סגור

פרשנות
נפתחה עונת החליבה בבזק

החברה חזרה לדבר על חלוקת דיבידנד לראשונה מאז מרץ 2019. הפעם, מי שהיתה "פרת המזומנים" של אלוביץ תצטרך לגלות אחריות

979 ימים חלפו מאז ההודעה הדרמטית של בזק מ־28 במרץ 2019 על ההחלטה לבטל את מדיניות הדיבידנד של החברה. עד אז, בזק הייתה "פרת מזומנים" שבעידן שאול אלוביץ בשנים 2018-2010 בעלי המניות שלה נהנו מדיבידנד מצטבר של 20 מיליארד שקל, וקודם לכן, כשהייתה בשליטת קבוצת סבן, בזק חילקה בשנים 2009–2006 דיבידנד מצטבר של 8 מיליארד שקל נוספים.
אתמול (ג') בזק חזרה לראשונה לדבר על דיבידנד. חשוב להדגיש - בזק לא הכריזה על דיבידנד, והיא אפילו טרם גיבשה מדיניות בעניין חלוקת דיבידנד, אלא נתנה "הצהרת כוונות" לפיה היא שואפת לחזור לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות.
השאיפה של בזק לחזור ולחלק דיבידנדים מובנת ובמידה רבה אף צפויה. סרצ'לייט לא רכשה את השליטה בבזק מתוך ציונות, אלא כמהלך עסקי ובמוקדם או במאוחר היא תרצה לראות פרי בהשקעתה. מעבר להצהרת הכוונות, בזק לא סיפקה מידע ביחס למועד שבו תחזור לחלק דיבידנד או להיקף הדיבידנד שיחולק או למדיניות שהחברה תאמץ. אולם כבר מדו"חות דירוגי האשראי של בזק שפורסמו במאי השנה עלה ריח אבקת דיבידנד באוויר. במידרוג הביאו בחשבון שבזק עשויה לחזור לחלוקת דיבידנד בשנת 2022, וגם בחברת מעלות העריכו כי ייתכנו חלוקות דיבידנד בשנים 2022 ואילך.
1 צפייה בגלריה
דודו מזרחי מנכ"ל בזק ועידת TECH TLV
דודו מזרחי מנכ"ל בזק ועידת TECH TLV
מנכ"ל בזק דודו מזרחי
(צילום: יונתן בלום)
שתי חברות הדירוג מזהירות מפגיעה ביחסים הפיננסים של בזק ומתייחסות לאפשרות של מדיניות חלוקה חסרת רסן כאל איום שעלול לסכן את דירוג האשראי הנוכחי של הקבוצה. אפשר לקבל בהבנה שמי שנכווה עם בעל השליטה הקודם, אלוביץ, יזהר עם בעל השליטה הנוכחי, סרצ'לייט. אבל תהיה זאת תמימות להעריך שהמשקיעים ידרשו מהדירקטוריון ומהנהלת בזק לרסן את עצמם ולהימנע מלנקוט במדיניות דיבידנד אגרסיבית. הניסיון מלמד שבתקופות גאות, יותר משהפרה רוצה להניק, העגל רוצה לינוק ובעלי המניות לחלוב.
לזמן יש תפקיד חשוב גם בריפוי היכולת של בזק לשוב ולחלק דיבידנד. בסוף 2020 לבזק לא הייתה אפשרות לחלק דיבידנד כיוון שיתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הייתה שלילית. היתרה השלילית הושפעה מהפסדים כבדים שנרשמו ב־2019 בעקבות ירידות ערך שבזק נאלצה להכיר בהן. נכון להיום יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של בזק מסתכמת ב־1.7 מיליארד שקל, סכום שנגזר מהרווח הנקי המצטבר של החברה בשמונת הרבעונים האחרונים.
רוחות הדיבידנד מכיוון בזק מנשבות גם הודות למגמת ההתכווצות בחוב נטו (חוב פיננסי בניכוי מזומנים והשקעות לזמן קצר) של הקבוצה בשנים האחרונות. החוב נטו של בזק שהסתכם בסוף 2018 ב־8.9 מיליארד שקל פוחת בהדרגה ועומד נכון להיום על 6.2 מיליארד שקל. הנקודה הטריקית היא שבאותה מידה שבה הירידה בחוב מאפשרת חלוקת דיבידנד, כך חלוקת דיבידנד פוגעת ביכולת להמשיך ולהפחית את החוב. המבחן של בזק יהיה ביכולת שלה ליישם מדיניות דיבידנד אחראית שתאזן בין הצורך לשמור על יציבות פיננסית לבין פיתוי הדיבידנד.