבטחים, שמחזיקה ב־13.2%, בחרה לא להיות חלק מהמהלך.
מוסדי בכיר שיצא נגד מגוריט מסביר כי התשואה על דירות להשכרה היא נמוכה ומרב הרווחים של החברה בשנים האחרונות היו כתוצאה מעליות במחירי הדיור. ואולם, בשנים הקרובות אין צפי לעליית ערך משמעותית של הדירות, והחשש הוא שדמי הניהול הגבוהים שנגבים במגוריט ישחקו את רווחי בעלי המניות כתוצאה מאחזקתם בקרן. "החברה החליטה, למרות התנגדותנו, שהחוזה יאושר מחדש רק ברמת הדירקטוריון. משפטית, יש לנו קייס חזק", הוא ציין.
למגוריט פורטפוליו נכסים בהיקף של 1.46 מיליארד שקל לצד נכסים בהקמה בהיקף של 400 מיליון שקל. שווי החברה באחוזת בית נאמד ב־920 מיליון שקל לאחר ירידה של 17% מתחילת השנה. מגוריט סיכמה את 2021 עם רווח של 170.4 מיליון שקל.
מגוריט מסרה בתגובה כי "הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול אושרה בהתאם להוראות תקנון החברה ועל פי דין. החברה פועלת בשקיפות מלאה ומסרה גילוי מלא ומפורט במסגרת דיווחיה לציבור אודות הליך הארכת הסכם הניהול. אין כל בסיס לטענות שהועלו על ידי אותם בעלי מניות".