סגור

משרד הבריאות מתנגד למינוי סמנכ"ל איכילוב ליו"ר שופרסל - "חשש לפגם"

זאת יממה לאחר מינויו של פרופ' יצחק שפירא ע"י בעלי השליטה החדשים של שופרסל האחים יוסי ושלומי אמיר; מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב פנה לביה"ח: "הציפייה הציבורית היא שמנהל בכיר בדרגתו של פרופ' שפירא, יקדיש את מירב זמנו ומרצו למשרתו הבכירה במרכז הרפואי"

האחים אמיר מתקשים למנות יו"ר שיהיה מקובל על הרגולטור. יממה אחרי שמינו את פרופ' יצחק שפירא, סמנכ"ל בית החולים איכילוב כיו"ר שופרסל, הודיע משרד הבריאות על התנגדותו למינוי, שהיווה חלופה לכוונה למנות את יוסי אמיר לתפקיד - צעד לו התנגדה רשות ני"ע.
במכתב ששלח למנכ"ל בית החולים איכילוב רוני גמזו, כתב מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "אני סבור כי ממספר היבטים יש חשש לטעם לפגם במינויים אלה (לדירקטור וליו"ר הדירקטוריון), שנעשו ללא בדיקה מקדימה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות".
בר סימן טוב, הוסיף כי "למותר לציין, כי הציפייה הציבורית היא שמנהל בכיר בדרגתו של פרופ' שפירא, יקדיש את מירב זמנו ומרצו למשרתו הבכירה במרכז הרפואי וימנע מעיסוקים שרק עצם הזמן הנדרש למלא אותם כראוי, יוצר פוטנציאל לקונפליקט בין שני התפקידים".
בר סימן טוב מרמז לכך שמשרד הבריאות הוא אחד הרגולטורים לו כפופה רשת שופרסל, המשווקת מזון וכן תרופות בבתי המרקחת של רשת הפארם בי. בר סימן טוב ביקש מגמזו כי נושא זה יעלה לדיון מחודש אצל הגורמים הרלוונטיים במרכז הרפואי ואצלו, לאחר קבלת חוות דעת מסודרת בעניין מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות.
אפשר להעריך שבשופרסל היו ערים להתנגדות שיש למשרד הבריאות למינוי מנהלים בכירים בבתי חולים לתפקידים בחברות פרטיות. זאת בעקבות סיכול מינוי של גמזו עצמו ליועץ חיצוני לתנובה בתקופת משבר סנפרוסט והמקרה של פרופ' רוטשטיין בתקופה בה ניהל את שיבא, והתמנה לדירקטור בחברת ניכיון הצקים האחים נאוי. על רקע זה, צמצמו את היקף המשרה של שפירא לשעה בשבוע, מתוך מחשבה שאחוז משרה שולי ימנע את התנגדות המשרד, למרות שהיה מעורר שאלות ברשות ני"ע, שתתקשה לקבל מינוי יו"ר בחברת ענק כמו שופרסל לשעה בשבוע.
משופרסל נמסר: "פרופ׳ שפירא קיבל את כל האישורים הנדרשים מתאגיד הבריאות של איכילוב".