סגור
האחים יוסי ושלומי אמיר
האחים יוסי ושלומי אמיר, בעלי השליטה בשופרסל (צילום: מורג ביטן)

שופרסל לרשות ני"ע: הפעולות למינוי הבכירים - במטרה לאפשר המשכיות בניהול

רשת הקמעונאות השיבה לפניית הרשות שהעלתה תהיות ביחס לתקינות מינויים של הדירקטורים, היו"ר והמנכ"ל; במקביל הודיעה על הקמת ועדה של דירקטורים בלתי תלויים שתבחן את פרופיל תפקידו של היו"ר יצחק שפירא, שאמור לעבוד שעה בשבוע

שבוע לאחר שקיבלה פנייה מרשות ני"ע ובה שאלות ביחס לתקינות מינוי הדירקטורים, היו"ר והמנכ"ל, השיבה שופרסל לרשות כי הפעולות נעשו במטרה לאפשר המשכיות בניהול החברה ובעבודת הדירקטוריון. במקביל, תוקם ועדת דב"תים (דירקטורים בלתי תלויים) שתבחן את פרופיל תפקידו של היו"ר פרופ' יצחק שפירא, שאמור לעבוד שעה בשבוע.
ברשות ביקשו משופרסל לפרט את הרקע להחלטת הדירקטוריון למינוי ששת הדירקטורים החדשים: יוסי אמיר, חזי צאיג, צילי נווה, ארז כלפון, שפירא ומשה ויינגרטן, בתחילת חודש מרץ, מיד לאחר רכישת השליטה בפועל 24.9% על ידי האחים יוסי ושלומי אמיר.
המינוי בוצע על ידי הדירקטוריון בלבד, ומבלי להביא את מינויים גם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. זאת למרות שדירקטורים אלו מהווים מחצית מדירקטוריון והחברה קיימה מאז שתי אסיפות בעלי מניות לנושאים אחרים. בשופרסל השיבו כי דירקטוריון החברה התייחס לתמהיל הדירקטוריון המוצע, אשר כלל רוב מוחלט של דירקטורים בלתי תלויים. החברה ציינה עוד כי האחים אמיר מסרו לדירקטוריון כי רשימת המועמדים הוצגה לגורמים מטעם גופים מוסדיים עיקריים המחזיקים במניות החברה והם התרשמו כי הינה על דעתם, וכן כי שניים מקרב ששת חברי הדירקטוריון החדשים הם מועמדים אשר קיבלו המלצתם של גורמים מטעם גופים מוסדיים.
ההחלטה שלא להעמיד את הבחירה בדירקטורים בפני אסיפת בעלי המניות, נומקה בכך שנוכח ההחלפה הצפויה של היו"ר והמנכ"ל עם השלמת השתלטות האחים על החברה, ונוכח האתגרים הכרוכים בכך, בפרט ערב מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים, טובת החברה תמכה בצירוף הדירקטורים החדשים לחברה בהחלטת הדירקטוריון. זאת כדי "להפחית את חוסר הוודאות הכרוכה בשינויים במבנה החזקות בעלי העניין בחברה ובמבנה הדירקטוריון והנהלת החברה, ולאפשר המשכיות בניהול החברה ובעבודת הדירקטוריון, ללא עיכובים נוספים, ובכך לתרום להמשך פעילותה התקינה של החברה ולמניעת נזקים שעלולים להיגרם לה עקב אי הוודאות שתשרור בתקופה זו".
עוד ציינה שופרסל כי מינויים של כל הדירקטורים, למעט הדח"צים, יובא לאישור של בעלי המניות של החברה בחודשים הקרובים במסגרת האסיפה השנתית הקרובה, ולפיכך לבעלי המניות של החברה עומדת אפשרות מעשית לשנות את מבנה הדירקטוריון ולבחור באופן ישיר את חבריו.
עניין נוסף שהטריד את רשות ני"ע נוגע לשינוי שביצעו האחים יוסי ושלומי אמיר שביקשו בתחילה להתמנות לתפקיד היו"ר והמנכ"ל בהתאמה, למנות כיו"ר דירקטוריון לא פעיל את פרופ' שפירא. בשופרסל הסבירו כי בעקבות ביטול אסיפת בעלי המניות למינוי האחים ולאישור תנאי הפרישה של היו"ר והמנכ"ל הפורשים איציק אברכהן ואורי ורטמן, הוחלט למנות את האחים כמנכ"לים משותפים לחברה. זאת "לאור הערכת דירקטוריון החברה את ניסיונם העשיר בתחום הקמעונאות ואת תרומתם הצפויה לקידום טובתה של החברה במסגרת תפקידי הניהול".
עוד נמסר כי "בנסיבות הנוכחיות, סבר הדירקטוריון כי מאחר שהחברה נדרשת למנות יו"ר באופן מיידי, הרי שבשלב זה יש לבחור יו"ר שאינו מועסק בחברה בשכר, וכי יהיה ראוי למנות לתפקיד דירקטור המסווג כבלתי תלוי, נוכח היתרונות של מינוי יו"ר דב"ת בהגשמת תפקיד הפיקוח של הדירקטוריון על ההנהלה בחברה ללא בעל שליטה". בשופרסל ציינו כי לצד קבלת החלטה זאת, החליט הדירקטוריון להקים בהקדם ועדה ייעודית עם רוב של דירקטורים בלתי תלויים, "אשר תבחן את איפיון פרופיל תפקידו של היו"ר, לרבות בשאלת הצורך ביו"ר המועסק בחברה והיקף תפקידו".
בהקשר זה יש לציין כי גם אם רשות ני"ע תשתכנע שניתן למנות את פרופ' שפירא כיו"ר לא פעיל למשרה בהיקף של שעה בשבוע, הרי שבפני שופרסל עומדת התנגדות נחרצת של משרד הבריאות למינויו מאחר שהוא משמש בתפקיד ניהולי באיכילוב. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב שלח השבוע מכתב לפרופ' רוני גמזו, מנכ"ל איכילוב, וביקש ממנו כי הדבר יעלה לדיון מחודש אצל הגורמים הרלוונטיים בבית החולים, לאחר קבלת חוות דעת מסודרת בעניין מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. בר סימן טוב הוסיף כי הציפייה הציבורית היא שמנהל בכיר בדרגתו של שפירא יקדיש את מירב זמנו ומרצו למשרתו הבכירה במרכז הרפואי וימנע מעיסוקים שרק עצם הזמן הנדרש למלא אותם כראוי, יוצר פוטנציאל לקונפליקט בין שני התפקידים. בכך, מרמז בר סימן טוב לכך שמשרד הבריאות הוא אחד הרגולטורים לו כפופה רשת שופרסל, המשווקת מזון וכן תרופות בבתי המרקחת של רשת הפארם בי.