סגור
אוטומקס סוכנות יבוא מקביל
אוטומקס, סוכנות יבוא מקביל (צילום: תומר הדר)

יבואנית הרכב אוטומקס: ירידה במכירות ללקוחות מוסדיים וקיצוץ בכוח האדם ב-2023

חברת היבוא המקביל הגדולה בישראל סבלה מירידה במכירות מאז פרוץ המלחמה - היקף המכירות ברבעון הרביעי הסתכם ב-70 מיליון שקל לעומת 113-122 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. מספר העובדים פחת מ-126 ל-71

אוטומקס, השחקנית הגדולה בישראל בתחום היבוא המקביל מפרסמת את דוחות 2023. כיום פועלים בישראל שלושה סוגי שחקנים בענף היבוא: הראשון הוא יבואן ישיר, כזה שרוכש את המכוניות ישירות מיצרן הרכב ומוכר בישראל. השני הוא יבואן עקיף, כלומר רוכש את המכוניות מ"דילר" בחו"ל והשלישי הוא יבואן זעיר שמייבא מכוניות (חלקן משומשות) בכמויות מוגבלות עד 20 יחידות בשנה.
אוטומקס נחשבת לשחקנית הגדולה בתחום היבוא העקיף ומייבאת כיום מכוניות מתוצרת מספר גדול של יצרנים: ממרצדס ועד טויוטה – ובנוסף לכך אוטומקס היא גם יבואנית ישירה של אוטובוסים. לצד אלה מחזיקה אוטומקס גם בפעילות טרייד אין. נכון ל-2023 החברה מחזיקה בזיכיון לייבא 27 סוגי רכבים. החברה מחזיקה ב-12 סניפי מכירה שחלקם מוחזקים בידי החברה וחלקם באמצעות זכיינים ובמערך הכנת רכבים (PDI בלשון יבואני הרכב). סניפי אוטומקס באשקלון ובפתח תקוה סגורים מאז פרוץ המלחמה ולפי הדיווח החברה בוחנת את המשך הפעלתם.
עיקר רכבי אוטומקס מיובאים מאירופה ומארה"ב, משמע לפי אוטומקס החברה לא תיפגע באופן משמעותי כתוצאה מהפסקת היבוא דרך נמל אילת.
שלא במפתיע, מבחינת אוטומקס המרוץ אחר מכוניות ראויות לרכישה מסוכנים מתאימים בחו"ל מהווה נדבך חשוב לעסקי החברה ולפי דיווחיה חסמי הכניסה העיקריים לפעילות בענף היבוא המקביל הם יצירת קשר עם סוכנים מורשים בחו"ל שימכרו לה את המכוניות, חוסן כלכלי, ניסיון בתחום, השקעה ראשונית להקמת מערך היבוא והמכירה, כוח אדם מתאים בסוכנויות ופיזור גאוגרפי מתאים של "דילרים" בחו"ל שימכרו את המכוניות ליבואנים בישראל.
לצד אלה מפרטת אוטומקס את הכנסותיה ממכירת רכב ללקוחות מוסדיים (כלומר חברות וחברות ליסינג) וללקוחות פרטיים. לפי דוחות החברה, בשנת 2023 עמד שווי המכירות של אוטומקס ללקוחות מוסדיים על כ-84 מיליון שקל. לעומת זאת שווי המכירות ללקוחות פרטיים עמד על כ- 334 מיליון שקל. מדובר בהטיה ניכרת בכיוון לקוחות פרטיים. לעומת זאת, ב-2022 עמד היקף המכירות ללקוחות מוסדיים על כ-155 מיליון שקל, והיקף המכירות ללקוחות פרטיים עמד על 297 מיליון שקל, מה שמצביע על ירידה בהיקף המכירות ללקוחות מוסדיים.
בחלוקה רבעונית ניכר כי בדומה לרוב ענף הרכב בישראל, גם אוטומקס סבלה מירידה במכירות מאז פרוץ המלחמה, כשבסה"כ ב-2023 מכרה החברה אשתקד מכוניות בשווי של כ-419 מיליון שקל (לעומת 453 מיליון שקל ב- 2022). היקף המכירות של אוטומקס בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה היה כ-113 עד 122 מיליון שקל ברבעון, אך ברבעון הרביעי אשתקד עמד ההיקף על כ-70 מיליון שקל.
עוד עולה מדוחות החברה כי היקף כוח האדם שלה צומצם משמעותית ב- 2023. מ-126 עובדים בשנת 2022 (כולל עובדים במשרה חלקית) ל-71 עובדים בשנת 2023, כשעיקר הקיצוץ בוצע בצוותי המכירות.
שווי מלאי כלי הרכב שברשותה נכון ל-2023 הוא כ-183 מיליון שקל לעומת 176 מיליון שקל ב-2022, עקב קליטת רכבים שהוזמנו על ידי אוטומקס ב 2022 ועקב שינוי תמהיל הרכבים, כלומר הצטיידות ברכבים יקרים יותר. גובה הכנסות החברה לשנת 2023 עומד על כ-419 מיליון שקל לעומת כ-453.6 מיליון שקל ב-2022, עקב מה שאוטומקס מגדירה כ"שינויים בהעדפות הצרכנים וירידה בצריכה הפרטית בשל האטה כלכלית במשק, הנובעת, בין היתר, מעליית הריבית במשק" ועקב המלחמה. ב- 2023 רשמה החברה רווח גולמי של 37.8 מיליון שקל לעומת 60.6 מיליון שקל ב 2022.
במהלך השנים האחרונות הודיעה אוטומקס על חתימה על מספר הסכמים ליבוא ישיר של מכוניות. בנובמבר 2021 נחתם הסכם מול GAZ הרוסית אך לפי הדיווח: "לאור המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אין התקדמות מצד היצרן לקבלת אישורי התקינה האמורים". המכוניות החשמליות של אל דמאני שעל משא ומתן לשיווקן דיווחה אוטומקס בעבר "מותנות בקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים ממשרד התחבורה לייבוא כלי הרכב לישראל, אשר טרם ניתנו".
ואולם, אחד הנושאים המעניינים בדוחות אוטומקס נוגע למה שמכונה "פרשת אלבר" במסגרתה הואשמו בכירים באוטומקס בחשד לביצוע עבירות זיוף, מרמה והלבנת הון. במרץ 2023 החלו דיונים לגוף הראיות. לפי הצהרת אוטומקס בדוחותיה: "גלובל אוטומקס סבורה, בהסתמך על עמדת יועציה המשפטיים, כי אילו יינקט נגדה הליך מנהלי כאמור, ניתן יהיה לבסס טיעון מהותי כנגדו, לרבות עיכוב ביצוע וזאת בהתבסס, בין היתר, על הליכים מקבילים מנהליים שמתנהלים היום, כך למשל הליכים של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אל מול נותני שירותי אשראי".