סגור

ניסיון ההשתלטות של בעלי מניות מיעוט בביו ויו כשל, ואז הגיע ילין לפידות

קבוצת משקיעים ביקשה להשתלט על חברת הביומד ונתקלה בניסיון בלימה: מיזוג עם אומגה. העומד בראש הקבוצה, שמחזיק 9.5%, טרף את הקלפים כשהציע לרכוש את חלקו של ילין לפידות (10.8%)

חברת הביומד ביו ויו נסחרת ללא גרעין שליטה בשווי מזערי של 40 מיליון שקל, ועד לאחרונה נמצאה עמוק מתחת לרדאר המשקיעים. אולם באפריל החל שיר חן, בעל מניות המיעוט בחברה, לאסוף מניות בבורסה מתוך מטרה מוצהרת להשתלט עליה.
חן חבר לדוד כהן וליאת בידס, שהשקיעו בחברה קרוב ל־5 מיליון שקל. בסוף אפריל הפך חן לבעל עניין והיום מחזיק ב־9.5%, מהאחזקות הפרטיות הגדולות ביו ויוה, שנייה רק ליו"ר גיל עמנואל (17.9%).
בתחילת יוני שלחה קבוצת המשקיעים של חן מכתב מעורך דין, שבו ביקשו לזמן אסיפה שתחליף את כל הדירקטורים המכהנים בביו ויו ולמנות את חן, בידס, שי דיאמנט וכדח"צ את יוסף גידעונין. הדירקטוריון התנגד בטענה כי חן מבקש "לסמוך עליו ועל קבוצתו שידאגו להיטיב עם בעלי המניות כפי שימצאו לנכון ובלי לקבל מידע מינימלי על תוכניותיהם". עוד הוסיף: "פעולה זו עלולה לפגוע קשות בקו הפעילות של החברה, מערכות דיאגנוסטיקה לסרטן. לקוחות, בתי חולים ומוסדות מחקר, עובדים, ספקים ושותפים — כולם ייפגעו מהפיכתה לגלגול של מעין חברת ספאק, שתרה אחרי הזדמנויות עסקיות בכל תחום; זאת תוך שימוש בקופת המזומנים הלא מבוטלת ששמרה למימון פעולות עתידיות כ'ארנק' לרכישת מיזמים שונים וכנראה לא קשורים".
נוכח ניסיון ההשתלטות חתם הדירקטוריון על הסכם מיזוג לא מחייב ומפתיע עם אומגה, בעלת מעבדה לפענוח בדיקות קורונה. לפי המתווה, אומגה תעביר את מלוא מניותיה לביו ויו, ובתמורה תקצה האחרונה לבעלי מניות אומגה 82% ממניותיה. כך שהשווי הנגזר לחברה הממוזגת, שביו ויו תהווה 18% ממנה, עומד על כ־300 מיליון שקל. לפיכך, חלקה של ביו ויו במיזוג נאמד ב־54 מיליון שקל.
המיזוג היה אמור לגדוע את ניסיון ההשתלטות. עד לתחילת השבוע היתה לקבוצה אחזקה של פחות מ־10%, שלא מאפשרת לקבוע מהלכים מכריעים בחברה. אולם אז נכנס לתמונה ילין לפידות. בבית ההשקעות, המוסדי היחיד שמהווה בעל עניין בחברה (10.8%), לא היו מרוצים מניהולה. במאי 2021 אף הצביעו נגד הדירקטורים המכהנים בביו ויו, שנבחרו חרף התנגדותו. למרות חוסר שביעות הרצון, הבטיחו נציגי ילין לפידות לביו ויו כי לא יעשו יד אחת עם קבוצת חן ויתנגדו למינויים, בעיקר בשל השקפה כי אחזקה של 9.5% אינה מספקת להשתלטות.
אולם ביום שלישי האחרון הציעה קבוצת חן לילין לפידות הצעה: לרכוש את חלקו ב־4.5 שקלים למניה, מחיר גבוה ב־10% ממחיר השוק. בית ההשקעות קיבל את ההצעה וכך תחזיק קבוצת חן 20.3%, שיעור גבוה דיו לסכל את המיזוג עם אומגה ואולי אף להשתלט על ביו ויו.
מנייתה של ביו ויו רשמה תשואה של 23% מתחילת השנה ושל 14% ביוני — תשואה עודפת ניכרת מול מדד ת"א־ביומד, שצלל 35.4% מתחילת השנה וירד 8% ביוני עד כה.