סגור

מידרוג הורידה למיטב דש את אופק הדירוג לשלילי

הסיבה להורדה, פסיקת בית המשפט בתביעה ייצוגית, המחייבת את בית ההשקעות לשלם לעמיתים 316 מיליון שקל; הסכום עשוי לחייב את מיטב דש לבצע מחיקה בדוחות הכספיים; הדירוג עצמו נותר ללא שינוי, ברמת A1


על רקע הפסד של מיטב דש בתביעה ייצוגית, מורידה מידרוג את אופק הדירוג של אג"ח מיטב דש לשלילי. דירוג האג"ח נכון לעת עתה נותר ברמה של A1 .
בית המשפט קבע באוגוסט האחרון, בפסיקה בתביעה ייצוגית, כי מיטב דש תצטרך להשיב 316 מיליון שקל עבור דמי ניהול שגבתה בחלק מקופות הגמל שבניהול בשנים 2015-2007.
בתביעה הייצוגית שהוגשה ב-2015 נטען כי בית ההשקעות גבה שלא כדין מהחוסכים בקופת הגמל הוותיקה גד־גמולים. השופטת מיכל אגמון־גונן פסקה כי עליו להשיב לעמיתים את הסכום, 1,500 שקל בממוצע ליותר מ־150 אלף חוסכים.
בהודעת המשך של בית ההשקעות, הודיעה החברה כי על פי בדיקתה היא גבתה 66 מיליון שקל נוספים בגד גמולים בין השנים 2015 ל-2021, אותם היא אמורה להשיב בצורה זו או אחרת.
לפי ההערכות, עד לפסק הדין הפריש מיטב דש כ-50 מיליון שקל בשל התביעה. במידרוג צופים כי החברה תבצע הפרשה נוספת בעקבות פסק הדין, שצפויה להיות משמעותית יחסית, אולם היקפה אינו וודאי בשלב זה.
על כן חוזים במידרוג פגיעה משמעותית חד פעמית ברווחיות של מיטב דש לשנת 2021 וזו לדברי חברת הדירוג עלולה להיות נמוכה יותר מהרווחיות שנרשמה ב-2020. בעקבות השחיקה, החברה תעצור את חלוקת הדיבידנדים בשנה הנוכחית, לאחר שכבר חילקה 55 מיליון שקל עד כה ב-2021.
למיטב דש שתי סדרות אג"ח ג' וד' שמועד פרעונן הוא בסוף 2025 ו-2029 בהתאמה. התשואה הנסחרת של אג"ח ג' אשר צמודה למדד המחיריםנסחרת בשיעור שלילי של 1.28%. התשואה של אג"ח ד' שאינה צמודה עומדת על 2.1%. כתוצאה משחיקת הרווח בטווח הקצר, מיטב דש עשויה שלא לעמוד באמות המידה הפיננסיות שנדרשות ממנה כחברת גמל. במידרוג מאמינים שכתוצאה מכך, החברה תפעל להחליף את האג"ח במימון בנקאי.
דירוג האג"ח הנוכחי של החברה כאמור נותר עדיין גבוה ברמת A1, הדירוג החמישי בטיבו. דירוג זה מתבסס על הפרופיל העסקי החיובי של החברה, ובפיזור קווי עסקים התומכים ביכולת יצור הרווחים.
הנהלת מיטב דש הודיעה כי תערער על הפסיקה של אגמון גונן בעליון. כמו כן, החברה פנתה אל בנק הפועלים, אשר מכר לה את קופות הגד גמולים, על מנת לקיים הליך בוררות בין הצדדים. במיטב דש מעוניינים שהבנק יספוג חלק מההפסדים, מאחר שלהשקפתה בעסקה שבה נרכשו קופת הגמל, הבנק הפר את הסכם המכר מולו והציג כלפיו מצגים לא נכונים. במידרוג לא התייחסו להתפתחות זו בפרשה.


1 צפייה בגלריה
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 2
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 2
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש
(צילום: עמית שעל)