סגור

אולי עוד השנה: חוק ההסדרים יכלול שינוי החזר הוצאות רכב

החזר הוצאות רכב במגזר הציבורי מעודד נסיעה ברכב פרטי, אך אם יוענק כהטבה שאינה תלויה בהחזקת רכב, יהפוך לרכיב שכר פנסיוני שיזניק את ההתחייבות לפנסיה תקציבית. חוק ההסדרים מציע מנגנון שיסיר את המכשול

בשלהי חוק ההסדרים הארוך סולל האוצר את הדרך לשינוי רכיבי שכר, בלי לחשוש שהשינוי הזה יגרום להעלאת תשלומי הפנסיה התקציבית.
לפי מבנה השכר בשירות המדינה, ישנם רכיבי שכר שאינם נחשבים חלק מהשכר לעניין הפנסיה התקציבית. כשעובד פורש לגמלאות, המדינה לא תביא בחשבון רכיבי שכר מסוימים בחישוב השכר שממנו ייגזרו תשלומי הפנסיה שלו.
רכיב השכר הבולט בהקשר זה הוא החזר הוצאות רכב, הטבה שלה זכאים כ־80% מעובדי המדינה, והעלות החודשית הממוצעת שלה לעובד היא כ־2,000 שקל לקופת המדינה. ההטבה הזו אינה חלק מהשכר לעניין הפנסיה התקציבית.
1 צפייה בגלריה
פקקים בכבישי ישראל מכוניות בכבישים
פקקים בכבישי ישראל מכוניות בכבישים
פקקים בכבישי ישראל
אגף הכלכלנית הראשית באוצר פרסם אתמול סקירה בנושא השפעת החזר הוצאות רכב במגזר הציבורי. לפיה, ההטבה מובילה לתוספת של 9,200 רכבים פרטיים על הכביש בענף המינהל הציבורי בלבד.
כדי להתגבר על העיוות הזה מוצע לבטל את הטבת החזר הוצאות הרכב, ולתת אותה באופן גורף כרכיב שכר שאינו קשור בהתנהגות זו או אחרת. אך האוצר לא יכול היה להסכים לכך עד היום, כי אם הוצאות הרכב יועברו לתוך שכר הבסיס, השכר הקובע לפנסיה תקציבית יעלה, ועמו תגדל החבות האקטוארית של המדינה עבור הפנסיה התקציבית, שרק אתמול עודכנה ל־840 מיליארד שקל.
לשם כך מציע האוצר בטיוטת חוק ההסדרים כי "רכיב שכר שבא במקום רכיב שכר אחר" לא ייחשב בהגדרת המשכורת הקובעת. באוצר מקווים כי השינוי יפתח פתח לביטול של ההטבה הזו ושל רכיבי שכר נוספים. במשרד מעריכים כי אם יעבור החוק בתקציב הקרוב, בתוך חצי שנה יופעל מודל אחר, שיבטל את התמריץ להחזיק רכב, וכך ירוויחו העובדים, שיקבלו את רכיב השכר ללא קשר לאחזקת רכב, והעומס בכבישים יופחת. לא צפויות התנגדויות משמעותיות למהלך, שלא משנה לאיש את שכרו כיום.
לפי הסקירה, ההטבה מגדילה את הסיכוי שמשק בית יחזיק ברכב פרטי ב־7%-4%. השפעה זו משמעותית במשקי בית בחמישון ההכנסה האמצעי, ולגביהם מגדילה את הסיכוי ב־11%-8% כי יחזיקו ברכב. ההשפעה פחות מהותית בחמישון העליון, שלרוב ממילא מחזיק ברכב פרטי. החזר ההוצאות מגביר את ההסתברות שעובד יגיע לעבודה ברכב פרטי ב־18%.