סגור

ריטיילורס מבקשת לאשר להראל ויזל חבילת מניות ב-15 מיליון שקל

החברה־הבת של קבוצת פוקס מבקשת לאשר לבעל השליטה תשלום חודשי של 55 אלף שקל בתוספת מע"מ עבור שירותיו כיו"ר הדירקטוריון וחבילת מניות למימוש על פני תקופה של שלוש שנים. השכר השנתי יורכב ממנה ראשונה של מניות בסכום של 4.6 מיליון שקל ודמי ניהול בגובה 660 אלף שקל

ריטיילורס, החברה־הבת של קבוצת פוקס, מבקשת לאשר לבעל השליטה הראל ויזל תשלום חודשי של 55 אלף שקל בתוספת מע"מ עבור שירותיו כיו"ר דירקטוריון וכן חבילת מניות בשווי כלכלי של 15 מיליון שקל, שיהיו ניתנות למימוש על פני תקופה של שלוש שנים. זאת בהמשך להתחייבות החברה להעניק לו תגמול לאחר ההנפקה, שלא יצאה לפועל עד כה.


במונחים שנתיים עלות השכר של ויזל תעמוד על כ־5.3 מיליון שקל, שיורכבו ממנה ראשונה של מניות בסכום של 4.6 מיליון שקל ודמי ניהול בגובה 660 אלף שקל. ריטיילורס, שמאגדת את פעילות רשתות הספורט נייקי, פוטלוקר ודרים ספורט, מבקשת לזמן את האסיפה הכללית ב־22 בפברואר כדי לאשר זאת.

1 צפייה בגלריה
הראל ויזל מנכ"ל ובעלי פוקס 2 יוני 2020
הראל ויזל מנכ"ל ובעלי פוקס 2 יוני 2020
הראל ויזל. יתחיל לקבל תשלום מריטיילור וגם יוקצו לו מניות חסומות
(צילום דימה טליאנסקי )

ויזל נהנה כבר מתגמול נאה מתוקף תפקידו כמנכ”ל פוקס, שהיא בעלת השליטה בריטיילורס. ב־2020 עמדה עלות השכר שלו על כ־8 מיליון שקל, והיא כללה גם תגמול הוני. ויזל מחזיק במניות חסומות בפוקס שניתנו לו כחלק מהתגמול שלו, והן ניתנות למימוש במשך שלוש שנים עד 2024, ומותנות בביצועי החברה.
פוקס, שבשליטת ויזל, הנפיקה את ריטיילורס בבורסה בתל אביב במאי 2021, ולאחר ההנפקה היא נותרה עם אחזקה של כ־56% ממניותיה.
ויזל מכהן כיו"ר הדירקטוריון של ריטיילורס ממרץ 2015. החברה מציינת כי תפקידו כיו"ר פעיל של החברה הוא "בעל חשיבות מכרעת בגיבוש והובלת האסטרטגיה והחזון של החברה.