סגור

בהתאם לציפיות: מחיקת הענק גררה הפסד של חצי מיליארד שקל למיטב דש

בית ההשקעות כבר הודיע לפני שבועיים על ההפרשה הצפויה בדו"חות, בסכום של 338 מיליון שקל - בעקבות החלטת בית המשפט לחייב אותו בהחזר דמי ניהול לעמיתים; בנטרול המחיקה, הרווח התפעולי של מיטב דש עלה ב-36% ל-72 מיליון שקל

בהתאם לאזהרת הרווח המקדימה שפרסם, בית ההשקעות מיטב דש מסכם את הרבעון השלישי עם הפסד של חצי מיליארד שקל (מול רווח של 32 מיליון שקל ברבעון המקביל), בשל הפרשת הענק שעליה הודיע לפני כשבועיים.
מיטב דש ביצע בדו"חות הפרשה של 310 מיליון שקל בעקבות פסיקת בית המשפט נגד בית ההשקעות. מתחילת השנה הוא הפריש כבר 338 מיליון שקל, וההפסד של בעלי מניות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 מסתכם ב-447 מיליון שקל.
לא רק ההפרשות פגעו ברווחיות של מיטב דש, אלא גם עלויות המימון. על פי נתוני הדו"ח הכספי, הוצאות המימון זינקו ל-239 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת עלויות מימון של 9 מיליון שקל ברבעון המקביל. עלויות המימון כוללות הוצאות תשואות ריבית והצמדה בגין החזר דמי הניהול שבית ההשקעות חויב לבצע, לפי הפסיקה שניתנה בתביעה הייצוגית נגדו.
באוגוסט קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיכל אגמון־גונן, כי על קופת הגמל של מיטב דש להחזיר לעמיתים סכום של יותר מ־400 מיליון שקל - 1,500 שקל לחוסך. הפסיקה התקבלה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגד בית ההשקעות ב־2015, בטענה כי מיטב דש גבה דמי ניהול בקופות גמל גד גמולים בניגוד להסכם ההיסטורי בין מנהל קופת הגמל לחוסכים. מיטב דש הגיש ערעור לבית המשפט העליון.
הנהלת מיטב דש, בהובלת אילן רביב, החליטה להפריש לפני שבועיים את מלוא סכום הפיצויים שהוא נדרש לו במסגרת התביעה המשפטית ברבעון השלישי של השנה הנוכחית. ההפרשה מחקה קרוב לחצי מההון העצמי של בית ההשקעות, שנכון לסוף הרבעון השני של השנה עמד על 976 מיליון שקל, והיום הוא עומד על 474 מיליון שקל. החברה צירפה לדו"ח הערכה של חברת הערכות השווי וריאנס אסכולה, שסברה כי אין להפחית הון נוסף בשל המוניטין של מיטב דש שנפגע בעקבות תוצאות המשפט.

1 צפייה בגלריה
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 2
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 2
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש
(צילום: עמית שעל)

הנתונים המעודדים
פרט להשלכות בית המשפט, סיכום הרבעון של מיטב דש יכול בהחלט לעודד. הכנסות בית ההשקעות ברבעון השלישי גדלו ל-271 מיליון, שקל לעומת 224 מיליון שקל ברבעון הקודם, עלייה של 21%. בשלושת הרבעונים הראשונים ההכנסות עלו ל-827 מיליון שקל, לעומת 697 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של 19%.
נכון לסוף הרבעון, עלו נכסי הגמל והפנסיה של מיטב דש ל-77 מיליארד שקל, עלייה של 21 מיליארד שקל, לעומת אותו הזמן ב-2020. העלייה בנכסי הגמל והפנסיה של החברה דחפה את הכנסות בית ההשקעות בענף החיסכון לטווח ארוך ל-86 מיליון שקל, לעומת 75 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הכנסות הקבוצה מניהול קרנות נאמנות, קרנות סל וקרנות מחקות נטו הסתכמו ברבעון ב-84 מיליון שקל, לעומת 72 מיליון שקל ברבעון המקביל. בניכוי ההוצאות המשפטיות, הרווח התפעולי עלה ל-72 מיליון שקל, לעומת 53 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 36%. הרווח הכולל הסתכם ב-32 מיליון שקל, לעומת 29 מיליון ברבעון המקביל - עלייה של 10%.