סגור

לאחר מינוי מלצר: ברקת מקל על מגדל ומקרב את אליהו לדיבידנד

בעקבות מינויו של שופט העליון בדימוס חנן מלצר ליו"ר מגדל אחזקות החליטה רשות שוק ההון להסיר את סנקציית ריתוק ההון המחמירה שהוטלה עליה; שיפור ביחס ההון בהמשך השנה יאפשר למגדל לבצע חלוקת דיבידנד

מינויו של שופט העליון בדימוס חנן מלצר ליו"ר מגדל אחזקות מעניק כבר עתה הטבה משמעותית לחברה. ל"כלכליסט" נודע כי מגדל תיהנה מסוכרייה משמעותית מרשות שוק ההון, שרואה בצורה חיובית את המינוי. הרשות מסירה את הסנקציה שהטילה על מגדל בדמות ריתוק 20% מהונה מעבר לנדרש מחברות אחרות ביחס ליישום תקנות הסולבנסי.

מגבלות אלה הוטלו באוקטובר 2022, עת הרשות נאבקה בחברה ובבעל השליטה שלמה אליהו - זאת לנוכח הממשל התאגידי הבעייתי במגדל, לעמדתה של הרשות בשעתו. בעוד חברות הביטוח האחרות קיבלו הקלות ביחס ליישום תקנות הסולבנסי 2 המחמירות (שעליהן הוחלט בעת שדורית סלינגר כיהנה כממונה על רשות שוק ההון), מגדל קיבלה אפשרות ליהנות מהקלות רק ביחס של 80% מהונה. המשמעות היתה שעליה לרתק 1.5 מיליארד שקל נוספים.
מדובר בתקנות שקובעות, בין היתר, את היקף ההון שחברות הביטוח צריכות לרתק כדי לעמוד בהתחייבויות העתידיות שלהן כלפי המבוטחים. במקור נקבע כי על החברות ליישם את התקנות עד 2024, אולם ב-2020 אושרו בכנסת הקלות שלפיהן ניתן יהיה ליישם את תקנות הסולבנסי 2 עד שנת 2032. הקלות אלה לא חלו על מגדל עד היום, והחל מעתה הן יחולו גם עליה.
ההחלטה של הרשות, שרואה בחיוב את מינויו של מלצר בנוגע לממשל התאגידי במגדל, מקרבת את מגדל לחלוקת דיבידנד ראשון לאחר תקופה ארוכה. עם זאת נכון להיום, ולפי יחס ההון שלה, החברה איננה רשאית עדיין לחלק דיבידנד, והיא תוכל לבצעה חלוקה כנראה רק במהלך השנה הקרובה.
1 צפייה בגלריה
חנן מלצר
חנן מלצר
שופט העליון בדימוס חנן מלצר
(צילום: אוהד צויגנברג)